Dette er politisk reklame tilrettelaget av Eikeland/Ravnaas (ERpr)

Den svenske tobakksforskeren Karl-Olof Fagerström har i en årrekke vært regnet som en av de ledende autoritetene globalt når det kommer til røykeslutt og nikotinavhengighet.

Under Arendalsuka deltok han i en debatt knyttet til hvilken strategi politikerne bør velge, for å redusere helserisikoen forbundet med bruk av nikotin. Bør man kjøre en knallhard forbudslinje, slik Norge gjør, eller bør man velge skadereduksjon?

Skadereduksjon, som innebefatter å bytte ut røyk med andre nikotinprodukter, er en strategi som benyttes for å håndtere misbruk av andre rusmidler, og er også det Fagerström anbefaler.

- Tobakk er ideelt for skadereduksjon. Grunnen til det, er at brukerne er ute etter nikotin, og i stedet for å få i seg 5-6.000 farlige stoffer som man får gjennom røyking, vil man med produkter som kun inneholder nikotin, ende opp med den ene, sier Fagerström.

Den svenske forskeren startet sin første klinikk for røykeavvenning i Uppsala så langt tilbake som i 1975, altså for 44 år siden, lenge før informasjon om de omfattende skadene knyttet til røyking ble allemannseie.

Ekstrem lav dødelighet fra lungekreft blant svenske menn

Det aller viktigste beviset for at skadereduksjon virker, ser han på egen hjemmebane.

For når det kommer til tobakksrelaterte skader, skiller svenske menn seg radikalt fra resten av mennene i Europa. Der det i EU i gjennomsnitt er 550 menn per 100.000 som dør av tobakksrelaterte skader, er antallet svenske menn 222. Og det skyldes ikke at forbruket av tobakk er lavere.

- Svenske menn har brukt like mye tobakk som menn i EU, men de har brukt det på en annen måte. Mer snus, mindre røyking, sier Fagerström.

Motsatt for kvinnene

Svenske kvinner befinner seg derimot i en helt annen posisjon. De har en høyere dødelighetsrate knyttet til tobakksrelaterte skader enn sine medsøstre i EU, 173 kvinner per 100.000 i Sverige, mot et snitt på 115 i EU.

- De har altså ikke, som norske kvinner den siste tiden, begynt med snus, men de har røyket og har derfor en høyere dødelighetsrate, sier Fagerström.

Når det gjelder skader knyttet til snus, er det en sak han fremhever.

- Det virker ikke som at snus fører til munnkreft, og det har vi heller ikke sett.

- Moderne samfunn forbyr ting

Kaveh Rashidi er en kjent norsk lege, som blant annet har jobbet som prosjektleder i Kreftforeningen og er fast skribent i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Under Arendalsuka 2019 sa Rashidi i debatten om Norge som et tobakksfritt samfunn følgende at vi må tenke langt bredere enn bare snus, som et verktøy.

- Det er et verktøy for noen, men det betyr ikke at vi skal selge det i butikkene i 140 forskjellige farger og smaker. Det handler om å appellere til inntjening for tobakksindustrien og ikke folkehelsen, sier han og viste til kraftig statistikk:

- Hvert femte dødsfall før 70 år skyldes røyking.

- Halvparten av røykere dør tidligere enn de ville ha gjort uten røyk.

- Over 6.000 personer dør av røyking årlig i Norge.

- Der andre sykdommer som kreft er veldig komplisert, så er røyking kjempekonkret. Tenk dere om 6.000 mennesker hadde dødd vært år i flytrafikken. Hadde det skjedd, hadde all flytrafikk stoppet og konsekvensene av det hadde vært langt større enn å forby røyking. Men selvfølgelig hadde vi gjort det, vi hadde aldri tillatt at et fly hadde krasjet annenhver uke, sa Rashidi under Arendalsuka 2019.

Han pekte på at forbud er en strategi staten bruker i andre sammenhenger, men at det ikke nødvendigvis er veien å gå for å redusere tobakksforbruk.

- Det er kanskje 20-30 som dør i trafikken i året fordi de ikke bruker bilbelter. Vi påbyr derfor bilbelte, selv mot din vilje, og sier at «vi vet bedre enn deg hva bilbeltene betyr». Du mister noe av din individuelle frihet om du vil være en bilist i samfunnet. Hva angår sigarettrøyking er nok ikke et forbud realistisk eller klokt, men streng regulering er mulig, sa forskeren i Arendalsuka.


- På vei til å endres

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet mener produkter som tobakksfri snus er langt bedre enn røyking. Dette skyldes at de ikke innebærer forbrenningsfasen av tobakken - der de fleste og de farligste giftstoffene dannes.

Han opplyser at tobakkspolitikken i Norge historisk har vært basert på følgende tre prinsipper:

- Ikke-skade prinsippet har lagt opp til å fraråde bruk av alle nikotinprodukter som kan resultere i følgeskade.

- Føre-var prinsippet advarer mot bruk av nikotinprodukter der man ikke kan utelukke at uoppdagede følgeskader kan oppstå i framtiden.

- Tap-av-autonomi prinsippet advarer mot bruk av nikotinprodukter som kan være avhengighetsskapende.

Han melder at det med fortsatt enerådig vekt på disse prinsippene ikke ville vært noen plass for snus og e-sigaretter for skadereduksjonsformål, men at det nå skjer en endring.

- Heldigvis har norsk tobakkspolitikk anerkjent at snus og e-sigaretter også kan ha et bruksmønster som kan gi et positivt bidrag til folkehelseregnskapet.

- Jeg tror vi bør utvise forsiktighet med å anvende et føre-var-prinsipp som hindrer disse produktene markedsadgang. Føre-var-prinsippet kan resultere i at nikotinmarkedet ‘fryses’ til fordel for det farligste produktet - sigarettene. Da blir i alle fall tobakksindustrien vinneren, sier Lund.

Dette er et innlegg tilrettelaget av Eikeland/Ravnaas