Å kjøpe bruktbil er et minefelt. Denne guiden viser deg hva du må passe på for ikke å gå på en smell - både før selve kjøpet og i kjøpsfasen.

Finn riktig prisleie først

Før du skal kjøpe bil, bør du sette deg inn i markedsnivået på bilene (og modellvariantene) du er interessert i. Smarte Pengers bruktbilpriskalkulator gir pris basert på et svært stort antall bruktbiler og er stipulert salgspris mellom privatpersoner, altså ikke på-ruta-pris, som gjerne har innlagt et visst prutningsmonn.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Hva betyr det hvor mye bilen har kjørt? Som en veiledende sats kan du trekke fra 50 øre pr overkjørte kilometer utover normal årlig kjørelengde, som for en mellomklassebil er 16.000 km, og for en liten bil 13.000 km. De 50 ørene gjelder for bruktbil med bensinmotor til 150.000-200.000 kroner, ifølge Rødboka AS.

For rimeligere biler er fratrekket lavere og for dyrere biler er det høyere. Dieselbiler har om lag 20 prosent lavere fratrekk. Er bilen underkjørt, fraviker verdien litt mindre enn satsen ovenfor.

Sjekk kilometerstanden

Verkstedutgiftene øker normalt fra 75.000 km og frem til om lag 100.000 km - for deretter å stabilisere seg.

Prisjusteringen for over/underkjørte kilometer kan derfor være større mellom 30.000 og 60.000 kjørte kilometer enn mellom 130.000 og 160.000 kilometer.

Les mer om betydningen av hva som er gunstigst kilometerstand.

Hvis du etter den tekniske gjennomgangen er i tvil om kilometerstanden er korrekt, bør du kontakte merkeverksted for en ekstra kontroll av kilometerstand. Dersom bilens service og/eller EU-kontroll ikke er utført på et merkeverksted, er det vrient å sjekke. Du kan spørre selger om hvor bilen sist hadde EU-kontroll/service og kontakte verkstedet.

Få med tilstandsrapport

Når du kjøper bruktbil, trenger du en tilstandsrapport. Enten har selger skaffet dette, eller du gjør det selv. Kjøper du fra en merkevareforhandler, kan du gå ut fra at tilstandsrapporten er reell.

Kjøper du av en bruktbilforretning eller privat, må du skaffe deg din egen hvis det ikke foreligger en. NAF, KNA eller MA kan undersøke bilen. Bilsjekken må gjøres før du betaler. Etterpå er det vanligvis for sent.

Når du skal se på bilen er det en rekke ting du bør sjekke. Hva du skal se etter kan du se av denne tekniske sjekklisten.

Det er mange alternative måter å finansiere bilen på. De to hovedalternativene for å finansiere bruktbilen er lån med pant i bilen eller med pant i boligen. Her finner du det billigste billånet.

Sjekk heftelser og service-historikk

Du bør alltid sjekke om det er heftelser på bilen. Dette kan du gjøre på noen sekunder ved å taste inn bilens registreringsnummer i Brønnøysundregisteret.

En heftelse betyr at selgeren har lånt penger med pant i bilen. Når du tar over bilen, følger pantet med. Det betyr ikke at du er ansvarlig for gjelden, men at långiver kan tvangsselge bilen hvis låntakeren (selgeren) misligholder lånet.

Det kan lønne seg å bestille en pantattest hvis det ikke er heftelser på bilen. Da har du dokumentasjon på at du var i god tro senere, hvis det skulle oppstå en tvist. Det er lurt å gjøre dette på selve kjøpsdagen, slik at selger ikke kan rekke å stifte gjeld på bilen før du overtar den. Det er gratis å få pantattesten tilsendt på epost.

Servicehefte må følge med, det gir en god historikk på bilen. Sjekk at alle servicer er fulgt. Dette kan ha betydning for garantier ved at forhandleren du har kjøpt bilen av krever at serviceintervallene er fulgt.

Formalitetetene du må gjennom

Det er en rekke formaliteter som skal ordnes ved kjøp og salg av en bil. De er utfyllende beskrevet i artikkelen Formalitetene ved kjøp og salg av bil.

Kontrakt
Skriv alltid kontrakt. Alt selgeren forteller muntlig må ned i kontrakten. Muntlig informasjon er for så vidt juridisk bindende, men ender gjerne opp som påstand mot påstand. Uten en kontrakt er det vanskelig å komme noen vei dersom problemene oppstår.

EU-godkjenning
Sjekk om bilen er EU-godkjent. Husk at EU-kontrollen sier lite om bilens tekniske stand, kun at bilen er lovlig å kjøre med.

Rettmessig eier
Be selger viser identifikasjon og vognkort. Du kan også sjekke hvem som er eier av bilen ved å sende inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på bilen og send meldingen til telefonnummer 2282. Du får etter kort tid informasjon om hvem som eier kjøretøyet.

