Dersom du leier leilighet eller bor i en selveierleilighet i et sameie eller et borettslag, må du tegne en innboforsikring. Selve bygningen er forsikret via sameiet/borettslaget, den betaler du via fellesutgiftene. Les mer om husforsikring.

Innboforsikringen dekker alt innbo (møbler, klær, tepper, bøker, elektriske apparater) og løsøre (sykkel, barnevogn, kjelke, sportsutstyr, verktøy, penger m.m.).

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Har du for høy dekning betaler du unødvendig høy pris. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Husforsikring

De som bor i hus de selv eier, og dermed også må dekke utvendige skader, må tegne husforsikring.

Les:

Dette dekker innboforsikringen

Guide til husforsikring

Dette dekker husforsikringen.

Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på det stedet som er nevnt i forsikringsbeviset. Den gjelder også for innbo og løsøre som du midlertidig tar med deg hjemmefra.

Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Privatansvar gjelder i Europa.

Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.

Hvis et av barna flytter på hybel, for eksempel under studier, dekkes innboet der av familiens forsikring. Flytter barnet inn i egen leilighet, enten alene eller sammen med andre, må barnet ha en egen innboforsikring.

Hvem gjelder den for?

Forsikringen gjelder for forsikringstaker, ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret. I tillegg gjelder den for barn som bor hjemme, eller barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet. Dette forutsetter at de ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret.

Dette dekkes

Her er en rask oversikt over de viktigste dekningene i innboforsikringen.

Her kan du lese mer i detalj om alle dekningene som ligger i husforsikringen.

 • Brann
 • Tyveri
 • Vannskader
 • Penger og verdipapirer
 • Tilbehør til motorvogn/campingvogn/båt/tilhenger
 • Motoriserte hageverktøy
 • Hobbyutstyr
 • Matvarer i fryser
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri på uteareal
 • Tyveri fra boder og garderobeskap
 • Veskenapping
 • Rettshjelpforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Mobilforsikring
 • Ombygging for rullestol
 • Veggedyr og kakerlakker
 • Skader fra dyr som mus og rotter

Test av innboforsikringer

I Smarte Pengers test av innboforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på innboforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle innboforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Her kan du se testen av innboforsikringene.

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på innboforsikring

Her er det laget oversikter over de viktigste dekningene. Her kan du enkelt sammenligne dekningene på de forskjellige selskapene ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Innboforsikring - hoveddekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på kontanter, rekonstruksjon av arkiver, tilbehør til bil og båt, motoriserte verktøy, sportsutstyr, droner, egenproduserte varer, yrkesløsøre, og matvarer i fryser.

Innboforsikring - Tyveri
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på tyveri: Sykkel, uteareal, boder, fra andre bygg, garderobeskap, Bygningsskade ved innbrudd, veskenapping.

Innboforsikring - Juridiske dekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på det vi kaller juridiske dekninger. Dette er rettshjelp, ansvarsforsikring, identitetstyveri, og hjelp ved misbruk på nettet.

Innboforsikring - dekning ved flytting og lagring
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger i forbindelse med utgifter til flytting og lagring.

Innboforsikring - erstatningsberegning
Dette er forsikringsselskapenes utbetalinger på forskjellig typer innbo ved skade. Det er ulike regler mellom selskapene for hvor mye som, blir trukket fra ved slit og elde.

Innboforsikring - andre dekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på uflaksforsikring / kaskoskade, ombygging til rullestol, og sanering av veggedyr / kakerlakker.

Dekningsdetaljene på de enkelte innboforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte innboforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning og utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Innboforsikring - Codan

Innboforsikring - DNB

Innboforsikring - Eika

Innboforsikring - Frende

Innboforsikring - Gjensidige

Innboforsikring - If

Innboforsikring - KLP

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1

Innboforsikring - Storebrand

Innboforsikring - Tryg

Egenandeler på innboforsikringen

Forsikringsselskapene gir rabatter hvis du høyner egenandelen. Jo dyrere bolig du forsikrer, jo mer sparer du på å høyne egenandelen.

Les mer om egenandeler husforsikringen.

Kalkulator: Beregn hvilken egenandel som kan lønne seg med Egenandelskalkulatoren.

Sikkerhetsrabatter på innboforsikringen

Det finnes en rekke forskjellige tiltak og utstyr som gir sikkerhetsrabatter på innboforsikring.

Les mer om sikkerhetsrabatter på innboforsikringen

Samlerabatter på forsikring

Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene. Forsikringsselskapene gir alt fra null til 20 prosent i samlerabatter.

Les mer om samlerabatter i forsikring.

Finn beste pris på innboforsikringen

Når du skal finne den beste tilbudet på innboforsikring er det ikke dermed sagt at det er forsikringen med den laveste prisen.

Først må du sørge for at innboforsikringen har de dekningene som er nødvendige for deg.

Les mer om hvordan du skal finne den beste prisen på innboforsikringen.

Sikkerhetsforskrifter

I sikkerhetsforskriftene setter forsikringsselskapene visse betingelser som du må oppfylle. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat.

Les mer om sikkerhetsforskrifter.

Beregning av forsikringssum for innbo

Det er ikke lett å finne frem til korrekt innboforsikringssum. Du kan lese mer om hvordan du beregner verdien på innboet i denne artikkelen.

Du kan også beregne verdien av innboet med Innbokalkulatoren.

Kollektive avtaler på innboforsikring

De fleste yrkesorganisasjoner og noen andre organisasjoner har gunstige kollektive avtaler på innboforsikring. Samlet sett er det svært mange husstander som har tilgang til en eller flere av disse kollektive avtalene.

Se oversikt over hvilke kollektive avtaler som er i markedet.

Verdisakforsikring

Dersom du har spesielt verdifulle verdigjenstander, slik som dyre instrumenter, mynt- eller frimerkesamlinger, bunader eller kameraer, kan det være at disse dekkes godt nok gjennom den vanlige innboforsikringen. I så fall må du vurdere om du skal ha en egen verdisakforsikring på disse gjenstandene.

Les mer om verdisakforsikring.

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.