Mange av de nye selskapene på børsen Euronext Growth (tidl. Merkur Market) har hatt en nærmest eventyrlig kursutvikling. Men, investeringsdirektør Robert Næss i Nordea advarte i fjor høst mot bobletendenser.

Ni av ti selskaper notert på denne børsen tjente ikke penger. En fellesnevner er at mange av selskapene er «grønne» aksjer». Selskapene satser på solenergi, vindkraft og hydrogen, so mer blinket ut som satsingsområder i en grønn omstilling. Investorene har kastet seg over disse aksjene.

Og nå har utviklingen snudd. Så langt i år er hovedindeksen ved Oslo Børs opp med 11 prosent, mens aksjene på Euronext er ned med nesten like mye. På spørsmålet om realitetene begynner å synke inn, svarer Næss:

- Det enkle svaret er ja. Aksjene på Euronext Growth er ned 6,4 prosent denne måneden, mens hovedindeksen er marginalt opp med 0,4 prosent. Det kan indikere at luften er i ferd med å sige ut av ballongen.

Les også: Kjempesmell for Magnus Carlsen - aksjen nesten halvert på tre måneder

Bratt fall

Og for mange såkalte vekstselskaper på Oslo Børs, har luften virkelig gått ut. Vekstselskaper kjennetegnes av lav eller ingen synlig inntjening i dag, men der investorene forventer en formidabel utvikling. Facebook og Google for 15 år siden er internasjonal stjerneeksempler på slike vekstselskaper.

Det motsatte av vekstaksjer er verdiaksjer, selskaper som har en synlig inntjening og dokumenterte verdier blant eiendelene. Næss er kjent som en verdiorientert forvalter, som vil ha synlig kvalitet på det han kjøper.

- Hvis vi ser på et stort utvalg av aksjer som inngår i verdensindeksen MSCI, har selskap med lav verdsettelse - kall det lave verdier - utviklet seg bedre enn de dyre vekstaksjene, sier Næss.

I tabellen nedenfor har Næss gjengitt kursutviklingen for 20 aksjer som har sprukket mye i år. I tillegg har vi tatt med spillselskapet Kahoot! Tallene er per 7. mai-

Papirtap: 67 milliarder

Som vi ser av tabellen, har noen av selskapene mistet over halvparten av børsverdiene.

Det samlede verditapet for eierne i disse 21 selskapene er siden årsskiftet på 67 milliarder kroner. Flere av selskapene på taperlisten er grønne selskaper som satser på miljøteknologi.

Eierne i selskaper som Scatec (sol og vannkraft), NEL (hydrogen), Everfuel (hydrogen), Quantafuel (avfallshåndtering og Kjell Inge Røkkes Aker Offshore Wind (havvind) har et samlet verditap i år på bortimot 45 milliarder kroner.

Verst i kroner har det gått ut over aksjonærene i Scatec (se grafen under). Det tidligere solkraftselskapet har Equinor og Folketrygdfondet som de største eierne, og verdismellen er på hele 20 milliarder kroner. Scatec er nå inne i teknologier som vannkraft, og ikke bare solenergi.

I hydrogenselskapet NEL er verdier for nærmere 14 milliarder borte siden året startet, i spillselskapet Kahoot! over 9 milliarder.

Les også: Aksjemarkedet er snudd på hodet: Nå kommer ekspert med advarsel

Enda verre

Og, felles for mange av aksjene i oversikten er at kursen var mye høyere et stykke ut i januar. Eksempelvis har Kahoot! falt med 44 prosent fra toppen 20. januar. Verditapet for Kahoot!-aksjonærene siden 20. januar er på hele 25,8 milliarder kroner.

Nettavisen skrev for fire uker siden at Thomas Giertsen hadde en smell på nærmere 43 millioner siden toppen. I dag er smellen økt til 50 millioner. Storaksjonær Jan Haudemann-Andersen er nå 3 milliarder fattigere på papiret.

Det er antatt spesielt vekstselskapene tjener på en rentenedgang og taper på en oppgang. Rentene er på vei oppover i Norge, som betyr et høyere avkastningskrav fremover til selskapene.

Betyr lite

- Det er vanlig å skylde på høyere rente, men mine beregninger tilsier at renteendringen teoretisk ikke skal bety så mye. Når jeg ser på de siste tiårene. har ikke renter forklarte vekstaksjer versus verdiaksjer så godt, sier Næss.

- Men, de dårlige forklaringene skyldes nok mest at selv de store svingningene er tilfeldige. Noen ganger stiger aksjer for mye og noen ganger faller de for mye. Det er egentlig akkurat som været, sier den regneglade investeringsdirekttøren. Bergenseren er kjent for å regne på det meste, også på været.

- Selv om vi vet at det er varmere om sommeren enn om vinteren og at det regner mer i Bergen enn i Oslo, er det tilfeldigheter som styre været på kort sikt.