Noen banker tilbyr billigere boliglån hvis boligen eller det du skal gjøre i boligen regnes som miljøvennlig. Hva som kreves for å få et grønt boliglån varierer fra at det skal være et nullhus i Sparebanken Øst, til at du bare må ha energimerket huset i Storebrand.

  • Det er tre hovedtyper av grønne lån:
  • Kjøp eller bygging av miljøvennlig bolig
  • Oppgradere eksisterende bolig til høyere miljøstandard
  • Gjøre tiltak som er miljøvennlig, og som utløser støtte fra Enova.

Ned i null prosent rente

Både Sparebank 1 Hallingdal Valdres og SpareBank 1 Østlandet går ned i null prosent det første året på et Grønt boliglån

De aller billigste lånene får du i SpareBank 1 Hallingdal og Sparebank 1 Østlandet. Begge tilbyr null prosent rente det første året på lån opptil 250.000 kroner. Renten er også lav på de neste 750.000, du får altså en lav rente på opp til 1 million kroner. du kan lese mer om rentefastsettelsen lenger ned i artikkelen.

Hvis du låner 250.000 kroner, får du en effektiv rente på bare 1,21 prosent (nominelt 1,20 %) i Sparebanken Hallingdal Valdres. På dette lånet er det ingen etableringsgebyr eller termingebyr.

Sparebanken Østlandet har en rente som er litt høyere (1,44 % nominelt), og tar både et etableringsgebyr og termingebyr. Effektiv rente på dette lånet blir dermed 2,01 prosent på et lån på 250.000 kroner.

Kravene for å få miljørenten

Cultura Sparebank:
Renten avhenger av hvor miljøvennlig boligen er, og det er to klasser som boligen kan oppnå. Vurderingen av om boligen får miljørabatt avgjøres av boligens arealeffektivitet, energieffektivitet, materialer, ventilasjon, og innovasjon.

Boligen blir tildelt en karakter som avgjør om den blir plassert i Miljøbolig I eller Miljøbolig II.

DNB
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene DNB setter:

  • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
  • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

Haugesund Sparebank
Grønt boliglån kan gis til kjøp av boligen som må være i energiklasse A eller B. Solceller kjøpt via Helgeland Kraft kan også gi Grønt boliglån.

KLP
For å få et Grønt boliglån må ett av to punkter oppfylles:

  1. Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.
  2. Du har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering av boligen din i løpet av de siste to årene

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Lån kan gis til tre ting:

Bygge energieffektive hus: Maksimalt 1 million kroner til passivhusstandard, 500.000 kroner til lavenergihus.

Oppgradere eksisterende hus: Maks 1 million kroner til ombygging til passivhusstandard, 500.000 kroner til lavenergistandard, 250.000 kroner til TEK-10 standard.

Utføre energisparende tiltak: Maksimalt 250.000 kroner. Hvilke energisparende tiltak bestemmes av listen fra Enova om hvilke tiltak som gir rett til støtte.

Sparebank 1 Nordvest
Samme som under SpareBank 1 Hallingdal.

Sparebank 1 Østlandet
Samme som under SpareBank 1 Hallingdal.

Sparebanken Øst
Finansierer boliger som må være et nullhus. Dette er et hus som produserer like mye energi som det totalt har et gjennomsnittlig behov for per år.

Storebrand
Lånerenten forutsetter at du/dere har gjennomført energimerking av egen bolig, og forplikter deg/dere til å vurdere forbedringstiltak. Du forplikter deg altså til å vurdere det, du er ikke forpliktet til å gjøre det.

Boligen kan også refinansieres.

Lån på 1 million kroner

Her har vi sett på hva et lån på 1 million kronen vil koste. En del av bankene har en lavere rente hvis lånet er over 2 millioner kroner. Nedenfor ser effektiv rente på et boliglån på 3 millioner kroner.

SpareBank 1 Hallingdal og SpareBank 1 Østlandet gir maksimalt 1 million kroner med gunstigere betingelser. På disse to lånene er det regnet en gjennomsnittsrente på andelen på 250.000 kroner og 750.000 kroner.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g.
Cultura Sparebank Miljøbolig I 2,75% 2,92% 2000 600
Cultura Sparebank Miljøbolig II 2,55% 2,72% 2000 600
DNB Grønt boliglån 2,29% 2,47% 2900 600
Haugesund Sparebank 2,80% 2,99% 3000 600
KLP Grønt boliglån 2,60% 2,73% 1500 420
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Miljølån 1,49% 1,50% 0 0
SpareBank 1 Nordvest 2,20% 2,33% 0 600
SpareBank 1 Østlandet 1,71% 1,86% 2000 600
Sparebanken Øst Grønt boliglån 1,79% 1,96% 1000 780
Storebrand Bærekraftig boliglån 2,35% 2,51% 1750 600

Lån på 3 millioner kroner

Med et lån på 3 millioner kroner er ikke lenger SpareBank 1 Hallingdal og Sparebank 1 Østlandet lenger blant de billigste. De siste 2 millionene er såpass dyre at gjennomsnittsrenten på hele lånet ikke blir noe annet enn gjennomsnittlig.

