Gå til sidens hovedinnhold

Guide til BSU

Har du muligheten, bør du benytte Boligsparing for Ungdom (BSU). Kravene er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp.

Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp. Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble tatt opp etter at du opprettet en BSU-konto.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Reglene for BSU

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner. For å komme opp i denne totalsummen må du spare maksimalt beløp i 12 år.

Du må være under 34 år i spareåret for å kunne spare i BSU.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 60.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

For at du skal få BSU-fradraget må pengene stå på konto ut året. Tar du ut pengene samme år som de blir satt inn, har du ikke rett til fradraget det året. Men det teller da heller ikke i totalkvoten.

Etter at du har tatt ut penger fra BSU-kontoen kan du ikke spare noe mer. Tar du for eksempel ut pengene til et boligkjøp er de altså stopp for sparingen i BSU.

Ektefeller må opprette hver sin kontrakt, intet beløp kan overføres.

Du er ikke nødt til å spare hvert år. Hvis beløpet ikke brukes til bolig (eller dekning av krav ved konkurs) må tidligere gitte skattefradrag tilbakebetales. Men som nevnt er det ikke noe krav at beløpet må brukes før du er 34 år.

Du må betale nok skatt

Hvis du skal spare full kvote på 25.000 kroner får du et fradrag på 5.000 kroner. Det betyr at du må ha en inntekt som gir deg minst 5.000 kroner i skatt. Dette får du ved 74.650 kroner (da betaler du 5.000 kroner i skatt).

Hvis fradraget på BSU er høyere enn det du betaler i skatt, mister du resten av fradraget.

Bruk alltid full totalkvote i BSU

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån.

Dette er riktignok vanskeligere å få til enn det var før kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp kom. Det er mye enklere å få til hvis du har sidesikkerhet i tillegg.

Gevinsten du får er skattefradraget. Tapet du får er renteforskjellen mellom innskuddsrenten på BSU, og den lånerenten du betaler. Men i dag er det tvert i mot slik at BSU-renten er høyere. å

Her kan du lese mer om lønnsomheten av å fortsette å spare i BSU.

Du kan også bruke en kalkulator for å beregne hvor mye du taper på å ikke fylle opp BSU-kvoten. Der legger du inn hvor mye du har spart på BSU i dag, renten på BSU, og renten på lån. Kalkulatoren beregner så hvor mye du taper.

Her kan du se hvor mye du taper på å ikke fylle opp kvoten med BSU-kalkulatoren.

Lønnsomheten av BSU

Med både skattefradrag og BSU, blir avkastningen etter skatt høy. Hvor høy avhenger blant annet av hvilken tidshorisont du ser på. For eksempel blir lønnsomheten av et BSU-innskudd du gjør på slutten av året, og kan bruke det rett over årsskiftet svært høy.

Hvilken avkastning du får på BSU-pengene kan du regne med Lønnsomhetskalkulator for BSU.

BSU og boliglån for unge

Mange banker har gunstige boliglån for unge (førstehjemslån). Det ville vært naturlig å knytte valget av bsu-konto sammen med bankens tilbud på boliglån for unge. Den banken som tilbyr den beste pakken velger du. Problemet med dette er at sparingen i BSU ofte vil skje lang tid før du skal ta opp et boliglån for unge. Vilkårene på dette lånet kan dermed være noe helt annet enn den gangen du valgte.

Et annet poeng er at mange banker ikke krever noe BSU-sparing på forhånd for at du skal få lånet.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Låneretten

Det heter seg at det er knyttet en lånerett til kontoen. Men det er ikke slik at du får lån uten videre. Du må likevel innfri de vanlige lånekravene for å være kredittverdig. Det kan hende du er avhengig av en «snill» bank, hvis du vet egenkapitalen er for liten når du skal kjøpe en leilighet. Da kan det være smartere å holde på den forbindelsen du har, enn å jage den beste renten.

BSU viktig for egenkapital til bolig

Nå som det er nødvendig med egenkapital på 15 prosent ved boligkjøp, er sparing blitt enda viktigere. Skal du for eksempel kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, må du ha en egenkapital på 300.000 kroner. Med BSU kan du dekke hele dette beløpet.

Med 12 års sparing med full kvote, vil du ha omtrent 384.000 kroner på konto. 300.000 kroner fra selve sparingen, og 84.000 kroner i renter (skatt på 23 prosent er da ikke trukket fra).

Hvor mye du trenger å spare kan du se av disse to kalkulatorene:

Sparing til egenkapital ved boligkjøp beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Dette må du spare for å kjøpe bolig beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Dette kan du bruke BSU-innskuddet til

Innestående på BSU-konto må brukes til kjøp av ny bolig. Det samme gjelder for rentene.

Innestående kan brukes til å betale renter og avdrag på boliglånet. For eksempel kan du spare opp til full kvote, og deretter bruke dette beløpet til nedbetaling av boliglånet. Et annet alternativ er å ta ut BSU-pengene over flere år ved at du bruker de tl å betale rentene på boliglånet.

Ny bolig regnes som bolig kjøpt etter at BSU-kontrakten ble satt i gang.

Påkostning regnes ikke som kostnad til kjøp av bolig.

Dette anses ikke som brudd på kontrakten:

Uttak av årets innbetalte beløp senest 31.12. Har du satt inn 25.000 kroner i år, kan du også ta dem ut igjen hvis du ombestemmer deg.

Uttak av renter som er påløpt året etter fylte 33 år.

Hvis gjenlevende ektefelle overtar kontrakten.

Ved overdragelse av hele sparebeløpet til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse.

Bytte av BSU-bank

Du kan bytte bank uten at du bryter kontrakten.

Det er den banken du flytter pengene til som må ordne overføringen. Sender du selv over pengene, bryter du kontrakten.

Når du bytter bank må du fylle ut et skjema i den nye banken for å overføre pengene.

Her får du høyest rente på BSU

Renten på BSU er mye høyere enn det du kan få på andre innskuddskonto som høyrentekonto. I så godt som alle bankene er renten på BSU høyere enn den er på boliglån. Etter at du er fylt 34 år vil normalt renten bli satt ned.

BSU - Renteoversikt
Her får du en oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.