*Nettavisen.*

Hva er refinansiering?

Reklame
 

Dette bør du vite om refinansiering for å en gunstig avtale.

Refinansiering er en prosess der du erstatter et eksisterende lån med et nytt lån. Vanligvis refinansierer man lånet sitt for å redusere sine månedlige utbetalinger, senke renten eller endre låneprogrammet fra en justerbar rente til en fast rente. I tillegg er det noen som trenger tilgang til kontanter på kort sikt for å finansiere boligrenoveringsprosjekter, betale ned gjeld eller ta seg råd til det de måtte ønske.

Uavhengig av ditt mål, fungerer den faktiske prosessen med å refinansiere mye på samme måte som da du søkte om det første lånet ditt: du må ta deg tid til å undersøke lånealternativene dine, samle de riktige økonomiske dokumentene og sende inn en søknad om refinansieringslån før du kan bli godkjent.

En refinansiering innebærer en revurdering av en persons eller virksomhets kredittvilkår og kredittstatus.

Refinansiering uten sikkerhet

Tenk deg at taket lekker eller bilen streiker. Dette er alvorlige problemer som du ønsker å løse så fort som mulig. Men, du har nettopp betalt alle månedens faste utgifter og har kun nok penger igjen til mat og husholdningsartikler frem til neste lønn. Og så vil ungene så gjerne på kino eller på museum, og det må de jo få lov til.

Men uten bil kommer du deg ikke på jobb, og ungene får ikke kommet seg på skolen. Og når dere først kommer dere hjem, kanskje etter en tung regnværsdag på buss eller trikk, er ikke det å tørke vann eller tømme bøtter det som faller en inn å gjøre etter en lang dag.

Det er ikke de alt for store beløpene for å fikse disse to problemene, og det å løse dem kan på kort sikt gi veldig stor glede og på lang sikt er det en helt riktig avgjørelse. Men du har jo ikke råd - eller?

Siden det ikke er snakk om et stort beløp, så er det heller ikke det store beløpet du trener å låne, og det betyr at du er så heldig at du kan få et lån uten å måtte stille med noe som sikkerhet. Det betyr at du ikke behøver noen verdivurdering av bolig, bil eller båt og dermed kan du også få betalt lånet ditt fortere enn vanlig.

Bankene trenger også trygghet i hverdagen, og det gjør de nettopp ved en slik verdivurdering. Når behovet for verdivurdering ikke foreligger, fordi beløpene er forholdsvis små, er ikke behovet for tillit like stort. Det skal sies at dette ikke nødvendigvis gir en noe mer fritt spillerom med tanke på nedbetaling av lånet, men i det minste å få det innvilget. Og det er jo det som er viktig i dette tilfellet, at man kan få ordnet de små men allikevel store problemene i hverdagen.

Det er heller ikke begrenset til veldig små beløper, man kan ofte ta opp lån opp til 500.000 kroner uten sikkerhet. Dersom det virkelige uhellet skulle være ute og man trenger penger kjapt for å bedre hverdagen, er det fremdeles en mulighet for deg som behøver det.

Det er langt enklere i dag å kunne låne penger uten sikkerhet enn slik det var før, noe som har hjulpet mange til å rydde opp i og skaffe seg en mer stabil økonomi.

I tillegg til uforutsette hendelser som i eksemplene nevnt ovenfor, er et annet kjent tilfelle som gir behov for refinansering uten sikkerhet: Du har opparbeidet deg gjeld i form av mange små lån med løpende avdrag og gebyrer. Samlet sett kan disse små lånene være svært dyre, fordi de alle har egne gebyrer og avdrag som tilsammen utgjør langt mer enn hva ett enkelt, men større lån, vil bety for deg.

Hvis man i dette tilfellet ikke eier bolig eller noe annet som nevnt, som er av stor nok verdi, vil det kunne være vanskelig å å få et lån av banken. Men dersom du kan vise til mange små lån og gebyrer som stadig svekker din betjeningsevne, vil det være sunn fornuft for banken å innvilge deg et lån som gjør det lettere for deg å ha kontroll over økonomien og samtidig styrke den på sikt.

Refinansiering i Norge

På samme måte som når du tar opp andre typer lån, vil et refinansieringslån gi deg rett til fradrag på gjeldsrenter. I 2017 var fradraget på 24 % for ordinære gjeldsrenter, mens den i 2018 var 23 % og i 2019 har den ligget på 22 %.

Det er per dags dato en rekke krav som stilles til långivere for at du skal trygt og sikkert kunne ta opp et forbrukslån i Norge. Du kan lese mer om dette hos Finanstilsynet eller på Lovdata.

Forstå refinansiering

Det gjeldende rentenivået er vanligvis en avgjørende katalysator for refinansiering av lån. Andre faktorer som utløser en refinansiering kan være ønske om en forbedret kredittprofil eller en endring i langsiktige økonomiske planer, eller behovet for kontanter på kort sikt for å løse avgjørende problemer.

Spesielle hensyn du bør ta ved refinansiering

Rentemiljøene er sykliske, og følges nøye av forbrukere og bedrifter som ønsker ny eller økt kreditt, samt refinansiering av kreditt. Nasjonal pengepolitikk, konjunktur og markedskonkurranse kan være nøkkelfaktorer som kan føre til at rentene øker eller synker for forbrukere og bedrifter.

I økonomiske nedgangstider kan rentene bli senket for å stimulere forbrukerutgifter og næringsinvesteringer. Økonomier i ekspansjon vil vanligvis se rentene øke når økonomien bedres.

Disse faktorene kan påvirke renten på tvers av alle typer kredittprodukter. I et stigende rentemiljø kan gjeldshavere med flytende rente på sine lån forvente å se renten automatisk øke og omvendt med et synkende rentemiljø.

Konklusjon - hvorfor du bør vurdere refinansiering:

*Et lån (gjeld) kan refinansieres av forskjellige grunner:

*For å frigjøre kontanter (ofte på lengre sikt, betinget av rentedifferanse og gebyrer, men kan også benyttes til kortsiktige økonomiske utfordringer)

*For å dra nytte av en bedre rente (redusert månedlig betaling eller redusert periode med nedbetalinger)

*For å konsolidere annen gjeld til ett lån (potensielt lengre / kortere sikt betinget av renteforskjeller og gebyrer)

*For å redusere det månedlige tilbakebetalingsbeløpet (ofte på lengre sikt, avhengig av rentedifferanse og gebyrer)

*For å redusere eller endre risiko (for eksempel å bytte fra variabel rente til fastrentelån)

Nettavisen Lånehjelpen kan du lese flere nyttige artikler om lån og finne aktører med lavest rente.

Eff. rente 14,64%, kr 80.000, o/5 år. Kostnad kr 30.666, totalt kr 110.666

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.

Annonsebilag