*Nettavisen.*

Snusen i ett av disse glassene er forbudt - gjett hvilken?

Reklame
 

Forbudet mot tobakksfri snus vekker reaksjoner hos unge politikere og eksperter.

17.10.19 09:31

Politisk reklame tilrettelagt av Eikeland Ravnaas

For et drøyt år siden bestemte Helsedirektoratet seg plutselig for å forby salg av tobakksfri snus, grunnet at de anser det som et nytt nikotinprodukt. Det betyr at produsentene blir tvunget til å fylle snusen med tobakk. Ettersom tobakk inneholder flere tusen stoffer, der mange er helsefarlige, vakte forbudet stor oppmerksomhet.

Les her: Forbudet mot tobakksfri snus: - Hårreisende

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet har i lang tid sagt at produkter som tobakksfri snus er langt bedre enn røyking. Dette skyldes at de ikke innebærer forbrenningsfasen av tobakken - der de fleste og de farligste giftstoffene dannes.

- Jeg tror vi bør utvise forsiktighet med å anvende et føre-var-prinsipp som hindrer disse produktene markedsadgang. Føre-var-prinsippet kan resultere i at nikotinmarkedet ‘fryses’ til fordel for det farligste produktet - sigarettene. Da blir i alle fall tobakksindustrien vinneren, ifølge Lund.

Forfekter gamle prinsipper

Lund opplyser at tobakkspolitikken i Norge historisk har vært basert på følgende tre prinsipper:

Ikke-skade prinsippet har lagt opp til å fraråde bruk av alle nikotinprodukter som kan resultere i følgeskade.

Føre-var prinsippet advarer mot bruk av nikotinprodukter der man ikke kan utelukke at uoppdagede følgeskader kan oppstå i framtiden.

Tap-av-autonomi prinsippet advarer mot bruk av nikotinprodukter som kan være avhengighetsskapende.

Han melder at det med fortsatt enerådig vekt på disse prinsippene ikke ville vært noen plass for snus og e-sigaretter for skadereduksjonsformål, men at det nå skjer en endring.

- Heldigvis har norsk tobakkspolitikk anerkjent at snus og e-sigaretter også kan ha et bruksmønster som kan gi et positivt bidrag til folkehelseregnskapet, ifølge Lund.

LES OGSÅ: Brannfakkel fra svensk forsker

For tobakksfri snus

Andre som også mener at Helsedirektoratet sin avgjørelse er feil er fremtredende ungdomspolitikere fra alle ungdomspartiene.

Under Arendalsuka stilte disse opp til debatt om Norge som et tobakksfritt samfunn og tilbakemeldingene var krystallklar.

- Vi er for at man skal kunne selge tobakksfri snus med smak, sier Gaute Børstad Skjærvø fra AUF.

- Fremskrittspartiet og jeg er for tobakksfri snus, også med smakstilsetning, sier Bjørn Emil Nesset i FpU.

Også når det kommer til skadereduksjon, er partier på begge fløyer klare på at snus er et viktig hjelpemiddel.

- Som de fleste andre spørsmål av substans så er ungdomspartiene foran de voksnepartiene. Så vi i AUF er langt mer positive til skadereduserende tiltak. Men når det er sagt, så er vi både for høyere avgifter og skatter, sier AUFs Skjærvø.

- Folk går over til snus i stedet for røyk. Halvparten av Norges snusere er tidligere røykere. Dette er produkter som faktisk får folk til å slutte å røyke, og man ser også at folk har brukt dette som hjelp til å bli helt tobakksfrie. Vi må faktisk tillate et onde, for å få bukt med det verste som er i samfunnet, sier Nesset fra FpU.

- Jeg tror ikke at idealisme bærer oss rett vei her, men man må kunne være pragmatiske og føre en politikk som gjør at politikerne ikke mister helt tilliten hos folket, gjennom overregulering og å drive med overformynderi, sier Lars Brandsås fra Unge Venstre.

Overdriver farene ved snus

- En rekke norske og svenske undersøkelser viser at befolkningen generelt og røykerne spesielt, overdriver risikoen med snus når denne sammenlignes med sigaretter. Befolkningen har rett til korrekt informasjon og myndighetene har en plikt til å sørge for at tobakksbrukere tar informerte valg. Dessverre har helsemyndighetene vært svært nølende med å korrigere de misoppfatningene de veldig godt vet eksisterer, ifølge Lund.

- Årsaken kan være at de frykter at en nedgradering av helserisiko ved snus vil bli misoppfattet av ungdom, som da vil tro snus er risikofritt, hvilket det ikke er, fortsetter seniorforskeren ved Folkehelseinstituttet.

Politisk reklame tilrettelagt av Eikeland Ravnaas

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.

Annonsebilag