Av Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor, og Janne Log, daglig leder i Samvirkene

Gordon Gekkos replikk «Greed, for lack of a better word, is good», i filmen Wall Street fra 1987, er kåret til en av de beste replikkene i amerikansk filmhistorie. Hadde filmen blitt laget i dag, ville da replikken vært; «Solidity, for lack of a better word, is good»?

IMF anslår en arbeidsledighet på 13 prosent i Norge som følge av den store nedstengingen i forbindelse med korona.

Les også: Nordea: - Dette rentekuttet tilsvarer en lønnsøkning på 50.000 kroner

Til sammenligning har professor ved Norges Handelshøyskole, Ola Grytten, beregnet at arbeidsledighet under den store depresjonen fra 1930 til 1931, var på litt over 10 prosent (Wikipedia).

Oljefondet har fått kjørt seg

Rekordlave oljeinntekter og rekordhøy oljepengebruk går hardt utover Oljefondet. I følge Finansdepartementet vil avkastning fra oljefondet bli redusert «for all fremtid». Oljeformuen vår gjør det ikke billigere å finansiere de økonomiske tiltakene enn for andre land.

Departementet advarer; «det som finansieres i dag, vil måtte betales av fremtidige generasjoner gjennom høyere skatter eller lavere offentlig forbruk».

Tar tid å komme seg på beina igjen

I boka «This time is different» skriver Reinhart og Rogoff at all erfaring tyder på at det tar omtrent ti år før økonomien henter seg inn igjen etter en finansiell krise.

Etter finanskrisen tok det ti år før veksten tok seg ordentlig opp, og arbeidsledigheten gikk ned igjen. Kriser vil komme fra tid til annen. Selv om krisene er forskjellige, er det alltid noe å lære av historien.

Langsiktig eierskap lønner seg

Case-studier, gjort av et av FNs forskningsinstitutter, viser at virksomheter med langsiktig eierskap økte antall ansatte og kom seg bedre gjennom finanskrisen enn andre. De nevner særlig finanssamvirker.

Les også: Korona-lovene må oppheves så vi snart kan ta demokratiet og fornuften tilbake

Årsaken er langsiktigheten som gjorde at man har økonomiske reserver, og at disse ikke tas ut av virksomheten i samme grad som i aksjeselskap. Over tid bygger samvirker normalt opp buffere som gjør at organisasjonene takler vanskelige tider bedre enn andre.

Motstandsdyktige i nedgangstider

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser det samme. I rapporten heter det at samvirker er motstandsdyktige og skjermer de ansatte og gjør det bedre i nedgangstider.

Disse analysene stemmer med folks oppfatninger. De egenskaper nordmenn forbinder med samvirke-eierskap er motstandsdyktighet mot dårlige tider, varige arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse viser en opinionsundersøkelse gjennomført av Ipsos.

Les også: Oljeprisen fortsetter oppgangen

Undersøkelsen viser også at nordmenn mener eierskap er viktig og at vi tror på nasjonalt eierskap. Vi mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen av landet (82 prosent), for norske lokalmiljø (78 prosent) og for sysselsettingen i Norge (76 prosent).

Den norske modellen

Norge har hatt stor suksess med nasjonalt, bredt og langsiktig eierskap både innen energi og olje. Det er for eksempel bare femti år siden vi første gang fant olje gjennom prøveboring. Siden da har vi beholdt et nasjonalt, bredt og langsiktig eierskap til oljeressursene, blitt en rik nasjon og utviklet den norske modellen.

Modellen bygger på liten ulikhet, mangfold, samarbeid og fellesskap. Det er mye av forklaringen på hvorfor Norge år etter år blir kåret til å være blant de lykkeligste landene i verden.

Les også: Klar tale fra norsk lege i USA: - Dette gjør meg søvnløs, forbanna og trist

I årets ferske rapport ble Norge kåret til det femte lykkeligste landet i verden. Det er bare Finland, Danmark, Sveits, Island som gjør det bedre enn Norge på World Happiness Report.

I en resesjon er et solid innslag av eierskap som er motstandsdyktig mot dårlige tider og sikrer arbeidsplasser viktig.

I 2020 er det soliditet og langsiktighet som teller, også for finansinstitusjoner.