– Når til og med nestlederen i Arbeiderpartiet ikke bryr seg om norsk industri og konkurransen vi møter fra lavkostland, ja, da ser det unektelig mørkt ut. Det Tajik nå gjør, er etter vårt syn helt uhørt, sier Trond Aril Espedal ved Kai Hansen Trykkeri i Stavanger, et av landets største trykkerier, til Stavanger Aftenblad.

Dette er en vemmelig form for svenskehandel, mener han.

Tajiks nye bok gis ut av det norske forlaget Tiden Norsk Forlag, men trykk og innbind finner sted i Litauen, og utføres av trykkeriet ScandBook UAB.

Espedal mener det er å slå beina under norsk industri.

Ifølge Stavanger Aftenblad vier Tajik plass til å diskutere arbeidsvilkår i boken.

Hun intervjuer også en mann som kom til Norge fra Litauen. Han forteller at i hjemlandet blir fagforeningen sett på som noe som er ute etter pengene til arbeidsfolk.

I en epost til SA skriver Tajik at anklagene hun utsettes for er grunnløse og grove:

– Jeg har valgt Tiden Norsk Forlag av to grunner: Fordi Mattis Øybø var redaktør for min første bok, i 2001, og jeg derfor kunne stole på at han kunne gi den motstanden teksten min trengte. Og fordi Tiden er et gammelt arbeiderforlag, stiftet av Arbeiderpartiet i 1933, og med lange tradisjoner for utgivelse av politiske bøker med rotfeste i sosialdemokratiet, skriver Tajik til avisen.

Les også: Politikernes livvakter åpner opp: – Vi vet at det er krefter som hater dem

Forlagssjef Kjetil Strømme Jørve sier til Nettavisen at Ap-nestlederen får ufortjent tyn i denne saken.

- Det er helt urimelig å stille Tajik eller andre forfattere til ansvar for hvor våre bøker produseres. Ingen av de store bokutgivelsene blir trykket i Norge, og slik har det vært de siste ti årene, opplyser Jørve.

Les også: Utslippstall: Nå er Donald Trump er den store klimavinneren

Espedal på sin side hevder at det er fullt mulig å trykke bøker i Norge også.

– Vårt produksjonsutstyr favner alt, og vi kunne selvfølgelig ha trykket Tajiks bok uten problemer. Jeg kan gjerne sende forlagssjefen eksempler på det. Hvis mye av denne typen produksjon kommer tilbake til Norge igjen, vil det også gi større variasjon, kapasitet og bedre priser, sier han, og legger til at det sosiale og miljømessige i denne saken stinker.

Espedal forteller også til SA at han forlot Ap i fjor.