Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Aksjeanalyser.com ser et veldig stort potensial for denne «grønne aksjen» innen fornybar energisektor, og ser et stort potensial for aksjen både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com velger derfor nå tirsdag 24/11-2020 å øke vektingen i denne aksjen i sin modellportefølje for Norge fra 10 prosent vekting til nå 20 prosent vekting.

Aksjeanalyser.com ser gode muligheter for en flerdobling for denne aksjen, og det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder, og ser en mulig 5-10 dobling for aksjen de neste 1-3 år.

Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA) er et «miniputt»-selskap på Oslo Børs i dag, men Aksjeanalyser.com og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) lar seg imponere stort over selskapets ledelse og evne til å forvalte selskapets kapital på svært gode og fornuftige investeringer innen fornybar energisektor.

Det er svært sjelden at Aksjeanalyser.com eller noen skulle ønske at et selskap man har investert i kommer med en emisjon og henter penger i markedet. Men her, og hva gjelder Aega ASA, så har Aksjeanalyser.com så stor tro på selskapets ledelse og evne til å gjøre kloke og riktige og gode investeringer med sin kapital de sitter tilgjengelig med.

Så her mener Aksjeanalyser.com at det bare vil være veldig positivt og ønskelig at selskapet henter inn penger i en emisjon, selv om selskapet på ingen som helst måte økonomisk sett trenger å gjøre noen emisjon nå.

Ja, selskapet er veldig godt finansiert og har på ingen måte behov for å gjøre noen emisjon. Men Aksjeanalyser.com mener selskapet kan ha veldig stor nytte av å gjøre en emisjon, fordi selskapet viser stor evne, vilje og kunnskap til å investere pengene på en svært fornuftig, god og lønnsom måte i stadig nye, gode og lønnsomme prosjekter innenfor fornybar energisektor.

Aega ASA (AEGA) er i dag priset til kun cirka 100 millioner kroner på Oslo Børs, og Aksjeanalyser.com tror aksjen kan ha et veldig stort potensial på både kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com ser et spesielt stort potensial for selskapet om de i månedene som kommer henter inn mer penger - gjerne i en rettet emisjon mot store aktuelle aktører og investorer innenfor den fornybare energisektoren, og som vil kunne bidra til ytterligere sterk vekst i årene fremover for Aega ASA (AEGA).

For så og slik bygge opp en enda større cash-beholdning, og så fortsette i årene fremover å gjøre som de har gjort til nå, fortsette å investere i gode og lønnsomme prosjekter innenfor den fornybare energisektoren.

Aksjeanalyser.com ser også for seg at Aega ASA (AEGA) er en - for å bruke det passende ordet - en «soleklar» oppkjøpskandidat på Oslo - Børs og selskapet prises i dag til kun rundt 100 millioner kroner. Og med den veksten og potensialet Aksjeanalyser.com ser for seg for Aega ASA (AEGA) i årene fremover, så vurderer Aksjeanalyser.com at Aega ASA (AEGA) er en veldig aktuell og het oppkjøpskandidat på Oslo Børs.

Aksjeanalyser.com gjør altså for første gang i historien et unntak, og øker beholdningen i en enkelt aksje, fra 10 prosent til 20 prosent. Aksjeanalyser.com vil sitte i minst 1-2 år på denne posisjonen med 20 prosent i AEGA i modellporteføljen for Norge.

Dette fordi Aksjeanalyser.com har svært stor tro på både den fornybare energisektoren, og har svært stor tro på, og tillit til, at ledelsen og andre ansatte i Aega ASA (AEGA) vil fortsette som de har gjort hittil. Å gjøre en solid jobb og plassere penger de har i selskapet på en veldig fornuftig måte i lønnsomme og gode investeringer innen den fornybare energisektoren.

Aksjeanalyser.com øker altså vektingen i aksjen Aega ASA (AEGA) i modellporteføljen for Norge, fra tidligere 10 prosent vekting i i AEGA-aksjen og til nå fra tirsdag 24/11-2020 til 20 prosent vekting i modellporteføljen.

Kjøpskurs for nye 10 prosent vekting blir som alltid satt lik gjennomsnittlig kurs av høyeste og laveste kurs den dagen handel gjøres, og her da tirsdag 24/11-2020. Så vil gjennomsnittlig kjøpskurs for denne 20 prosent-beholdningen i Aega ASA (AEGA) bli lik gjennomsnittet av første 10 prosent kjøp av aksjen - og nå neste 10 prosent kjøp av aksjen, tirsdag 24/11-2020.

Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA)

Aega ASA er et norskbasert selskap som fokuserer på fornybar energisektor. Det er aktivt som et solcelleanlegg som kjøper og drifter solkraftverk. Firmaet har sine driftskontorer i Oslo, Norge og Trento, Italia. Den eier en portefølje av flere individuelle solparker i Umbria, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna og Lombardia-regionene i Italia. Selskapets hovedvirksomhet er investeringer i og eierskap av selskaper innenfor solenergiindustrien og alt som står i sammenheng med dette. Selskapet kan også drive handel med finansielle instrumenter, hovedsakelig aksjer, egenkapitalbevis og derivater knyttet til disse, samt virksomhet i tilknytning til dette.

About Aega ASA (Kilde: aega.no)

Aega ASA is a Norwegian listed investment company with main focus on the Italian solar power market. We focus on acquisitions of smaller existing solar parks (below 5MWp capacity), following strict investment criteria.

In addition to being an industrial player we also consider financial investments within the ESG and renewable sector both in Italy and the Nordics.

