– Siden midten av april er antall arbeidssøkere mer enn halvert. Nedgangen skyldes primært at permitterte er tilbake i jobb. Det blir stadig færre som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, men ledigheten er fortsatt betydelig høyere enn før koronatiltakene ble innført i mars.

- Det vil ta tid før arbeidsmarkedet er tilbake til situasjonen som var før korona, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fredag.

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av oktober er registrert 187.000 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV.

Det utgjør 6,6 prosent av arbeidsstyrken og er 10.900 færre ledige enn ved utgangen av september. Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er lavest i Nordland med 2,5 prosent, og høyest i Oslo med 4,7 prosent.

Les også: Nytt korona-tiltak: - Viktig at kommunene har forutsigbarhet for å vite at pengene kommer

Under 100.000

99.400 personer var registrert som helt arbeidsledige nå i månedsskiftet, og det utgjør 3,5 prosent av de som potensielt kan jobbe i Norge.

Bruttoledigheten, som er summen av antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 113 400 personer, eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 73.600 personer registrert som delvis ledige.

De ferske NAV-tallene viser ellers at 21.800 av de helt ledige er permitterte De permitterte utgjør til sammen 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av oktober var det registrert 5900 færre helt ledige enn i september. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 1500 i løpet av oktober. Det vil si at nedgangen i bruttoledigheten den siste måneden er på 4400 personer.

Les også: Skattelettelse til «de aller rikeste» er den riktige medisinen for å få flere ut i arbeid

Små endringer

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at endringene gjennom oktober har vært forholdsvis små. Arbeidsledigheten ble sist uke notert til 3,5 prosent av arbeidsstyrken, som er ned fra 3,7 prosent ved utgangen av september.

Men dette er såkalte ujusterte tall, det vil si at de ikke er korrigert for normale sesongsvingninger. Det er ifølge Handelsbanken normalt at ledigheten går noe ned fra september til oktober. Sesongjustert betyr det en nokså flat ledighetsutvikling.

Og det igjen signaliserer den pågående avtakende veksten i norsk økonomi, en avmatning Handelsbankens eksperter mener vil forsterkes i tiden fremover. Smittetallene har også i Norge økt til dels markert, selv om økningen her hjemme ikke er like dramatisk som i Europa

Oppsummert mener Handelsbanken at arbeidsmarkedstallene trolig gir det beste bildet av utviklingen i norsk økonomi også i tiden fremover.