Sjefen for den amerikanske bilgiganten General Motors, Rick Wagoner, går av. GM opplyste mandag at det er selskapets nestkommanderende, Fritz Henderson, som tar over jobben.

Ingen ny krisepakke
Samtidig blir det klart at de vaklende amerikanske bilgigantene General Motors og Chrysler får ikke mer støtte fra den amerikanske staten.

Det ble klart etter at gruppa president Barack Obama har satt ned for å evaluere lånesøknadene, ikke så seg fornøyde med omstruktureringsplanene til selskapene.

GM og Chrysler har allerede mottatt til sammen 17,4 milliarder dollar i statlige lån. Søknaden de nå fikk avslag på, beløp seg til 21,6 nye milliarder.

Går av etter krav fra Obama
GM har ikke sagt noe om hvorfor Wagoner går av, men ifølge nettstedet Politico.com kommer avgangen som følge av et krav fra president Obama. Det samme spekulerer The Wall Street Journal på.

- Obama og andre i administrasjonen har gjort det klart at General Motors og Chrysler må omorganisere ytterligere før de kan få nye lån fra myndighetene, skriver avisa på sin nettside.

Rick Wagoner overtok som administrerende direktør i General Motors i juni 2000 og ble styreformann tre år senere. Aksjekursen i GM har i løpet av disse årene falt med 98 prosent, fra rundt 60 dollar til 1,27 dollar.