Gå til sidens hovedinnhold

Guide til reiseforsikring

En reiseforsikring består av mange elementer. De viktigste dekningene er nok reisesykdom og hjemtransport.

Risikoen for å bli syk eller bli utsatt for ulykker, ran og tyveri er større på reise enn i den vanlige hverdag. Den største økonomiske risikoen er å havne på sykehus, og måtte få hjemtransport.

Alle helårs reiseforsikringer gjelder også på kortere turer i Norge. Flere av reiseforsikringene gjelder også om du bare skal en liten tur på ditt lokale kjøpesenter, på kino eller på treningssenteret. Det viktige er at reiseforsikringen ikke stiller minimumskrav til opphold.

Reiseforsikringene gjelder ikke i hjemmet, på arbeidsstedet eller på strekningen hjem-arbeid.

Hvor den gjelder

Det er varierende grad av valgmuligheter på reiseforsikringen avhengig av forsikringsselskapet.

I noen selskap du du velge om du vil ha Norden, Europa eller dekning i hele verden. Forsikringen koster mindre jo mindre området er. Det vanlige er at den gjelder i hele verden

Hvem den gjelder for

Hovedvalget er å kjøpe reiseforsikringen for enkeltperson, eller familie. Er dere for eksempel to samboere vil dere kunne kjøpe en familiereiseforsikring siden dere er i felles husstand.

Det er viktig er å sjekke hvor lenge barna dekkes av forsikringen. Dette vil variere noe fra selskap til selskap. Når barna kommer opp i 20 år, og begynner på bo borte, må du være spesielt oppmerksom på dette punktet. Det finnes også de som har et enda mer finmasket tilbud avhengig av familiestørrelsen.

Typer reiseforsikring

Du kan kjøpe flere typer reiseforsikringer:

 • Vanlig helårsforsikring
 • Reiseforsikring på en bestemt tur
 • Reiseforsikring som kjøpes per dag
 • Reiseforsikring for studenter (under ca 26 år)
 • Reiseforsikring gjennom kredittkort

Varighet på reiseforsikring

Varigheten på en helårs reiseforsikring ligger i området 45 til 90 dager. Skal du på ferie lenger enn dette må du kjøpe utvidet varighet.

Hovedelementene i en reiseforsikring

En reiseforsikring består av disse hovedelementene:

 • Reisegods
 • Reisesyke
 • Reiseforsinkelse
 • Ulykke
 • Avbestillingsforsikring
 • Evakuering
 • Rettslig ansvar
 • Rettshjelp
 • Egenandelsforsikring leiebil

Les mer i detalj om dekningene som ligger i reiseforsikringen.

Test av reiseforsikringer

I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 20 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle reiseforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Les testen av reiseforsikringer.

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på reiseforsikring

Her har vi laget oversikter over de viktigste dekningene. Med disse kan du enkelt sammenligne dekningene på de forskjellige selskapene, ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen
Reisegodsdekningen i reiseforsikringen forsikrer tingene dine når du på reise. Her finner du en oversikt over alle reiseforsikringenes dekning på dette feltet.

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen
Dette er reiseforsikringenes ulike dekninger ved forsinkelser i forbindelse med reisen.

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen
Reisesyke dekker utgifter i forbindelse med sykdom, og reiseavbrudd. Her finner du en oversikt over alle reiseforsikringenes dekning på dette feltet.

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene
Dette er en oversikt over de forskjellige reiseforsikringenes ulykkesdekning for barn og voksne.

Avbestillingsforsikring - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen
Dette er en oversikt over de forskjellige selskapenes grunner for å tillate bruk av avbestillingsforsikringen.

Dekningsdetaljene på de enkelte reiseforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte reiseforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning og en utvidet dekning, som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Dette dekker ikke reiseforsikringen

Det er god del som reiseforsikringen ikke dekker når du er på reise. De viktige dekningen i reiseforsikringen har med sykdom og tyveri å gjøre.

Erstatningen kan for eksempel bortfalle eller reduseres hvis sikkerhetsforskriftene ikke er blitt fulgt.

Les mer om hva reiseforsikringen ikke dekker.

Samlerabatter på forsikring

Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene. Forsikringsselskapene gir alt fra null til 20 prosent i samlerabatter.

Les mer om samlerabatter i forsikring.

