Gå til sidens hovedinnhold

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Med forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer.

Med Kritisk sykdom får du beløpet utbetalt når diagnosen er stilt, eller du har fått utført hjerteoperasjonen eller transplantasjonen. Utbetalingen skjer som oftest 30 dager etter at diagnosen er stilt.

For å få forsikringen utbetalt er det ikke nødvendig at du får noe varig mén av sykdommen.

Det er et krav at den forsikrede lever i 30 dager etter at diagnosen er stilt, satt på venteliste, eller etter at operasjonen er utført.

Forsikringen dekkes ikke sykdommer som har vært påvist eller vist symptomer innen tre måneder etter at forsikringen er i kraft.

Utbetalingen er skattefri.

Om kjøp av forsikringen:

Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 år, og opp til 60 år.

Forsikringen kan vare til fylte 67 år.

Det må fylles ut en helseerklæring ved kjøp av forsikringen.

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

I testen av kritisk sykdom settes det vekter på forskjellige sykdommer. Disse vektene kan du selv endre slik at forsikringsselskapene får en karakter ut fra de preferansene du har. Da kan du vurdere kvaliteten på dekningen opp mot prisen på de enkelte forsikringene.

Her finner du testen på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Priser på kritisk sykdom

Prisen på forsikringen trappes opp med alderen. For røykere er forsikringen dyrere.

Dette er gjennomsnittprisen på forsikringen for 500.000 kroner i forsikringssum:

Alder Snitt
25 1 204
30 1 385
35 1 695
40 2 393
45 3 700
50 5 780
55 8 768

Her kan du se prisene fra de enkelte forsikringsselskapene:

Kritisk sykdom: Priser og rabatter

Grunner til å kjøpe forsikringen

Årsaker til å kjøpe en slik forsikring kan være flere. Det kan blant annet være å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon. Det kan være å ha råd til å gå ned i stillingsprosent. Ha økonomisk mulighet til å få hjelp av spesialister i Norge eller utlandet (utover det som man får fra helsevesenet). At du selv ønsker å ta permisjon fra jobbe, eller at en nærstående har mulighet for det.

Selvstendig næringsdrivende vil nok ha spesiell nytte av en slik forsikring. Disse er normalt dårligere dekket mot slike situasjoner enn vanlige lønnsmottagere. Hvis du er motoren i eget AS, eller er selvstendig næringsdrivende vil en alvorlig sykdom gjøre at du får et fall eller bortfall av inntekter.

Aktuelle sykdommer

Det er 29 aktuelle sykdommer/skader som kan bli dekket av forsikringsselskapene. Hvor mange som dekkes av forsikringsselskapene varierer fra 13 til 25.

Av de 29 er det 8 som dekkes av alle selskapene:

 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Kreft
 • Multippel Sklerose
 • Organtransplantasjon
 • Hørsel
 • Syn

Dette er de aktuelle sykdommene som kan dekkes:

 • Alvorlig brannskade
 • Leddgikt
 • Tap av ben og armer
 • Tverrsnittlammelser
 • Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)
 • Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne
 • Hjerneslag
 • Godartet svulst i hjerne
 • Godartet svulst i ryggmarg
 • Utvidelse av hjernes pulsårer
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Angina Pectoris
 • Hjernens pulsårer
 • Hovedpulsåre (Aorta)
 • Alzheimers
 • Epilepsi
 • HIV
 • Kreft
 • Motornevronsykdom
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Parkinsons sykdom
 • Schizofreni
 • Tarm (utlagt)
 • Hørsel (døvhet)
 • Syn (blindhet)
 • Taleevne

Dekningene på kritisk sykdom

Her har vi tatt med en kort beskrivelse av sykdommen, og hvor mange som dekker den.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Alvorlig brannskade

De fleste selskapene dekker dette.

Tredjegradsforbrenning på kroppen. Det kreves at 10-20 prosent av kroppen er forbrent for at forsikringen skal gi utbetaling. Dette gjelder både for termisk og kjemisk forbrenning.

Leddgikt (revmatoid artritt)

Dekkes av mindre enn halvparten.

En kronisk betennelse i kroppens ledd som gir hevelse, smerte, stivhet og etter hvert tap av bevegelighet som symptomer.

Diagnose må være til av spesialist i reumatologi.

Tap av ben og armer /Amputasjon

Dekkes av mindre enn halvparten.

I de fleste tilfellene må to lemmer (ekstremiteter) være tapt.

Tverrsnittlammelser

Dekkes av mer enn halvparten.

Dekker total lammelse nedenfor der skaden sitter i ryggmargen. Dette gjelder for både ulykke og sykdom.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.

Hjerneslag (apopleksi)

Dekkes av alle.

En sykdomstilstand som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi eller ved medisinsk avdeling og skal dertil bekreftes med CT eller MR-undersøkelse av hjernen.

Godartet svulst i hjerne

Dekkes av mer enn halvparten.

Alle typer svulster inne i hodeskallen (kraniet), det vil si i hjernen, hjernehinnene eller den intrakranielle delen av hjernenervene.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst. Dekkes også hvis svulsten av medisinske årsaker ikke kan opereres.

Godartet svulst i ryggmarg

Dekkes av mindre enn halvparten.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende svulst. Dekkes også hvis svulsten av medisinske årsaker ikke kan opereres.

