Onsdag morgen kom skattelistene for inntektsåret 2020. Imidlertid var verken tallene til hotellkongen, Petter Stordalen eller Gundhild Stordalen, på listene. Men nå har tallene endelig kommet, én dag for sent.

I en sms til Nettavisen i går, forklarte Gunhild Stordalen forsinkelsen slik:

«Både Petter og jeg fikk våre ordinære skattefastsettinger først 1. desember. Skattelistene som pressen har fått tilgang til ble etter det opplyste kjørt ut før 30. november. Dette betyr at hverken Petter eller jeg er med på de listene som pressen nå har fått tilgang til. Det at vi fikk våre skattefastsettinger så sent skyldes ene og alene forsinkelser i Skatteetaten. Vi leverte begge to våre skattemeldinger innen de fastsatte fristene som gjaldt for oss.»

I 2019 stod, Gunhild Stordalen, Eat-gründer og ekskona til milliardæren, Petter Stordalen, oppført med en nettoinntekt på spede 147 kroner. Årets skattetall viser at ekskona har hatt en beskjeden oppgang i inntekten på 151 kroner.

Imidlertid har Gunhild Stordalen økt formuen sin fra null til nesten 2,5 million kroner.

Da kjendisparet november 2019 annonserte at de hadde gått fra hverandre, viste det seg at de hadde inngått en privat avtalte ved et eventuelt brudd.

Ifølge E24 fikk Gunhild Stordalen en 200 kvadratmeter leilighet på Frogner, og 100 millioner kroner av Petter Stordalen etter bruddet.

Det er ikke kjent hvordan Gunhild Stordalen her forvaltet millionene hun fikk fra sin tidligere ektemann.

Skattetallene viser imidlertid ikke hele den reelle lønna, men nettoinntekt (alminnelig inntekt) etter fradrag, men før særfradrag og nettoformue (skattemessig formue), og utlignet skatt. Den faktiske lønna ligger derfor høyere enn hva som framgår av skattelistene.

Les også: Petter og Gunhild Stordalen går fra hverandre

Nedgang i formuen for eksmannen

Tallene viser at Stordalen hadde en nettoinntekt på 1,4 millioner kroner i fjor, og en ligningsformue på 676.579.831 kroner.

Stordalen har dermed økt inntekten sin med 400.000 fra i fjor. Men også Stordalen, som eier hotellkjeden Nordic Choice og med eierandeler i både Hurtigruten og reiseoperatøren Ving, har merket konsekvensene av pandemien.

Mens ligningsformuen i 2019 var på nesten 894 millioner, viser tallene fra 2020 at den stod til 676.579.831 kroner.

Den norske stat mottok mer enn 6 millioner kroner i skatt fra hotellkongen.

Les også: Petter og Gunhild Stordalen går fra hverandre

Halvering av formue for Stordalens datter

Stordalens datter har også fått en nedgang i formuen, som dette året viser en halvering.


Tallene for Petter Stordalens datter, Emilie Stordalen, viser at hun har mer enn doblet inntekten sin fra i fjor, og står oppført med nesten 17 millioner i nettoinntekt.

Emilie Stordalen har vært involvert i flere av hotellprosjektene til faren. I 2018 startet hun å jobbe i familiekonsernet Strawberry, i en prosjektlederstilling i datterselskapet Eberry. Hun var dessuten med å åpne Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum, mars 2019.

29-åringens formue har derimot fått en solid nedgang fra 564 millioner ned til 226 millioner.