Defero, som er en gratistjeneste som gir privatpersoner tilgang til egne kredittdata og kredittsccore, har analysert sin medlemsmasse og funnet store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

- I forbindelse med at vi nådde en milepæl på 10.000 medlemmer ønsket vi å gjøre en større analyse for å se om vi kunne gjøre noen interessante datafunn, sier daglig leder Eigil Arff Tarjem i Defero.

Statistikken viser at mannlige Defero-medlemmer i snitt tjener 334.000 kroner i året etter skatt, mens kvinnene tjener 208.000 kroner – en forskjell på 37,7 prosent.

- At kvinner tjener mindre enn menn er selvsagt ikke noe nytt, men da vi koblet lønnsforskjellen med gjennomsnittlig kredittscore for menn og kvinner, avdekket vi noe interessant, fortsetter Tarjem.

Sjekk kredittscoren din gratis her!

Nesten lik kredittscore
Deferos mannlige medlemmer har en snittscore på 649, mens kvinnene har 634. Til tross for at menn altså har et langt høyere lønnsnivå enn kvinner, er forskjellen når det gjelder kredittscore kun på 2,3 prosent.

Dette betyr at kvinner scorer bedre på resten av faktorene i scoren, og at de derfor er statistisk sett bedre betalere enn menn.

- Lønn er ikke den eneste faktoren som spiller inn i en kredittscore, men det er en vesentlig del av den. For enkelhets skyld kan vi anta at lønnen avgjør 40 prosent av scoren din. Vi har regnet ut at hvis kvinner hadde samme lønnsnivå som menn, ville den gjennomsnittlige kredittscoren deres ha steget med om lag 15 prosent – til 730.

Sjekk kredittscoren din gratis her!

Hvorfor er kredittscore viktig?
Kredittscoren spiller en stor rolle for hvilke betingelser og muligheter man har når man skal søke om lån eller forhandle om rente med banken. Den blir også benyttet til å fastsette pris på forsikring og strøm, og i enkelte tilfeller kan scoren være avgjørende for hvilke jobber man blir tilbudt.

- En kredittscore på 730, som altså er det snittet kvinner «burde» hatt, er svært bra, og vil kunne gi deg tilgang på premiumtjenester, gode vilkår og betingelser samt automatisk innvilgelse av kreditt.

- Dette er altså fordeler som mange kvinner mister tilgang til, hovedsakelig på grunn av de betraktelige lønnsforskjellene. At det eksisterer et lønnsgap mellom kjønnene er ikke nytt, men det overrasker meg hvor stort gapet er, og hvor store konsekvenser dette har for kvinner, fortsetter Tarjem.

Han trekker frem at mange kvinner havner i en ond sirkel: Lavere snittlønn drar ned kredittscoren, som igjen fører til at man må betale en økt premium – altså får høyere kostnader. Høye kostnader fører til en dårligere økonomi (lavere disponibel inntekt – en faktor banker er meget opptatt av), som igjen fører til dårligere kredittscore.

Les også: Dette bør du ha i lønn for å kunne kjøpe bolig i ulike distrikter

- Sjekk kredittscoren din
Tarjem oppfordrer alle kvinner om å sjekke hvilken kredittscore de har, og at de samtidig setter seg inn i hvorfor kredittscoren er som den er.

- Hvis lønnsnivået er det eneste som trekker ned scoren din, bør du under forhandlinger med banken eller forsikringsselskapet trekke frem at de øvrige dataene viser at du er en god betaler. Et slikt argument kan være det du trenger for å kunne få tilslag på lånet eller bedre betingelser, avslutter Tarjem.

Hos Defero kan du sjekke kredittscoren din gratis og få innsikt i hva som ligger bak scoren. Du får også beskjed dersom du kan spare noe på lånene dine.