Defero, som er en tjeneste som tilbyr nordmenn gratis innsikt i egne kredittdata og budsjetteringshjelp, har analysert brukerdataene til sine 13.000 medlemmer.

Undersøkelsen viser at mange betaler for mye på lånene sine, og disse bør kunne redusere kostnadene sine ved å prate med banken.

- Det har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men det er faktisk slik at den renten du får av banken, er direkte knyttet til kredittscoren din. Samtlige norske banker bedømmer kundene sine ved å bruke kredittscore, sier daglig leder Eigil Arff Tarjem i Defero.

Sjekk kredittscoren din gratis
Kredittscoren gir banken en objektiv bedømmelse av hvor trygg betaler du er. Har du for eksempel en score som faller innenfor «Svært lav-risiko»-kategorien (734 og oppover), vil du ikke bare oppleve å kunne få innvilget lån umiddelbart, men du vil også kunne få gode rentevilkår.

Hos Defero kan du sjekke kredittscoren din helt gratis. Hvis scoren er god, har du et meget godt forhandlingskort overfor banken.

Under ser du gjennomsnittsrenten og gjennomsnittskredittscoren til medlemmene av Defero. Dette gjør det enkelt for deg å undersøke om du over- eller underbetaler på ditt lån, og om banken din tar seg for godt betalt ved å ta på seg kredittrisikoen din.

- Det er slik at renten du får på lånet, kan ses på som «forsikringspremien» du betaler til banken for at de skal godta kredittrisikoen din. Er det liten risiko forbundet med å låne deg penger, skal du heller ikke betale en stor risikopremie, understreker Tarjem.

Har du eksempelvis en score på 734, vil det være en 0,2-2 prosent statistisk sannsynlighet for at du ikke betaler. Dette er en marginal risiko, og tilsier at du bør få bankens laveste rente.


Sjekk kredittscoren din gratis her!

Hvilken score har du, og hvilke renter gir denne?
Undersøkelsen viser videre at de varslede rentehevingene vil føre til kraftig innstramming av forbruket til folk flest og muligheter til å få lån.

Gjennomsnittsmedlemmet hos Defero har 2,25 millioner kroner i boliglån, og det sitter igjen med 1300 kroner igjen av månedlig lønn etter at alle kostnader er betalt. Dette betyr at en renteøkning på kun 0,8 prosent vil spise opp det månedlige overskuddet og gjøre at folk flest vil gå 160 kroner minus i måneden.

De nye boliglånsforskriftene sier at boliglånskunder skal tåle «en umiddelbar renteøkning på 5 prosent». En slik renteøkning er det altså «ingen» som ville klart. Foruten om én kommune, Bærum, der man i snitt har 16.787 kr igjen etter alle utgifter er betalt.

- For at disse kravene skal være mulig for folk flest å etterleve, må enten lønnsnivået betraktelig opp – 155.000 kroner i snitt (riktignok uten at inflasjonen stiger…), boligprisene kraftig ned (så gjeldsbehovet reduseres), eller så må nordmenn bli betraktelig mye bedre til å spare og kutte ned på utgiftene sine.

- Med de utsiktene vi har nå, er det derfor essensielt at nordmenn raskt, tar egen privatøkonomi på alvor og får kontroll på kostnadene sine. Reduserer man kostnadene vil økonomien bedres, kredittscoren gå opp og rentene, avslutter Tarjem.

Defero ble lansert i mai 2019og har fått over 12 000 medlemmer på få måneder.

Sjekk kredittscoren din gratis her!