Statistisk sentralbyrå (SSB) utgir tall for grensehandelen hvert kvartal. Og tallene for april til juni i år viser et fall på over 99 prosent. Handelen utgjorde minimale 28 millioner kroner, mot 4,1 milliarder i tilsvarende kvartal i 2019.

– Grensehandelen i 2. kvartal 2020 var preget av restriksjonene som trådte i kraft i mars, særlig mot Sverige. Flere land og regioner i Norden ble unntatt restriksjonene fra 15. juni, men de populære grensehandelsdestinasjonene i Sverige forble røde på smittekartet gjennom hele 2. kvartal, sier Boyd Oyier i SSB i en kommentar til tallene.

Les også: Grepet som kan gjøre norsk brus like billig som svensk: – Umulig å overse disse tallene

Annen varehandelsstatistikk fra SSB viser i tillegg at endringer i handlemønster og nedgangen i grensehandelen under koronapandemien har resultert i vekst i salg av dagligvarer og alkohol i Norge.

I firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2020 utgjorde handelen 9,7 milliarder kroner.

Les også: Ny rapport: Norsk dagligvarebransje taper milliarder av kroner på grensehandelen

2020 ødelegger

Dette er en nedgang på 42 prosent sammenlignet med den forrige firekvartalsperioden. SSB skriver at de lave handlebeløpene i både 1. kvartal og 2. kvartal 2020 trekker ned volumene.

Stupet i grensehandelen gjenspeiler seg naturlig nok i langt færre turer. Fra tredje kvartal i fjor til andre kvartal i år ble det gjennomført 6,1 millioner dagsturer over grensen, mot 9,3 millioner dagsturer i den forrige firekvartalsperioden.

Gjennomsnittlige handlebeløpet per dagstur gikk ifølge SSB ned fra 1799 kroner til 1589 kroner. Nedstengingen av Norge startet 12. mars, med reiserestriksjoner, så andre kvartal omfatter et helt kvartal med begrensninger.

Mot slutten av fjoråret var det helt andre tendenser, da satte grensehandelen nye rekorder, til Virkes store mareritt. Og etter at regjeringen åpnet for ny grensehandel i noen soner fra og med 25. juli, hadde de svenske kjøpesentrene over grensen sin beste uke på lang tid.

Kjøper norske varer

Men ettersom nordmenn stort sett har måttet holde seg hjemme i vår og i sommer, har det ført til en sterk vekst i det norske vareforbruket. I juni var det en økning i detaljhandelen på hele 5,7 prosent.

Koronautbruddet påvirker også annen reiseaktivitet enn grensehandelen. Innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn generelt reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

Nye tall fra Reiseundersøkelsen til SSB viser at nordmenn dro på 3,6 millioner ferie- og yrkesreiser i 2. kvartal 2020.

Les også: Tollvesenet stopper alle som krysser svenskegrensa

Laveste noensinne

– Det er hele 2 millioner færre reiser enn i samme kvartal året før og er helt klart det laveste antall reiser som har blitt målt for 2. kvartal siden SSB startet med reiseundersøkelsen tilbake i 2002, sier Guro Henriksen i SSB.

Nesten ni av ti reiser som ble foretatt i 2. kvartal var innenlands feriereiser. Ifølge SSB dro vi på 3,2 millioner innenlandsreiser, og det er en økning på 39 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2019.

– Økningen kom til tross for at begynnelsen av kvartalet var preget av reiserestriksjoner, noe som førte til at blant annet ferieturen til påskefjellet ble spolert for mange, sier Henriksen.