Gå til sidens hovedinnhold

Gull verdt å bli avvist av banken

Får du ikke lån? Da kan du være heldigere enn du tror.

Får du nei fra vanlige banker på søknad om boliglån er det ikke sikkert du behøver deppe.

Et nei åpner nemlig for at du kvalifiserer til startlån gjennom Husbanken. Det betyr mange tusen kroner spart i årlige renteutgifter.

Slår knockout på vanlige banker
Renta i Husbanken er merkbart lavere enn det du får i vanlige banker. Årsaken til de lave rentene er at Husbanken er statsfinansiert i likhet med Lånekassen og Statens Pensjonskasse. For tiden er den nominelle renten i Husbanken 2,08 prosent og den effektive renten cirka 2,23 prosent.

Et boliglån på 1,5 millioner kroner over 20 år med fullfinansiering gjennom Husbankens Startlån gir et månedlig terminbeløp på 7732 kroner. Til sammenligning tilbyr landets to største banker, DNB og Nordea, ifølge Finansportalen.no begge førstehjemslån med nominell rente på 3,40 prosent og effektiv rente på 3,53 prosent (se tabellen nederst i artikkelen).

Terminbeløpet hos DNB og Nordea er 8673 kroner. Du sparer altså 941 kroner måneden på Startlånet, eller 11.292 kroner årlig (ikke medregnet skattefradrag på renter).

Bostøtte gull verdt
Bostøtte er en kontant utbetaling som dekker store deler av husleien eller terminbeløpet på boliglånet. Hovedkriteriet til Bostøtten er å bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt.

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen: Godkjente boutgifter - egenandel = sum x 70 prosent = Bostøtte (for søkere som bor i kommunale utleieboliger eller kommunalt disponerte sosiale utleieboliger er dekningsprosenten 80 prosent)

Som Husbankens egne tall viser (se tabellen under) kan en husstand med én person oppnå 3406 kroner per måned i bostøtte. Det betyr i så fall en direkte støtte på totalt 40.872 kroner per år.

Legger vi til fordelen av nevnte Startlån kan du altså oppnå en gevinst på 52.164 kroner per år dersom du får nei i din vanlige bank men ja til Startlån og Bostøtte fra Husbanken.

Kommunen gjør jobben
Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Det varierer litt fra kommune til kommune nøyaktig hvilke lånevilkår som gis og i beregningen av bostøtte. Du må derfor ta kontakt med kommunen for å få eksakte opplysninger.

Det var tidligere i år usikkerhet i mange kommuner om det var anledning til å gi startlån som fullfinansiering eller samfinansiering med privat bank når lånetaker ikke har 15 prosent i egenkapital eller ikke kan stille tilleggssikkerhet.

- Startlånet har større betydning enn noen gang for personer som ikke får lån i privat bank. Dette lånet skal fortsatt kunne gis sammen med privat banklån eller som fullfinansiering, fastslår administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Han understreker at Startlånet ikke faller inn under Finanstilsynets retningslinjer, men når lånet gis i kombinasjon med privat banklån, utløser det krav om en særskilt forsvarlighetsvurdering dersom det lånes mer enn 85 prosent av kjøpesummen.

- Vurderingen kommunene gjør, tilfredsstiller dette kravet ifølge finansministeren. Bankene må også å foreta en slik vurdering ved samfinansiering, men de har anledning til å fravike 15 prosentkravet dersom de kommer til at det er foretatt en slik forsvarlighetsvurdering, mener Øistensen.

Mange kan søke
På Husbankens hjemmesider finner vi blant annet følgende om hvem som kvalifiserer til Startlån:

«...Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler...»

De fleste kommunene praktiserer en utlånspraksis som innebærer at unge som ikke er varig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet blir avvist. Av de som blir avvist har halvparten for høy inntekt. Den andre havlparten mangler betjeningsevne.

Fakta om Startlån
- 64 prosent av startlånmottakerne er førstegansetablerere

- Nesten halvparten av alle Startlån er i kombinasjon med privat banklån

- Over halvparten av startlånmottakerne konverterer lånet til vanlig banklån etter tre år

- Siden 2004 har kommunen lånt ut 28 milliarder kroner til sin sine innbyggere

- Husbanken lånte ut 6,3 milliarder i Startlån til kommunene i 2011. Dette er drøye ti prosent mer enn året før

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken