Gå til sidens hovedinnhold

Glem Oljefondet, Støre. Lag et grønt industrifond

Jonas Gahr Støre framkalte nesten hjerteinfarkt hos statsminister Erna Solberg da han påpekte at hvordan oljeformuen på 10.000 milliarder investeres er et «politisk» spørsmål.

Av Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie

Med tanken om å bruke statens enorme oljeformue mer aktivt i den grønne omstillingen verden står overfor, lansert under Zero-konferansen forrige uke, er den angivelige tåkefyrsten Støre i sving med politisk innovasjon på et nivå som Erna «nye idéer» Solberg bare kan se langt etter.

Likevel kan Høyre ha rett på et avgjørende punkt:

Det kan bli bare rot hvis vi skal bruke Oljefondet til å drive fram den grønne industriutviklingen kloden trenger nå.

Les også:Velferd uten profitt er sunn fornuft

Rødgrønn handlekraft og eksistensiell krise

Jeg kommer tilbake til dette. Men først: Med sin erkjennelse av at 10.000 milliarder kroner representerer en makt som faktisk kan «brukes» til noe, kan Støre ha tatt et viktig steg i retning løsningen på Aps store, strategiske utfordring fram mot det avgjørende valget i 2021.

Det rødgrønne laget må da mønstre en handlekraft i klima- og industripolitikken som kan makte å forene miljø- og fagbevegelsen bak et storstilt norsk prosjekt for grønn industrireising.

Det er nemlig ikke bare kloden som står overfor en eksistensiell krise, men også norsk økonomi. Rødgrønn handlekraft betyr derfor ikke bare å investere stort i klimaindustrielle løsninger globalt, men også å gjøre det på en måte som sikrer næringsutvikling og arbeidsplasser nasjonalt.

Her ligger strategien som kan forene ungdommen i klimaopprøret med arbeiderne i industrien.

Politisert og aktivistisk Oljefond

Derfor kan det være et feilskjær når Støre, ifølge E24, er så opptatt av å understreke at oljeformuen for all del ikke skal brukes til «å fremme Norges egne interesser, eller norske selskapers interesser».

Sveiserne i Aker-konsernet som bygger flytende oljeplattformer i dag kan bygge flytende havvindmøller i morgen. Norske bedrifter kan bli verdensledende på både havvind og karbonfangst og -lagring.

Les også: Går av som sjef i Oljefondet

Potensialet kan være så høyt som 150.000 industriarbeidsplasser, ifølge Sintef. Hvorfor i alle dager skal ikke Norges folkevalgte bruke den norske formuen til å fremme nødvendig næringsutvikling, til glede for framtidige generasjoner, også her hjemme?

Men så har altså Erna Solberg og Høyre rett på et avgjørende punkt. Jeg tror det stemmer at en aktiv klima- og industripolitikk i regi av Oljefondet kan føre til at hele fondet oppfattes som «politisert og aktivistisk» ute i verden.

To ting samtidig blir bare rot

Det er også sant at det framstår uryddig å utstyre fondet med selvmotsigende formål: På den ene siden, opptre «rent finansielt» og gå etter høyest mulig avkastning. På den andre siden, satse mer på de klimaindustrielle investeringene som nå skjer altfor sakte. Årsaken til at de skjer altfor sakte, slik at det trengs offentlige investeringer i stor skala, er jo nettopp at kapitaleierne, per i dag, ikke ser dem som lønnsomme nok.

Dermed kan et storstilt prosjekt for grønn industriutvikling bli en selvmotsigelse for Oljefondet. Skal forvalterne gå etter høyest mulig avkastning (innenfor noen etiske retningslinjer), eller skal de ikke? Å gjøre begge deler på en gang, blir bare rot.

Løsningen er ikke å la kloden koke, mens vi tenker på «avkasting» og «framtidas velferd», slik Erna Solberg nøyer seg med. I stedet bør Norge etablere et globalt, grønt industrifond. La forvalterne i Oljefondet fortsette med sitt. La de som har greie på det, i nært samarbeid med de norske industrilokomotivene, bygge det 21. århundrets grønne industrier på skuldrene til 1900-tallets petroleumsnæring.

Les også: MDG vil ta milliarder fra oljefondet og gi dem til internasjonalt klimafond

Vi kan omplassere, for eksempel, en tredel av oljeformuen til dette nye, grønne industrifondet. Dette skal ikke være «finansielt» innrettet, men «industrielt». Det skal ikke «plassere penger», men sørge for å få bygd vindkraftverk, vannkraftverk, solkraftverk, karbonfangstanlegg og elektrifiserte båter over hele verden.

I tråd med den norske modellen

Og så bør vi gjøre dette på en måte som samtidig fremmer høyteknologisk næringsutvikling i Norge og hjelper våre industrilokomotiver over i det grønne sporet. Dessuten vil norske, statlige investeringer bety en føring for måten vi bygger de nye industriene på: Trygge arbeidsforhold og demokratisk medvirkning for industriens ansatte, både her hjemme og ute, i tråd med «den norske modellen».

Til dette oppdraget trengs andre typer med annen kompetanse enn den typiske forvalter i Oljefondet, som sitter og tenker «rent finansielt».

Les også: Oljefondet skal kutte 100 ansatte

Jonas Gahr Støre, du kan bli en nasjonal strateg. Men la Oljefondets forvaltere pusle med sitt. Det er ingen grunn til å lage en uforståelig spaghettifloke av Oljefondets mandag.

Bygg heller et globalt og grønt industrifond. Slik driver Norge fram nødvendige klimainvesteringer globalt, på en måte som sikrer industriutvikling og arbeidsplasser nasjonalt.

Kommentarer til denne saken