Onsdag godkjente Olje- og energidepartementet utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen – verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind.

– Det er en historisk dag når vi godkjenner utbyggingsplanen for verdens største anlegg for flytende havvind - som skal bygges i her i Norge. Dette er et lite steg i det globale grønne skiftet – men det er et stort steg for norsk havvindsindustri og flytende havvind. Hywind Tampen kan bli starten på et nytt eventyr for norsk industri, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Les også: Banebrytende teknologi skal bygges i Rogaland: Kan bli et av de største EU-finansierte prosjektene i Norge

Kraften fra den flytende havvindparken skal erstatte en tredjedel av gasskraften på feltene Snorre og Gullfaks. Dette vil redusere CO2-utslippene fra feltene med cirka 200.000 tonn årlig.

– Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre og det er gledelig at både ESA og myndighetene har godkjent prosjektet, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for norsk sokkel.

Les mer: Fersk rapport: Kull kollapser og fornybar energi eksploderer

Staten tar nesten halve regningen

Investeringen er på rundt 5 milliarder kroner, hvor av norske myndigheter gjennom Enova tar regningen for inntil 2,3 milliarder kroner.

– Vi er inne svært krevende tider der vårt fokus er å sikre at vi jobber videre med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Nylund.

Vindturbinene vil ha en høyde på 190 meter fra havoverflaten til rotortupp. Diameteren på turbinrotoren vil være 167 meter. De flytende understellene skal lages av betong og vil bli forankret til havbunnen. Turbinene er høyere enn to jumbojeter satt ved siden av hverandre vingetipp til vingetipp.

Les mer: Engelsk stjerneprofessor om norsk sluttdato: – Lykke til som rollemodell for Saudi-Arabia og Russland

Skal bygges av norske aktører

– Hywind Tampen blir bygget ved bruk av vår stolte betongtradisjon og med norske aktører i sentrale roller. Det viser kunnskapen og teknologien som har blitt utviklet gjennom olje- og gassaktivitet her i landet. Prototypen på Hywind ble prøvd ut i havet utenfor Rogaland. Nå blir dette et prosjekt i industriell skala utenfor Vestlandet, fortsetter Bru.

Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år. Totale investeringer for prosjektet er av operatøren anslått til om lag 4,8 milliarder. kroner.

Ifølge en studie utført av Multiconsult, vil Hywind Tampen-prosjektet kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1 550 til 3 000 årsverk til norsk næringsliv. Hoveddelen av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase.

Les mer: Equinor la til ett nytt ord i presentasjonen sin: Nå tenner miljøtoppene på alle plugger

Les også: Equinor har bestemt seg: Bruker 5 milliarder på Hywind Tampen