Billigst er Sparebanken Øst, men dette gjelder dermed ytterst få boliger. Storebrand er billigst samtidig som dette er et lån alle kan få.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g.
Cultura Sparebank Miljøbolig I 2,40% 2,47% 2000 600
Cultura Sparebank Miljøbolig II 2,20% 2,27% 2000 600
DNB Grønt boliglån 2,29% 2,36% 2900 600
Haugesund Sparebank 2,50% 2,58% 3000 600
KLP Grønt boliglån 2,30% 2,38% 1500 420
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Miljølån 2,36% 2,44% 3150 660
SpareBank 1 Nordvest 2,20% 2,26% 0 600
SpareBank 1 Østlandet 2,37% 2,44% 2000 600
Sparebanken Øst Grønt boliglån 1,79% 1,86% 1000 780
Storebrand Bærekraftig boliglån 2,19% 2,26% 1750 600

Om rentene:

Cultura Sparebank: Det gis en renterabatt på 0,3 eller 0,5 prosentpoeng avhengig av hvor miljøvennlig boligen er. På lån fra 2 millioner korner er renten 2,4 %, på lån mellom 1 og millioner er renten 2,75%, på lån under 1 million er renten 3,1%.

Haugesund Sparebank: Renten på Grønt boliglån er 0,25 prosentpoeng lavere rente enn bankens gjeldende pris­liste. Grønt BSU-lån gir 0,15 prosentpoeng lavere rente enn gjeldende prisliste. Vanlig rente er 3,05 prosent på lån under 2 millioner, 2,75 % på lån fra 2 millioner kroner. BSU-lån har en normalrente på 2,6%.

KLP: På lån under 1,5 millioner kroner er renten på Grønt boliglån 2,60 %. Renten ligger 0,1 prosentpoeng under vanlig boligrente. Vanlig boligrente er 2,70 % for lån under 1,5 mill, og 2,4 % på lån fra 1,5 mill. For Boliglån for unge er rente vanlig rente 2,3 %, for Grønt boliglån 2,2 %. Må være medlem av KLP.

SpareBank 1 Hallingdal: Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0 prosent første år. Denne stiger til 0,5 % andre år, 1,0 % tredje år, og når maksimalrenten på 1,5 % det fjerde året. Denne renten gjelder til og med det 10. året. Da går lånet over til ordinære boliglånsvilkår. Kan ikke gis som avdragsfritt lån. Maksimallån er 1 million kroner. Skal du for eksempel låne tre millioner kroner til et boligkjøp, må du låne 2 millioner kroner til ordinære vilkår.

SpareBank 1 Nordvest: Lånet har 0,7 prosentpoeng lavere rente enn ordinær boliglånsrente. I tillegg er det ikke etableringsgebyr, mot 3.000 kroner ellers.

SpareBank 1 Østlandet: Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0 prosent første år. Denne stiger til 0,6 % andre år, 1,2 % tredje å, og når maksimalrenten på 1,8 % det fjerde år. Denne renten gjelder til og med det 10. året. Da går lånet over til ordinære boliglånsvilkår. Kan ikke gis som avdragsfritt lån. Maksimallån er 1 million kroner. Skal du for eksempel låne tre millioner kroner til et boligkjøp, må du låne 2 millioner kroner til ordinære vilkår.

Sparebanken Øst: Renten er en fra-rente, du kan altså på tilbud om en høyere rente. Det er ingen informasjon om dette lånet på Sparebanken Øst sin nettside.

Storebrand: Renten er 0,16 prosentpoeng høyere på lån under 2 millioner kroner.

Sammenlignet mot ordinære boligrenter

SpareBank 1 Hallingdal gir spesielt billige lån opp til 250.000 kroner. Også opp til 1 million kroner er lånet svært billig. På større boliglån vil ikke gjennomsnittsrenten være blant de gunstigste. Det samme gjelder for SpareBank 1 Østlandet. Prinsippene er de samme, men rente og gebyrer er litt høyere på lån opp til 1 million kroner.

Sparebanken Øst tilbyr også et svært billig lån, men gjelder for svært få.

Storebrand Bærekraftig lån er på nivå med de alle billigste på lån fra 2 millioner kroner. I praksis er dette lånet åpnet for alle siden du bare må energimerke boligen din.

Hvem som tilbyr de billigste ordinære lånene avhenger av lånestørrelsen. Generelt er gjerne lån der du må ha tilknytning billigst, som for eksempel Akademikernes boliglånsavtale med Danske Bank.

På lån som er åpne for alle er Sbanken og NORDirektebank billigst med en effektiv rente på 2,30/2,31 prosent.

På større lån er det Boligkreditt og Din Bank (begge i Sparebanken Øst-systemet) som har lavest effektiv rente. Dette sammen med nevnte Storebrand Bærekraftig lån.

I tabellen ser du de billigste lånene på 1 million og 3 millioner kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Bruk kalkulatoren Finn billigste boliglån for å se på andre beløp og sikkerhetsklasser.

Lån 1 million kroner
Bank Nom. Eff.
Akademikerne - Danske Bank 1,95% 2,07%
Statens Pensjonskasse 2,08% 2,19%
YS - Gjensidige 2,09% 2,22%
Sbanken 2,28% 2,30%
NORDirektebank 2,20% 2,31%
Unio - Storebrand 2,19% 2,32%
Fana Sparebank 2,20% 2,36%
Lån 3 millioner kroner
Bank Nom. Eff.
Akademikerne - Danske Bank 1,95% 2,00%
Statens Pensjonskasse 2,08% 2,13%
YS - Gjensidige 2,09% 2,15%
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,17% 2,19%
Unio - Storebrand 2,19% 2,25%
NORDirektebank 2,20% 2,25%
Din Bank (Spb Øst) 2,23% 2,25%
Storebrand Bærekraftig lån 2,19% 2,26%