Gode tider for meglerhusene

I løpet av fjoråret steg meglerhusenes resultater med hele 570 millioner kroner.

Oppgangen i verdipapirforetakenes årsresultat skyldes først og fremst bedret driftsresultat, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Resultatet til meglerhusene påvirkes av forholdene i verdipapirmarkedet. Ettersom omsetningen på Oslo Børs økte med 64 prosent, fra 553 milliarder kroner i 2003 til 907 milliarder kroner i 2004, gir dette klingende mynt i kassen til verdipapirforetakene.

Meglerhusenes driftsinntekter økte til 5 158 millioner kroner i fjor, fra 3.727 millioner året før. Inntekter fra aktiv forvaltning og fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet var de to største inntektskildene for verdipapirforetak.

Samtidig økte driftskostnadene med 399 millioner kroner til 3 233 millioner kroner. Lønn utgjør den største driftskostnaden.

I 2004 økte beholdningen av aksjer og andeler til 965 millioner kroner. Dette er en økning på 200 prosent i forhold til 2003. Hovedgrunnen til det er det positive aksjemarkedet i perioden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.