– Gjennom fusjonen vil vi trygge dagens arbeidsplasser og utvikle nye, og skape verdier i begge regionene, sier styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi i en pressemelding.

Styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi sier at selskapet blir godt posisjonert for å lykkes i et energimarked i stor endring.

– Her vil et solid kommunalt aksjonærfellesskap være avgjørende og vi vil sikre en god eierdialog fra start, sier hun.

Landets største

Sammen blir de to selskapene landets største kraftselskap, skriver de i en felles pressemelding. Vannkraft blir grunnfjellet i virksomheten og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.

Fusjonen skaper Norges nest største nettselskap med et over 30.000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til rundt 310.000 nettkunder i Buskerud og Agder.

Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200.000 strømkunder i privatmarkedet.

Må godkjennes

Fusjonen må godkjennes av Konkurransetilsynet og energimyndighetene. Godkjennes den, forventes sammenslåingen å bli gjennomført i 4. kvartal i år.

(©NTB)