Systembolaget vil senke de laveste prisene på øl slik at den billigste boksen vil koste under syv svenske kroner - for å få bukt med grensehandelen mot EU.

Den billigste boksen med øl koster nå 8,40, skriver Beernews.se, som først omtalte nyheten. Nesten to svenske kroner skal slås av denne prisen, ifølge Systembolagets plan - for å gjøre det mindre lønnsomt for svenskene å handle ølet sitt i Danmark eller Tyskland.

Mer grensehandel før jul

Det kan være godt nytt for øltørste her i Norge.

Til sammen anslår Virke at nordmenn kommer til å julehandle for nesten 58 milliarder kroner - noe som vil si et vekst på 1,5 prosent sammenlignet med omsetningstallene fra desember i fjor. Dette kommer frem i deres prognose fra Kvarud Analyse.

Mens det er innbyggerne i Troms, Oslo og Akershus som kommer til å handle for mest - med henholdsvis 11.660, 11.440 og 11.330 - sier Virkes prognose at østfoldingene vil bruke minst 9.130 kroner per innbygger. Årsaken er nettopp grensehandel.

- Det samme er tilfelle i Hedmark. Vestfold og Agder-fylkene er også påvirket av grensehandel, med tilbud som frakter innbyggerne med båt til Sverige og Danmark, sier direktør Bror William Stende for Virke Faghandel til NTB tidligere i november.

I august skrev også Nettavisen om rekordhøye grensehandeltall. Det siste året hadde nordmenn da handlet for 16,6 milliarder kroner, hvilket en økning på 1,5 milliarder kroner, eller 9,6 prosent mot samme periode for et år siden. Da uttrykte Virke bekymring over de høye tallene.

Nye priser fra høsten

Hos Expressen heter det at Systembolaget har registrert at bryggeriene kan selge produktene sine med lavere marginer i grensebutikkene i Danmark og Tyskland, og at det er naturlig at prisene også presses hos dem.

- Vi har skrevet en forespørsel om to typer internasjonalt lyst lager. Prisen vi har foreslått for en boks på 33 centiliter er 6,90 kr. Men det er ikke klart at prisen vil ende der, den kan være 6,90, 7,90 eller 8,00 svenske kroner, sier Lennart Agén hos Systembolaget.

- Ser du på lyst øl blir det noen ganger solgt for 3,30 i grensehandelen. Hos Systembolaget kan det samme koste ti kroner, eksklusivt pant. Prisene du betaler i grensehandelen er lavere enn Systembolagets kjøpesum, eksklusiv alkoholavgift og merverdiavgift, sier Agén.

Systembolagets lavprisøl skal etter planen finnes i butikkene i begynnelsen av høsten 2020, opplyser de ifølge Expressen.

Mer går til dagligvarer

Ifølge Virkes prognose vil det i detaljhandelen utenom dagligvarehandelen i forbindelse med jula bli handlet for 32,8 milliarder kroner, mens det vil bli handlet dagligvarer for 25 milliarder kroner - i så fall en økning på 2 prosent fra i fjor.

I snitt vil hver innbygger bruke 4.690 kroner i gjennomsnitt på mat- og dagligvarer, som er en økning på 2 prosent sammenlignet med omsetningstallene fra 2018.

I jula bruker vi 27 prosent mer på dagligvarer enn gjennomsnittet i årets øvrige måneder.

Resultatene av fjorårets julehandel endte imidlertid lavere enn Virkes anslag.