Gå til sidens hovedinnhold

Gransker dagligvarebransjen

Regjeringen vil gå aktørene etter i sømmene og senker terskelen for å etterforske bransjen.

Det er i dag få aktører i dagligvarebransjen og for vanskelig for nye kjeder å etablere seg.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen nå styrker kontrollen mot dagligvarebransjen.

- For at vi forbrukere skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris er effektiv konkurranse i dagligvarebransjen helt avgjørende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Samtidig ønsker regjeringen å styrke Konkurransetilsynet med mellom seks til syv stillinger, som utelukkende skal jobbe med dagligvarebransjen.

- Konkurransetilsynet kan dermed senke terskelen for hvilke saker som etterforskes og de skal drive mer omfattende markedsovervåking, uttaler næringsministeren videre.

Les også

Nye tipsregler: Halvparten av tipsen til servitør Magnus forsvinner

Kan følge opp bedre

Dermed blir Konkurransetilsynet mer synlige og kan ha tettere kontakt med dagligvarekjedene og leverandørene.

- Dette betyr at vi raskere vil følge opp tips og klager. Vi kan behandle flere saker enn i dag, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Et av tiltakene er å kartlegge om det er store forskjeller i innkjøpspriser fra en leverandør til de ulike dagligvarekjedene. Innkjøpsprisene har som kjent stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene og dermed konkurransen mellom dem, påpekes det i pressemeldingen.

I hele høst har Konkurransetilsynet jobbet med å kartlegge nettopp innkjøpsprisene på oppdrag for departementet. Denne kartleggingen skal nå utvides ytterligere.

Kommentarer til denne saken