Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser en vekst i antall jobber utenfor jordbrukssektoren på 261.000. Arbeidsledigheten ved utgangen av oktober var på 3,7 prosent. Det er en liten oppgang fra september. I oktober var det bra vekst innenfor helsepleie, tekniske yrker og industriproduksjon, og blant akademikere.

Det var ventet at det ble skapt 200.000 nye jobber i oktober i såkalte nonfarm payrolls. Det er nå 6,1 millioner arbeidsledige amerikanere, drøyt 300.000 flere enn for en måned siden. Tallene i dag er derfor ikke bare oppløftende.

Den viktige tiårige amerikanske statsrenten skjøt i været etter tallene og ligger ved 13.40-tiden norsk tid på 4,20 prosent, men har roet seg litt ned. Vi må tilbake til 2007 for å finne høyere nivåer. Renteoppgangen kan indikere enda sterkere økninger fremover fra sentralbanken for å dempe lønns- og prispresset.

Betydelig gap

Handelsbanken Capital Markets skrev i morgenrapporten at forrige rapport viste at jobbveksten i september hadde vært noe sterkere enn forventet. Da ble det skapt 263.000 nye jobber.

Men yrkesdeltagelsen, tilbudet av arbeidskraft, hadde igjen svekket seg. Med et høyt nivå av ubesatte stillinger, innebærer dette et fortsatt betydelig gap mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. Sysselsettingsraten er nå på 62,2 prosent.

Markedsforventningene tilsa at arbeidsledigheten har tatt seg litt opp igjen, men til fortsatt lave 3,6 prosent. Timelønnsveksten i foregående måned var ventet til 0,3 prosent Fasiten ble altså en noe høyere ledighet, mens timelønnen steg med 0,4 prosent. Det er et sterkt lønnspress i USA.

1,2 millioner amerikanere er langtidsledige, de har vært uten jobb i mer enn 27 uker, et halvt år. de langtidsledige står for ca. 20 prosent av den totale ledigheten.

Nok en trippel

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve slo onsdag til med den fjerde triple rentehevingen på rad. Markedet tror ikke rentetoppen nås før renten er oppe i intervallet 5,00-5,25 prosent i andre kvartal neste år, i så fall en ytterligere økning på 1,25 prosentpoeng fra dagens nivåer.

Handelsbanken mener at fortsatt lite arbeidskraft å velge mellom og press på lønningene underbygger de høye renteforventningene fremover.