Dersom du er under 34 år, må du alltid sjekke ut betingelsene for Boliglån for unge (eventuelt førstehjemslån). Dette kan gi deg høyere belåningsgrad og lavere rente enn du ellers ville fått.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som ellers gis til lån innen 60-75 prosent av markedsverdien. Noen banker gir også lavere rente enn den gunstigste «vanlige» boligrenten.

Hvor stor verdien er på Ung-lånene varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 2 million kroner, der du får 0,30 prosent lavere rente, sparer du 4.500 kroner etter skatt hvert år.

Avhengig av kundens betalingsevne, kan noen banker strekke seg lengre enn 85 prosent i enkelte tilfeller. Det er stor konkurranse om å knytte til seg kunder når de er unge, noe som kan øke mulighetene for at banken er villig til å fire litt på kravene.

Boliglån for unge og førstehjemslån

Mange banker gir litt lavere rente til den første boligen du kjøper, derav navnet Førstehjemslån.

Med boliglån for unge er det nok at du er under 34 år. I de aller fleste bankene kan du også refinansiere andre boliglån med et slikt lån.

Varierende regler

Det er ulik praksis blant bankene for hvordan tilbudet er utformet til unge som skal kjøpe bolig. Dette er variantene:

  • De beste betingelsene gjelder så lenge du er under aldersgrensen.
  • Betingelsene gjelder bare til kjøp av første bolig (førstehjemslån).
  • Den laveste renten gis til førstehjemslån, boliglån for unge får en høyere rente.

Det beste for låntakerne er at det bare er alder som er avgjørende. Da kan du få de beste betingelsene ved andre gangs kjøp. Det er da også mulig å refinansiere til disse betingelsene.

Hvis dere er to som låner sammen er det normale at det er alderen til den som er yngst som gjelder. Det betyr altså at den ene kan være over 34 år, og fortsatt for boliglån for unge.

Andre momenter

Aldersgrensen på 34 har sammenheng med at dette er den øvre aldersgrensen som er satt for BSU-sparing. Enkelte banker krever også at man har BSU-konto hos dem for at man skal få et Ung-lån. Det kan også være et krav om at man er totalkunde - eller i alle fall også har flere tjenester (som brukskonto eller sparekonto) - hos banken man søker om Ung-lån hos.

Sjekk også hvor lenge den gunstige BSU-renten vil vare. Det er for eksempel forskjell på om du beholder renten til du er 34, eller til 40 år.

Pass også på at noen banker har såkalt «Fra-rente». Da er det den gunstigste oppnåelige renten som blir oppgitt, men du kan få et dårligere tilbud en dette.

Les mer om boliglån:

Guide til boliglån

Slik får du det billigste boliglånet

Slik begrenser boliglånsforskriften lån til kjøp av bolig

Dette må du vurdere ved låneopptak

Mellomfinansiering av bolig

Markedsoversikter:

Boliglån for unge - markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån til unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.