Aega ASA has a highly experienced management team with credentials from leading companies in the renewables and financial sector. The company has a strong hands on operational focus and contributes to value enhancement of its investments through delivering best in class asset performance, efficiency and financial structure.

Company history:
The company was established in November 2013 and has since its inception acquired ten solar parks in Italy. The first portfolio of eight parks was sold in late 2019. Since then we have started to build a new portfolio, and so far in 2020 we have acquired two parks.

The company has its operating offices in Oslo, Norway and Trento, Italy, and is structured as a holding company of unique Special Purpose Vehicles (SPVs) being the beneficial owners of the solar parks.

Aktuelle nyheter rundt Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA) nå den seneste tiden:

16.11.2020, 08:19 · TDN Finans

AEGA: SIGNERT GJENSIDIG BINDENDE TILBUD OM OPPKJØP AV TO SOLPARKER I ITALIA

Oslo (TDN Direkt): Aega har signert et gjensidig bindende tilbud om å kjøpe opp to solparker i Italia med en totalkapasitet på 2 MW.

Det melder selskapet mandag.

Det refereres til tidligere melding datert 30. oktober, hvor selskapet meldte at de var i «fremskredende forhandlinger om å anskaffe flere parker som forventes, hvis de blir fullført å styrke Aegas omsetningspotensial ytterligere».

Den endelige avtalen om aksjekjøp forventes å bli undertegnet 1. desember 2020. Endelig gjennomføring forventes rundt 18. desember 2020.

Investeringene i begge solparkene er på linje med selskapets internrentemål på 15 prosent.

30.10.2020, 15:26 · TDN Finans

AEGA: STYRELEDER KJØPT 150.000 AKSJER, SNITTKURS 2.00

Oslo (TDN Direkt): Halldor Christen Tjoflaat, som er styreleder i Aega, har fredag kjøpt 150.000 aksjer i Aega til snittkurs to kroner per aksje, ifølge en børsmelding.

Etter transaksjonen har Tjoflaat og hans heleide selskap Rybo NOR AS 1.235.005 aksjer i Aega.

30.10.2020, 08:09 · TDN Finans

AEGA: KJØPER 6% I NORSK SOLAR FOR KONTANTVEDERLAG PÅ 20 MILLIONER

Oslo (TDN Direkt): Aega kjøper seks prosent av Norsk Solar for et kontantvederlag på 20 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet fredag.

2.6.2020, 08:07 · TDN Finans

AEGA: SIGNERT AVTALE OM KJØP AV SOLANLEGG PÅ 1 MW PÅ SARDINIA

Oslo (TDN Direkt): Aega har gjennom et heleid datterselskap signert en foreløpig avtale om å kjøpe et solanlegg på 1 megawatt på Sardinia, ifølge en melding tirsdag.

Partene venter å signere den endelige avtalen før 31- juli, og Villapiana Fotovoltaico S.r.l har en selskapsverdi på 1,9 millioner euro. Aega planlegger å finansiere oppkjøpet med kontanter, opplyses det.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs Nordnet Morningstar

[Oppdatert analyse den, 23.11.2020]:

Teknisk Analyse av Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA)

Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA), viser en samlet svært positiv teknisk utvikling, og innenfor en stigende trend.

Videre oppgang signaliseres for aksjen fremover nå, og det både på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. dagdiagram).

Aksjen utløste nye svæt positive tekniske signaler da aksjen brøt over, og etablert seg over NOK 2.00-nivået, og det er nå god teknisk støtte for aksjen rundt NOK 2.00-nivået ved korreksjoner ned.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så viser både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt en stigende tendens.

Dette er med og bekrefter at aksjen er i både en kortsiktig og langsiktig positiv trend nå.

Aksjen er også i kjøpssignal i henhold til Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, og hvor aksjen nå har vært i kjøpssignal siden slutten av juli 2020, da aksjen var rundt NOK 1.26 (jf. diagram «SignalListen»).

Etter å ha konsolidert nå de seneste par ukene rundt NOK 2.00 – 2.30, så indikerer nå det samlede svært positive tekniske bildet for Aega ASA (AEGA) at aksjen trolig står foran et nytt kraftig løft i tiden fremover, både på kort og mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com gjentar derfor i dag sine tidligere positive analyser av Aega ASA (AEGA) og vil også nå fra tirsdag 24/11-2020 øke vektingen i AEGA i modellporteføljen for Norge fra tidligere 10 prosent og til nå 20 prosent.

Aksjeanalyser.com ser et potensial for Aega ASA (AEGA) opp mot NOK 3.50 på helt kort sikt, gjerne i løpet av neste 4-8 uker), og ser videre et potensiale for aksjen gjerne helt opp mot NOK 10.00 – 20.00 på 1-3 års sikt (da spesielt om selskapet skulle gjøre som Aksjeanalyser.com håper og henter inn mer penger i en rettet emisjon mot aktuelle store investorer og aktører innenfor fornybar energisektoren).

Til slutt skal det nevnes at aksjen (AEGA) er som nevnt her blant de mindre selskapene på Oslo Børs, og med en børsverdi i dag på rundt 100 millioner norske kroner, og aksjen er til tider svært volatil, så det understrekes at det dermed også innebærer høy risiko ved å investere i aksjen.

NÅ kan du frem til 30/11-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com! Fornyer du ditt VIP medlemskap så får du naturligvis lagt til 12 mnd medlemskap fra etter utløpet av din nåværende medlemsperiode! Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA):