Med takhager som produserer mat som skal selges i næringslokalene i første etasje, coworking for lokale grundere og et multikulturelt miljø, vil hipsterne kunne kaste seg over prosjektet.

Over ser du den tredje episoden i Estate Plays serie Vi skal redde verden, som tar for seg miljø, bærekraft og ombruk.

Her er den fjerde episoden:
Ildsjeler og spennende miljøprosjekter kan være med på å løfte Stovner og andre områder i Oslo.