Hjerteinfarkt

Dekkes av alle.

En tilstand der hjertemuskelceller blir ødelagt på grunn av sterkt nedsatt eller ingen blodtilførsel til hjertemuskulaturen via kransarteriesystemet.

Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av nylige forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG, og være stilt av spesialist innen indremedisin.

Hjerteoperasjon

Dekkes av alle.

Operasjon for å korrigere innsnevringer eller blokkeringer i av hjertets kransarterier.

Diagnose skal være stilt av kardiolog eller hjertespesialist.

Hjerteklaffkirurgi

Dekkes av mer enn halvparten.

Erstatte eller utvide hjerteklaff. I vilkårene kan denne være dekket under hjerteoperasjon.

Diagnose skal være stilt av kardiolog eller hjertespesialist.

Angina Pectoris (Hjertekrampe)

Dekkes av mindre enn halvparten.

Betegnelse på den smertefølelsen som forårsakes av for liten blodtilførsel til en del av hjertemuskelen.

Forsikringen kan dekke utblokking og eventuelt bypass-operasjon.

Diagnose skal være stilt av kardiolog.

Utvidelse av hjernens pulsårer (aneurisme)

Dekkes av mindre enn halvparten.

Operasjon som følge av utvidelse av hjernens blodårer. Dekker også tilstanden hvis operasjon ikke kan gjennomføres.

Hovedpulsåre (Aorta)

Dekkes av mindre enn halvparten.

Operasjon ved utposing eller annen sykdom på hovedpulsåren. Gjelder for bryst og buk.

Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.

Alzheimers

Dekkes av mindre enn halvparten.

Fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering samt sviktende dømmekraft

Vilkårene spriker mellom de som har med denne.

Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi.

Epilepsi

Dekkes av mindre enn halvparten.

En samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsen i hjernen er forårsaket av unormale elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi.

Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.

HIV

Dekkes av mindre enn halvparten.

Er infeksjon med viruset hiv, som kan føre til svikt i immunologiske forsvarsmekanismer. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids.

Dekkes hvis HIV er årsaket av blodoverføring eller som et utilsiktet sprøytestikk under en person normale profesjonelle yrke.

Dekkes av mindre enn halvparten.

Kreft

Dekkes av alle. Selve dekningsomfanget på kreft er noe ulikt mellom forsikringsselskapene.

Alle ondartede svulster kalles kreft og dekkes. I tillegg dekkes blodkreft (leukemi) og lymfekreft (lymfomer). Føflekkreft med tykkelse over 0,5 mm dekkes av noen.

Blant annet dekkes ikke hudkreft, og forstadier til kreft.

Motornevronsykdom

Dekkes av mer enn halvparten.

Sykdommer som gradvis ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og hjernebark og dermed svekker muskulaturen og evnen til å utføre bevegelser.

Kan omfatte amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi, progressiv bulbærparese.

Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.

Multippel sklerose

Dekkes av alle.

En kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Navnet multippel sklerose skyldes at man finner flere (multiple) harde knuter (skleroser) i sentralnervesystemet.

Normalt må ha vart i seks måneder.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi.

Nyresvikt

Dekkes av nesten alle.

Nyresvikt på begge nyrer som fører til dialyse og eventuelt transplantasjon.

Organtransplantasjon

Dekkes av alle.

Utført transplantasjon, eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg fra donor.

Parkinsons sykdom

Dekkes av mer enn halvparten.

En sykdom som er karakterisert ved symptomene bevegelseshemning, muskelstivhet og skjelvinger.

Sykdommen skal være påvist før fylte 60 år. Dekker ikke Parkinsons som følge av medikamentbruk.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.

Schizofreni

Dekkes av nesten ingen.

Betyr spaltet sinn. Er en alvorlig psykisk lidelse (psykose). Kjennetegnes blant annet med forandringer i tenking, hvordan man oppfatter ting, reagerer ikke på vanlig måte, og tilbaketrekning fra kontakt.

Diagnosen må være stilt av spesialist i psykiatri.

Svulster i hjerne og ryggmarg

Dekkes av mindre enn halvparten.

Oppsvulming av eller forstørrelse av et vev eller organdel. De godartede svulstene vokser som oftest langsomt, og vokser ikke inn i omkringliggende vev. Ondartede svulster går innen under kreft.

Tarm (utlagt)

Dekkes av mindre enn halvparten.

Sykdommer i tarmen som gjør det nødvendig å legge ut tykktarmen (kolostomi), eller legge ut tynntarmen (ileostomi). Dette gjelder både midlertidig eller permanent.

Hørsel (døvhet)

Dekkes av alle.

Totalt og permanent tap av hørsel. Døvheten skal ikke kunne korrigeres med behandling.

Blant annet må lydeterskelprøve fremlegges.

Syn (blindhet)

Dekkes av alle.

I vilkårene varierer kravet til det totale synstapet tilsvarende synsstyrke på beste øyne dårligere enn 1/60 til 3/60 med beste korreksjon.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer.

Taleevne

Dekkes av mer enn halvparten.

Må være sammenhengende i minst 12 måneder. Psykogent tap av taleevnen er ikke dekket.

Les mer om kritisk sykdom:

Kritisk sykdom: Priser og rabatter

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom