Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at det ble skapt 390.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i foregående måned, såkalte nonfarm payrolls. Ekspertene ventet en vekst i området 325.000-350.000 nye jobber.

Ifølge statsistikkmyndighetene var det en god vekst i sektorene fritids- og overnattingsmarkedet, blant akademikere og tjenesteytende næringer, transport og lager. Derimot falt sysselsettingen i varehandelen.

Arbeidsledigheten i USA ved utgangen av mai var på lave 3,6 prosent. Det er tredje måned på rad med denne ledighetsraten. Amerikanere med asiatisk opphav har som vanlig den laveste ledigheten, med 2,4 prosent.

Les også: Trump: – USA bør finansiere trygge skoler før Ukraina

6 millioner uten arbeid

Det går om lag 6 millioner amerikanere uten arbeid. Før pandeeien satte inn i februar 2022, var 5,7 millioner uten jobb, mens arbeidsledigheten var på 3,5 prosent. Antall langtidsledige ved utgangen av mai var 1,4 millioner.

Da har de vært uten arbeid i minimum 27 uker. I februar 2020 var antallet under 1,2 millioner.

I april ble det skapt 428.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren, som var klart bedre enn ventet.

Nonfarm payrolls er et av verdens viktigste nøkkeltall, fordi store avvik fra forventningene her kan gi utslag i både rente- og aksjemarkedene.

Den viktige amerikanske tiårige statsrenten var oppe på 2,97 prosent etter at tallene ble kjent, en klart oppgang fra torsdag. Det indikerer isolert sett faren for raskere renteøkninger. Renten hadde roet seg litt ned 20 minutter senere.

Les også: Russland i harnisk – USA svarer med klar våpenbeskjed

Får ikke tak i folk

Handelsbanken trodde ut fra andre ferske nøkkeltall at jobbveksten kunne bli svakere enn ventet. Det skyldes at enten har bedriften redusert etterspørselen etter arbeidskraft eller at bedriftene ikke får tak i de folkene de ønsker.

Arbeidsmarkedet i USA er usedvanlig stramt, der det er en mismatch mellom ønsket arbeidskraft og de som går ledige. Det presser opp lønningene.

Handelsbanken skrev på morgenen at den store frykten er at arbeidsmarkedet fortsatt ikke viser tegn til bedre balanse. Vi bør derfor passe på lønnstallene i dag. Markedet ventet at timelønningene steg med 0,4 prosent i mai etter en vekst på 0,3 prosent i april. Fasiten ble 0,3 prosent.

Les også: Bidens utsagn skaper debatt: – Kan fremkalle spenninger og genererer usikkerhet

Dobbel rentesmell

En fortsatt sterk lønnsvekst og problemer med å få tak i arbeidskraft kan gi en enda raskere renteoppgang i USA.

Det er nå om lag 70 prosent sannsynlighet for en dobbel renteøkning også i september, altså at styringsrenten økes med 0,50 prosentpoeng. Det skjedde for en måned siden.