Gå til sidens hovedinnhold

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Å velge en god nok håndverker er svært viktig når du skal pusse opp eller bygge om boligen din.

Hvert år er det mange forbrukere som klager på håndverkertjenester. Men la det være klart: Det finnes selvfølgelig flest dyktige, seriøse og pliktoppfyllende håndverkere du kan stole på.

Problemet er ofte at kunden og håndverkeren har forskjellige oppfatninger av hva som skal gjøres og hva som er avtalt. Og er du først uenig med håndverkeren om hva som er avtalt, kan du være sikker på at du taper diskusjonen hvis du bare har en muntlig avtale. Du er neppe den første kunden håndverkeren diskuterer med.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Gjøre det selv, eller bruke håndverker?

For å gjøre arbeidet selv er det noen viktige forutsetninger som må være på plass:

 • Du må ha tid til å kunne gjøre det selv
 • Du må ha lov til å gjøre det selv
 • Du må klare å gjøre det selv

Det er noen områder du bør eller må holde deg unna:

 • Det elektriske - her er det ikke mye du har lov til å gjøre selv.
 • Rør: Heller ikke på rørleggerområdet er det mye du har lov til å gjøre selv.
 • Fuktutsatte områder: Dette er typisk baderom. Det er noe du kan gjøre selv, men ikke det som har med fukt å gjøre.
 • Ventilasjon: Ikke mye du bør gjøre selv.
 • Bærende konstruksjoner; Bør ikke gjøre noe selv.

Slik finner du riktig håndverker

Uansett om du skal bygge nytt, eller pusse opp, bør du gjøre forarbeidet - altså jobben med å finne frem til håndverker - grundig.

Begynn med å forhøre deg litt med familie, venner og bekjente om de vet om noen flinke håndverkere eller håndverkerfirmaer som de har hatt god erfaring med. Spør både hvordan arbeidet ble utført, om jobben ble gjort til avtalt tid - og også hvordan prisen på tjenestene var. Deretter kan du ta kontakt med dem som er spesielt nevnt.

Beskrivelse av jobben

Det er viktig å beskrive oppdraget så godt som mulig. Presiser hva sluttresultatet skal være. I mange tilfeller vil det hjelpe å legge med bilder.

Du må bestemme hvilken kvalitet det skal være på materialene. Du kan få pris både hvis håndverkeren kjøper det, eller du selv kjøper det inn. På en del arbeider er det ikke noe å kjøpe inn slik at dette faller bort. Det kan også være at håndverkeren ikke vil ta et oppdrag med dårlige materialvalg, siden de har ansvar for det som blir montert.

Du må oppgi frist for oppstart og avslutning av arbeidet. Hvis du er fleksibel på tid kan du eventuelt også legge inn et spørsmål om når håndverkeren har kapasitet.

Oppgi også en frist for når du må ha fått tilbudet.

Anbud

Det er flere tjenester der du kan legge slike jobber på anbud, det vil si å få et pristilbud på jobben. Dette er en effektiv måte på å få pristilbud fra flere Å legge ut slik jobber på anbud i stedet kan du finne håndverkere ved å bruke en eller flere anbudstjenester på nett.

Svært ofte vil du få mange flere fra anbudstjenestene. Når du har funnet frem til noen gode kandidater, begynner jobben med å velge ut den du vil benytte deg av.

For å få et presise anbud legger du ved det som står under beskrivelse av jobben. I mange tilfeller må håndverkerne komme hjem til deg for å se nærmere på hva som skal gjøres før de kommer med et pristilbud.

Her finner du noen anbudstjenester:

anbudstorget.no

mittoppdrag.no

mittanbud.no

Tjenestetorget.no

Les mer om anbudstjenester.

Sjekke håndverkerne

Når du har en eller flere aktuelle, må du gjøre jobben med å sjekke seriøsiteten til håndverkeren eller håndverkerfirmaet.

Hvis du kan få referanser er det det mest nyttige du kan se på. Spesielt blant familie, venner og bekjente bør du forhøre deg om hvilke de har brukt, og deres erfaringer med de forskjellige håndverkerne.

På de forskjellige anbudstjenestene ser du også hvilken karakter oppdragsgiverne har gitt håndverkeren. Særlig hvis det er mange positive tilbakemeldinger er det viktige referanser.

Du kan også google håndverkerfirmaet du finner, for å se om du kan finne noen omtaler eller referanser fra personer som har brukt dem.

Merk deg at referansene håndverkerfirmaet har på en eventuell egen hjemmeside trolig er plukket ut nettopp fordi de er positive og til fordel for firmaet.

På nettsidene og i registrene under har du gode muligheter til å finne ut en del om og kompetansen til firmaet eller håndverkeren:

Brønnøysundregistrene: Er firmaet registrert her, kan du sjekke om firmaet er konkurs (søk på organisasjonsnummeret).

