– Ukraina ser ut til å kunne så knapt halvparten av jordbruksarealet på våren, mens om lag én tredjedel av arealet allerede var sådd til med høsthvete. Det er et positivt tegn, sier Christian Anton Smedshaug, til Nettavisen.

Smedshaug er daglig leder i Agri Analyse, og vikarierer for tiden som statssekretær i Klima- og Miljødepartementet.

Anslagene betyr at det totalt vil blir gjort våronn på om rundt to tredjedeler av landets jordbruksarealer.

Ukraina kan levere jordbruksvarer

Nettavisen skrev nylig om at ukrainske bønder ikke hadde noen tid å miste. Det hastet å gjødsle vinteravlingene, og få sådd frø til både korn, mais, og solsikker.

Usikkerheten knyttet til hvor mye landbruksvarer Ukraina og Russland vil bidra med inn i verdensmarkedet, har sendt prisene til værs.

Inntil for få dager siden var hveteprisene mer enn 60 prosent høyere enn samme tid i fjor. Nå er imidlertid hveten på det laveste på fire uker, viser tall fra Trading Economics.

Russland og Ukraina står sammen for 30 prosent av verdens hveteproduksjon. Russland er i tillegg verdens største eksportør av hvete.

Smedshaug påpeker at hoveddelen av krigen i Ukraina foregår i den østlige delen av landet Nord for Azovhavet og øst for Dnjepr. I store deler av Ukraina er det imidlertid få krigshandlinger.

Odessa, den viktigste utskipningshavnen er fortsatt på ukrainske hender. Det vil være positivt når avlingene senere skal skipes ut.

– Vi trenger trolig ikke lenger å frykte et totalt bortfall av ukrainske jordbruksvarer.

Spørsmålet om hvor stor reduksjonen blir, er fortsatt åpent, sier Smedshaug. På grunn av krigen og ødeleggelser av jernbane, siloer og terminaler er det usikkerhet rundt eksporten.

Det er også uklart hvor mye landbruksvarer som vil gå ut av Russland, men analytikeren mener det ikke er grunn til å tro at Russland ikke kan produsere som normalt.

– Russland har drivstoff og mineralgjødsel som er mangelvare mange steder, og dyrt for alle i dagens situasjon, sier han.

Likevel, analytikerne mener den største usikkerheten for verdens matproduksjon er tilgang på mineralgjødsel.

For bøndene i Ukraina vil det ifølge Smedshaug fortsatt være aktuelt å så.

– Det er en god del som fortsatt kan skje i Ukraina og volumene er usikre, men landbruksministeren har oppfordret til å så vårhvete, bokhvete, havre og bygg, sier han.

India har et stort overskuddslager av hvete, og har nå meldt at de kan forsøke å dekke tapet som Ukraina og Russland etterlater seg. Australia er også en viktig hveteprodusent som nylig har hatt en god avling. De har sagt at de kan komme verdens matvareforsyning til unnsetning.

– Det er en del faktorer som modifisere scenarioet vi først så for oss, men vi vet ikke hvordan det vil se ut til høsten. Vi vet for eksempel ikke om det vil være knapphet på gjødsel i verken Sør-Amerika, Europa ellers, eller Nord-Amerika. Det er også uklart hvordan det påvirker bøndenes egen situasjon, og hva de velger å produsere, påpeker Smedshaug.

Les også: Kritisk for ukrainske avlinger: – Katastrofalt for bøndene

Krevende med logistikk og høye priser

Hva er de største utfordringene for det ukrainske landbruket nå?

– Landbruket står overfor en stor og krevende logistikkoperasjon. Det er krevende med diesel, maskiner og gjødsel. Landet er rammet av krig og ettersom dette også er et jordbruksland er også økonomien hardt rammet.

– Ukraina vil ikke være i nærheten av en normalproduksjon. Men det viktige er at det vil bli produsert mer enn vi fryktet for en tid tilbake, sier han.

Ukraina er en av verdens største produsenter av solsikkeolje. Russland og Ukraina står til sammen for halvparten av verdens solsikkefrøproduksjon. I tillegg produserer landet hvete og mais til verdensmarkedet.

– Det er i utgangspunktet et krevende marked for planteoljer. Prisene på planteoljer forventes å stige videre så lenge Russland og Ukraina er så store eksportører av solsikkeolje, sier Smedshaug.

I Ukraina er det fortsatt uklart hva som er situasjonen for produksjon av solsikkeolje. Arbeiderne ved landets største solsikkeoljefabrikk Kernel Oil meldte seg til krigen da Russland okkuperte landet.

– Vi kan ha en vel så stor utfordring når det gjelder solsikkeolje og utvalgte planteoljer som hvete, så det er vel så viktig å følge utviklingen her, sier han.

Les også: Ukraina-krigen dobler prisene: – Vi får ikke tilbud en gang

Norsk matgigant sliter med å få tak i solsikkeolje

Landarealene ved Svartehavet er blant verdens mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det blant annet mathvete. Det er noe av årsaken til at landet ofte blir omtalt som verdens kornkammer.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet importerte Norge 40 prosent mathvete i fjor. Kornet ble i hovedsak importert fra Tyskland, Polen og Sverige. En mindre andel ble importert fra Russland, men ifølge direktoratet har ikke Norge importert hvete fra Ukraina på nærmere 10 år. Ukraina og Russland importerer hvete i hovedsak til Midt-Østen og Afrika.

Forskere mener derfor at disse landene er i ferd med å bli sterkt rammet. Når det gjelder solsikkeolje, er det allerede innført rasjoneringer i flere EU-land, blant annet Spania og Tyskland.

Viktige matprodusenter som Orkla sliter med å få tak i solsikkeolje. Dermed står merkevarer som Nugatti i stor fare for å måtte endre oppskriften.

Som verdens største hveteeksportør har Russland mulighet til å eksportere til vennligsinnede land. Ettersom Russland produsere livsviktige innsatsfaktorer til gjødsel, slipper de unna problemene med tilgang.

Russland står for 25 prosent av verdens produksjon av natrium, kalium og fosfor. Uten disse mineralene vil planter vokse dårligere og avlingene synker .