Gå til sidens hovedinnhold

Grunn til å glise for Edgar Haugen

Edgar Haugen og Ragde Eiendom hadde rekordår i 2020 - markedsverdien gjorde et kjempehopp.

I fjor hadde Ragde Eiendom, eid av Edgar Haugen, driftsinntekter på 2,3 milliarder kroner, mot 1,9 milliarder millioner i 2019, skriver Estate nyheter.

Av inntektene utgjorde netto gevinster ved salg av eiendommer og eiendomsselskap 513 millioner kroner. Det fremgår av årsregnskapet, som nettopp er offentliggjort.

Haugen selv hadde en formue på 2,6 milliarder kroner ifølge ligningstallene for 2019 - i 2020 gjør han et nytt byks oppover. Markedsverdien av eiendomsmassen, fratrukket minoriteters andel, utgjorde ved årsskiftet 30,3 milliarder kroner mot 25,8 milliarder i 2019, skriver Estate.

– Slik det ser ut i dag, og på bakgrunn av foretatte kjøp og salg frem til regnskapets avleggelse, vil Ragde Eiendom konsern fortsatt ha en sterk vekst og et meget godt resultat også i 2021, skriver styreleder og eneaksjonær Edgar Haugen i årsberetningen.

2020 var et rekordår for Ragde Eiendom skriver Estate.

Haugen skriver også at selskapets utvikling og vekst i leieinntektene, viser at likviditeten fortsatt vil bli styrket gjennom økt kontantstrøm fra driften i årene fremover samt ved salg av eiendommer.

- Dette vil også gi rom for kjøp av ytterligere eiendommer og videre vekst, skriver Haugen.

I 2020 kjøpte konsernet 48 næringseiendommer, mens det ble solgt 21 næringseiendommer, skriver Estate.