Betaling
Du har flere betalingsalternativer som betaling via nettbank, Vipps, bankremisse, og kontanter. Lån som har pant i bilen bør innfris i sin helhet i forbindelse med betalingen for bilen.

Nøkler
Sjekk at begge nøklene er med, og at de passer.

Annonsen
Ta vare på annonsen og eventuelle eposter og SMS-er. Alt selger har beskrevet om bilen forplikter. Er det avvik fra hva selger har sagt, har kjøper klagerett.

Salgsmelding - Eierskifte
Salgsmeldingen (melding om eierskifte) kan leveres på nettet. Som selger begynner du med å en salgsmelding til kjøper via Din Side på vegvesen.no.

Det er selger som er ansvarlig for å sende inn meldingen. For å fylle ut salgsmeldingen trengs kjøperens navn, personnummer og mobilnummer til kjøper først. Når selger har levert salgsmeldingen, får kjøperen en melding på sms om at han kan nå logge seg onn Din side og godkjenne salget. Deretter får selger en sms om at salgsmeldingen er registrert.

Omregistrering
Etter at salgsmeldingen er godkjent kan bilen omregistreres. Det er kjøper som er ansvarlig for at omregistreringsavgiften blir betalt. For å kunne omregistreres må bilen være forsikret, og den må være godkjent i EU-kontroll. Les mer om omregistreringsavgift.

Forsikring
Kjøper må sørge for å tegne forsikring fra den dagen salgsmeldingen er godkjent av begge (vedtaksdato). Forsikringen for selger opphører dagen før begge har godkjent salgsmeldingen. Guide til bilforsikring

Bompengebrikke/Autopass
Selger må fjerne autopassbrikken fra bilen. Den må også fjernes fra autopass-avtalen.

Parkeringsbøter
Parkeringsbøter følger også med bilen. Dette bør du sjekke opp, slik at du kan rydde dette av veien før du overtar bilen.

Garanti

En garanti som følger bilen skal gi bedre rettigheter enn det kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven gir deg.

Det er flere typer garantier:

Nybilgarantien følger bilen. I de aller fleste tilfellene selges bilene med fem års garanti (Kia 7 år). Denne garantien følger bilen. Kjøper du en bruktbil som er 3 år, vil det derfor være to år igjen av nybilgarantien. Det er vanlig at bilforhandlere krever at serviceintervallene er fulgt for at garantien skal gjelde.

Les mer om bilenes nybilgaranti.

En bruktbilgaranti får du fra forhandleren, og varer fra du kjøper bilen. Hva som ligger i garantien vil være ulikt, avhengig av hvilken forhandler du har kjøpt bilen av. Du må derfor sjekke hva som ligger inne i denne garantien.

Kjøpere av bruktbiler fra private kan tegne en forsikring på Finn.no hos If Skadeforsikring - If Bruktbilgaranti. Prisen på denne ser du i bilannonsen. Forsikringen gjelder i 6 måneder, eller 8.000 km (12 mnd - 16.000 km ved forsikring i If). Gjelder for de fleste biler under 12 år.

Klagerett

Kjøpsloven gir klagerettigheter ved handel mellom privatpersoner. Reklamasjonsretten gjelder i to år fra kjøpstidspunktet, men i praksis er det svært begrenset hva du kan påberope av feil og mangler etter to år. Ved kjøp fra privatpersoner er det to års klagefrist. Ved kjøp fra forhandler er det fem års reklamasjonsfrist.

Kjøper kan klage på feil og mangler som var tilstede når bilen ble overtatt, men ikke opplyst om fra selger. Deler som slites ol vil det ikke kunne klages på. Alder på bilen har også betydning.

Hvis bilen "selges som den er" betyr ikke det at selger er fritatt for ansvar. Selger har opplysningsplikt om vesentlige feil og mangler. Hva som er vesentlig vil endre seg noe med bilens alder. Jo eldre bilen er jo mindre kan du forvente av den. Men kjøper du en bil som det viser seg har en vesentlig skjult mangler, har du rett til kompensasjon. Viser det seg for eksempel at forstillingen er ødelagt uten at det er opplyst, har du en god klagesak.

Kjøper har en undersøkelsesplikt. Feil som strengt tatt burde vært oppdaget på besiktigelsen eller under prøvekjøringen kan du ikke klage på. En bruktbil er tross alt brukt, så kjøper kan ikke forvente en feilfri bil.

Kompensasjonen for en feil eller mangel kan innebære at selger utbedrer feilen for egen regning. Eventuelt at selger betaler kjøper det oppretting koster.

Les mer om kjøpsloven.

Les mer om rettigheter ved privatkjøp.