*Nettavisen.*

Slik forbedrer du kredittscoren din

Reklame
Den nye tjenesten Defero gir deg full innsikt i din egen kredittscore gratis.

Den nye tjenesten Defero gir deg full innsikt i din egen kredittscore gratis.

Disse grepene kan gjøre underverker for økonomien din.

03.09.19 14:03

I mange land i verden, som USA, England, Australia og India, er det helt normalt for folk flest å ha et tett forhold til kredittscoren sin. Og det er jo ikke så rart – kredittscoren din avgjør ikke bare hvilken tilgang du har på gunstig kreditt og lån, men også hvilke jobbmuligheter du har og hvilke spesielle tilbud du mottar fra banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner.

Så hvorfor vet de aller færreste nordmenn noe om kredittscoren sin?

Tilbyr gratis kredittscore
Svaret kan ligge i at folks kredittscore har vært utilgjengelig og bak en betalingsmur – frem til nå. Den nye tjenesten Defero tilbyr privatpersoner innsikt i egen kredittinformasjon og kredittscore helt gratis.

Dette er utvilsomt en tjeneste nordmenn har ventet på. Selv om Defero ble lansert så sent som i mai 2019, har tjenesten allerede fått over 10.000 medlemmer.

Defero gir deg også innsikt i hva som påvirker kredittscoren din, slik at du kan iverksette tiltak for å forbedre denne. Jo bedre scoren er, jo bedre betingelser og rente kan du kreve av banken.

Sjekk kredittscoren din gratis her!

Klikk på bildet for å forstørre.

På Defero får du ikke bare vite hva kredittscoren din er, men også hvorfor du har fått akkurat den scoren.

Kredittscoren endres fortløpende
Mange, også «bransjefolk» som skriver om kredittscore på nett, tror at kredittscoren kun oppdateres årlig når det kommer nye ligningstall.

Dette stemmer ikke. Scoren din kan endre seg kontinuerlig ettersom scoringsmodeller oppdateres, eller det kommer ny informasjon fra ratingsbyråenes partnere – som inkassoselskaper.

Er du uheldig og pådrar deg en betalingsanmerkning, vil dette ha en betydelig negativ effekt på kredittscoren din. Defero holder deg oppdatert ved å gjennomgå dataene dine månedlig og varsler deg om større endringer.

For å opparbeide deg en god kredittscore bør du forsøke å ha en stabil økonomi og livssituasjon. Større endringer inntekt eller bosituasjon vil kunne påvirke score din negativt.

Sjekk kredittscoren din gratis her!

Slik forbedrer du kredittscoren

Under følger Deferos råd for en god kredittscore og personlig økonomi:

Stabilitet: Bo på samme adresse over tid. Er du samboer/gift, vil dette også kunne spille positivt inn på scoren din.

Inntekt: Ha fokus på å kontinuerlig forbedre fastlønnen slik at du har en stabil og (forhåpentligvis) økende lønn, fremfor en inntekt som svinger fra år til år.

Disponibel inntekt: Dette begrepet er det altfor få som kjenner til. Det er kort fortalt inntektene dine minus utgiftene. Forsøk så godt det lar seg gjøre å sitte igjen med penger disponibelt på konto ved slutt av måneden - med andre ord: bruk mindre enn du tjener! Dette er en faktor banker er meget opptatt av.

Sparing: Når du har opparbeidet deg en positiv disponibel inntekt, kan du begynne å spare. Effekten av sparing tiltar over tid – les mer om «Renters rente-effekten» her

Punktlighet: Betal regninger i tide! Opparbeider du deg en upåklagelig betalingshistorikk, vil dette ha en positiv effekt på kredittscore din.

Gjeldsgrad: Som kjent har det mye omtalt Gjeldsregisteret blitt ferdigstilt og trådt i kraft. Det er sannsynlig at denne type informasjon om gjeldssituasjon din kan spille inn i fremtidig kredittscoring. Sørg derfor for å proaktivt søke å redusere/refinansiere gjeld til bedre betingelser.

Sjekk om du kan få lavere rente
Defero har nylig lansert en funksjon som gir deg oversikt over tilgjengelige tilbud, basert på en kombinasjon av dine kreditt- og gjeldsdata.

Brukere som fyller ut informasjon om eksempelvis kredittkort, vil få beskjed om de kan refinansiere disse til bedre betingelser.

Sjekk kredittscoren din gratis her!

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.