Kjøp helårs reiseforsikring

Reiseforsikring kan kjøpes som en helårs forsikring eller som en enkeltforsikring hver gang du er ute og reiser.

Du bør alltid kjøpe en reiseforsikring som gjelder hele året. Prisøkningen fra en korttidsforsikring er svært liten, og du slipper å tenke på forsikringen hver gang du skal reise.

Selv om de fleste kanskje bare foretar én større reise i året, er mange ofte på helgeturer. Her er det viktig at reiseforsikringen passer ditt reisemønster.

Rabattavtaler på reiseforsikring

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har rabattavtaler på reiseforsikring. For de aller fleste vil dekningsomfanget være tilstrekkelig, men du må alltid sjekke at forsikringen har tilstrekkelig dekning for deg.

Prisene på disse avtalene er lavere enn det du kan kjøpe en tilsvarende forsikring for individuelt.

Her kan du se en oversikt over hvilke rabattavtaler som er på reiseforsikring.

Reiseforsikring på jobben

Det kan hende at du allerede har en reiseforsikring fra arbeidsgiver. Da er det heller ikke nødvendig å kjøpe en egen forsikring.

Europeisk helsetrygdekort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Du får stønad etter reglene som gjelder i det landet du oppholder deg i. Du betaler samme egenandel som lokalbefolkningen betaler.

Les mer om europeisk helsetrygdekort.

Reiseforsikring og kredittkort

Mange kredittkort har en gratis reise- og avbestillingsforsikring. For at disse skal gjelde må reisen være betalt med kredittkortet. Hvis du er på biltur, må minst halvparten av drivstoffutgiftene være betalt med kortet.

Du må altså være svært påpasselig for at du alltid skal ha en gjeldende reiseforsikring. For de fleste er det best å ha en vanlig helårs reiseforsikring.

I noen tilfeller kan du få dobbel erstatning ved å bruke reiseforsikringen på kredittkortet. Det kan derfor lønne seg bruke denne som et tillegg.

Les mer om fordeler i kredittkort her.

Ingen tabbeforsikring

En reiseforsikring er ingen kaskoforsikring som skal dekke dine egne «dumheter». Går du for eksempel skikkelig på fylla i Syden og havner i en slåsskamp, kan du miste all erstatning, enten dette gjelder skader eller rettslig ansvar. Heller ikke avbestillingsforsikringen skal dekke tabber. Strekker ikke feriepengene til, eller du simpelthen angrer på at du bestilte ferien, sitter du i saksa. Du kan ikke bruke avbestillingsforsikringen for å rette opp dine egne feil.

Du må være aktsom

Blir tingene dine stjålet, kan du bli nektet erstatning dersom du var uaktsom. Dette gjelder for eksempel hvis du legger fra deg fotoapparatet på bardisken når du går på toalettet. Forsikringsselskapene utviser dog en rimelig grad av skjønn når det gjelder uaktsomhet.

Du må ha gjenstandene på deg, ha dem under tilfredsstillende tilsyn, eller at de blir oppbevart på et innelåst hotellrom.

Alder

Reiseforsikringen kan gjelde opp til en viss alder, dette er ulikt mellom selskapene. Det kan også være prisforskjeller mellom selskapene ved gitte aldersgrenser.

Alarmsentralene

Å få hjelp på skadestedet, og spesielt i utlandet, er en svært viktig del av reiseforsikringen. Når du blir ranet på gaten i Paris, eller kofferten din har havnet på et annet kontinent enn det du befinner deg i, er det viktig at du får hjelp med en gang.

De aller fleste selskapene er tilknyttet SOS International, et par har sin egen.

Ved eksisterende sykdom

Til tross for at du sliter med en sykdom eller skader allerede før du drar på ferie, gjelder reiseforsikringen like fullt for deg. For eksempel hvis du har dårlig rygg. Skulle prolapsene på nytt plage deg, anses dette for å være en akutt forverring av sykdommen, og du har følgelig full rett til erstatning for utgifter til medisinsk behandling.

Men er du så dårlig i ryggen at du knapt klarer å stavre deg opp flytrappen, er du nok ikke like «heldig». For du er tross alt selv ansvarlig for ikke å sette deg i situasjoner du med sikkerhet vet vil forverre lidelsen din.