En voksende bølge av skam over forbruk utgjør en reell sosial trussel, uttaler H&Ms konsernsjef Karl Johan Larsson i et intervju med finansnettstedet Bloomberg.

Persson (44), sønnen til klesgigantens styreleder, uttrykker sterk skepsis til utbredelsen av forbruksskam. I Sverige har flyskam utløst en markant nedgang i flytrafikken, viser ferske tall. Nå, i kjølvannet av «Greta Thunberg-bølgen», kan dette spre seg til andre områder, derunder Larssons egen bransje, frykter han.

Som Nettavisen tidligere har omtalt, står klesindustrien for større utslipp av klimagasser enn flytrafikk og skipsfart til sammen - rundt 10 prosent av totalen.

- Mange av disse protestene handler om å slutte å gjøre ting, om på slutte å fly og å slutte å forbruke. Det kan ha en liten effekt på miljøet, men også forferdelige sosiale konsekvenser, sier Persson til Bloomberg.

- Kjøp oss, kjøp miljøvennlig

Den bærekraftansvarlige i H&M i Norge, Ina Vikøren, uttalte til Nettavisen i mai at hun ikke ser noen motsetning mellom de billige klærne og «to for en»-salgene og å utvikle en mer miljøvennlig verdikjede:

- Når det kommer til forbrukskvantum er ikke målet vårt at folk skal kjøpe mest mulig, men at når de kjøper klær, så velger de H&M. Og at de da velger H&M fordi de ønsker å støtte en aktør som virkelig tar klimautfordringene i tekstilindustrien på alvor, sa Vikøren.

Vikøren viste til at H&M følger et omfattende program med et langsiktig mål om blir «klimapositiv» innen 2040.

En stor FN-rapport som kom i vinter, belyste utfordringen med utslipp fra klesindustrien. Utslippene fra klesbransjen skjer i hele kjeden fra produksjon til transport - også resirkulering av stoff skaper problematiske utslipp. Produksjonen er konsentrert i Asia, og det gjør at industrien i hovedsak er avhengig av kull og gass til elektrisitet og varme.

- Fortsetter vi som før, kan vi forvente en økning i utslippene av drivhusgasser på nesten 50 prosent innen 2030, sa Elisa Tonda, leder for forbruks- og produksjonsenheten i UNEP (UN Environment Programme), et FN-organ i et nyetablert forum for bærekraftig tekstilindustri, UN Fashion Alliance for Sustainable Fashion.

- Vi trenger andre virkemidler

Klimaspørmålet er utrolig viktig, mener H&M-topp Persson, som likevel etterlyser andre virkemidler enn protester og skam:

- Klimaendringene er en enorm trussel og vi må alle ta dette på alvor - politikere, næringsliv og enkeltpersoner. Samtidig er det et minst like viktig mål bli kvitt fattigdom.

Samtidig som miljøskadene må reduseres, trenger vi jobbskaping, bedre helsetjenester og andre endringer som forutsetter økonomisk vekst, mener svensken. I et intervju med den svenske storavisen Expressen tidligere i oktober var Persson inne på samme tema:

– Løsningen er innovasjoner - i fornybar energi, i holdbare materialer og liknende. Skam og forbud er ikke løsningen på verdens bærekraftproblem, sa Persson til Expressen.

Markedsverdien av H&M har vokst med mer enn 60 prosent i år etter at selskapet tapte over en firedel av markedsverdien i 2018.

- Bør heller skjønne signalene

Forbruksskam skyldes at det blir stadig mer oppmerksomhet om hvor miljø- og menneskefiendtlig store deler av dagens klesindustri er, mener Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

- I stedet for å sutre over bevisste forbrukere, må H&M-sjefen ta dette som et tydelig krav fra forbrukerne om at de ønsker en klesbransje som er langt mer bærekraftig enn i dag, og som tar levelønn og rettighetene til arbeiderne som syr klærne alvorlig, sier hun til Nettavisen.

Kleskjedene må gå fra «fast fashion» til deling, utleie og gjenbruk, og sørge for trygge og gode arbeidsplasser for arbeiderne sine, i tillegg til en lønn de kan leve av, mener Bakken Riise.

- Vi er glade for at Persson peker på at det å avskaffe fattigdom er et viktig mål i tillegg til å redusere klimautslipp. Det første H&M bør gjøre, er å innfri løftet de ga i 2013 om at 800.000 tekstilarbeidere i selskapets leverandørkjede skal få en lønn det går an å leve av. Det har de ikke i dag, sier Anja Bakken Riise.