Mesterbrev: Du kan sjekke i Mesterregistertet om håndverkeren har et fagbrev innen det aktuelle faget. Firmaer som har mestermerket har en eller flere som har et gyldig mesterbrev.

Direktoratet for Byggkvalitet: Her kan du finne ut om håndverkeren har sentral godkjenning, noe som vil si at firmaet slipper å søke om lokal ansvarsrett i hvert enkelt byggeprosjekt.

Godkjente våtromsbedrifter: Skal du pusse opp badet, er det anbefalt at du bruker et firma som har forpliktet seg til å følge byggebransjens våtromsnormer. Du finner en slik liste på nettsidene til fagrådet for våtrom.

Kompetansesjekk: Her kan du sjekke firmaet/personene i alle de tre ordningene ovenfor.

Skriv kontrakt med håndverkere

Spesielt når det begynner å bli litt mer omfattende arbeide er det viktig å skive kontrakt med håndverkeren. Og gjør det slik at du unngår prisoverraskelser.

Håndverkerkontrakt kan skaffes ulike steder. Det enkleste er å hente de på Forbrukerrådets nettsider.

Håndverkerkontrakt for beløp under 200.000 kroner.

Håndverkerkontrakt for beløp fra 200.000 kroner.

I den første delen av kontrakten får du med formalia med navn og på hvilket tidspunkt avtalen er inngått. Dessuten om arbeidet er besiktiget, eller om arbeidet er avtalt over telefonen. Store arbeider bør besiktiges.

Viktige punkter å få med seg i kontrakten er:

 • Spesifiser det ønskede sluttresultatet
 • Ta tilleggsarbeider inn i kontrakten
 • Prissetting
 • Betalingsmåte
 • Rydding
 • Sluttdato

Les mer: Skriv alltid kontrakt med håndverkere

Dokumentasjon av arbeidet

For boligens verdi er det viktig at alt arbeid som er utført blir dokumentert på en god måte.

Rørleggere og elektrikere er pålagt å dokumentere arbeidet som er gjort.

Svært mange bruker nå Boligmappa.no. Dette er et "servicehefte" for boligen (den følger boligen). I den kan for eksempel rørleggere og elektrikere legge inn nødvendig dokumentasjon direkte på arbeidet som er utført.

Det er nesten 4.000 håndverkerbedrifter som dokumenterer arbeid gjennom Boligmappa. Sjekk derfor at håndverkerbedriften legger inn all nødvendig dokumentasjon.

Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Lov om Håndverkertjenester legger en streng rådgivningsplikt på håndverkeren. Han skal veilede kunden om tjenestens hensiktsmessighet i forhold til det ønskede resultatet. Du skal informeres hvis prisen for tjenesten kan komme til å stå i misforhold til tingens verdi.

Fagmannen har faktisk plikt til å fraråde deg å utføre arbeid hvis han antar at tjenesten ikke vil bli rimelig til nytte for deg.

Med andre ord: Du ber en håndverker flislegge badet ditt. Han ser på jobben, og oppdager at hele badegulvet først må støpes opp. Håndverkeren skal da fraråde deg å gjøre jobben, i alle fall skal han fortelle deg hva du bør gjøre først.

Les mer: Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Klage på håndverkertjenester

Du har to alternativer når det kommer til å klage på håndverkeren - du kan ta klagen til Håndverkerklagenemnda eller til Forbrukerrådet.

Du kan klage på håndverkerfirmaet, dersom du mener det er mangler ved tjenesten de har utført, eller dersom arbeidet ikke er fullført innen rimelig eller avtalt tid.

Som med andre forbrukerklager, er det også her en fordel å klage så fort du oppdager en mangel, eller innen rimelig tid som det heter.

Reklamasjonsfristen på håndverkertjenester er ellers på to år fra oppdraget ble avsluttet. Men dersom resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger, er det en frist på fem år.

Ved arbeid på fast eiendom er det satt en reklamasjonsfrist på fem år.

Les mer: Klage på håndverkertjenester

Håndverkerklagenemnda

Dersom du er misfornøyd med arbeidet en håndverker har gjort, enten det gjelder kvalitet på arbeid, forsinkelser, prisuenighet, kan du rette klagen din til Håndverkerklagenemnda.

Nemnda behandler alle tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven.

Håndverkeren må være medlem av en av bransjeorganisasjonene vi har ramset opp lenger ned i artikkelen, for at du skal få tvisten behandlet i nemnda. Tvisten må også berøre verdier over kr 5000.

For forbruker er det gratis å få behandlet tvisten i nemnda.

Dette er en nemnd hvor Huseiernes Landsforbund har gått sammen med en rekke av håndverkernes bransjeorganisasjoner om en klagenemnd for håndverkertjenester. Det er altså ikke Forbrukerrådet som står bak denne nemnden.

Les mer om Håndverkerklagenemnda

Eksterne lenker:

Forbrukerrådet: Bruk av håndverker

Forbrukerrådet: Sjekkliste før du velger håndverker

Forbrukerrådet: Klage på håndverkere