Nettavisen skrev nylig at det rødgrønne byrået med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen kan gå på en stjernesmell.

Minoritetseiere i kraftselskapet Hafslund var misfornøyde med prisen de fikk da de ble tvangsinnløst av Oslo kommune i 2017 etter salg av aksjene til finske Fortum. Småeierne fikk i februar i fjor gjennomslag i tingretten for at prisen var for dårlig, denne uken kan de også få gjennomslag i lagmannsretten.

Denne uken er Raymond Johansen gjest i suksesspodkasten Stavrum & Eikeland:


Og nå har Borgarting lagmannsrett i en såkalt overskjønnsak konkludert med at Oslo kommune må ut med 137,50 kroner per aksje, 40 kroner mer enn det de tilbød.

Må studere avgjørelsen

- Vi har akkurat fått avgjørelsen fra retten og må få anledning til å studere den før vi kommenterer den mer inngående. Oslo kommune anket saken fordi vi mente at Oslo Tingrett la til grunn for høye verdier, og jeg tar til etterretning at lagmannsretten har kommet til samme slutning.

- Det er for tidlig å vurdere om saken skal ankes videre, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) i en kort melding torsdag.

Hun sier de i sum mener de har betalt en fornuftig pris for selskapet.

Les også: Siv Jensen langer ut mot Oslo-byrådet: - Ironisk at de må reddes av private

Må dekke rentetap

I tillegg må kommunens selskap Oslo Energi Holding AS (OEH) betale en rente på 0,8 prosent p.a. av den sikrede delen av løsningssummen fra 3. august 2017 og frem til 21. november 2017.

OEH må også betale 1,51 prosent p.a. av den usikrede delen av løsningssummen fra 3. august 2017 og frem til betaling finner sted. I tillegg skal det betales rentes rente. Rentekompensasjonen er et ekstra poeng i saken.

Lagmannsretten, bestående av en lagdommer og fire skjønnsmedlemmer, skriver at gjennomsnittlig innskuddsrente hover flere år vært svært lav og er nå nær 0 prosent flere banker.

Les også: Raymond Johansen mener påbud om munnbind kan være klokt

Proffe investorer

Men minoritetsaksjonærene er profesjonelle aktører som KLP, MP Pensjon og Folketrygdfondet. Det er ifølge Borgarting lagmannsrett sannsynlig at bare et fåtall av saksøkte ville plassert innløsningssummen i bank.

Lagmannsretten legger til grunn at KLP og MP Pensjon på innløsningstidspunktet hadde en garant avkastning på 2,5 prosent overfor sine pensjonskunder. KLP har en gjennomsnittlig aksjeavkastning på 3-5 prosent. Derfor blir rentekompensasjonen her større enn om du og jeg hadde saksøkt kommunen.

ifølge næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) har OEH nok penger til å utbetale beløpet. Ifølge Evensen vil ikke utbetale påvirke kommunens økonomi negativt.

Enige om deling

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum kontrollerte til sammen rundt 90 prosent av aksjene i Hafslund. I april 2017 ble de to eierne enige om å dele selskapet mellom seg og å løse ut minoritetsaksjonærene.

Men styret i Hafslund ba i 2017 aksjonærene om å takke nei til tilbudet fra Oslo kommune på 96,75 kroner. De mente tilbudet var altfor dårlig, og at prisen burde ligge på mellom 139 kroner og 168 kroner per aksje.

I februar 2019 kom Oslo tingrett frem til at minoritetsaksjonærene fortjente 147 kroner per aksje. Det er 50 kroner mer enn tilbudet fra kommunen og til sammen 2,8 milliarder i samlede utbetalinger. Kravet ble altså 10 kroner lavere.

Stridens kjerne er hva som var Hafslunds reelle verdier. For børsnoterte aksjer, som Hafslund var, kan man si at børskursen til enhver tid gjenspeiler det selskapet er verdt. Men så enkelt er det ikke.

Les også: Her river Oslo kommunen ned bannerne – skremmende

To tolkninger

Etter aksjeloven skal prisen fastsettes etter «aksjenes virkelige verdi». Avhandlingen peker på at denne formuleringen åpner for to tolkninger:

Aksjenes omsetningsverdi på børsen eller selskapets såkalte underliggende verdier. Børskursen gjenspeiler ikke de reelle verdiene i selskapet. En underprising kan blant forekomme når det er dårlig likviditet i aksjen, som det var i Hafslund-aksjen.

Undersøkelser viser ifølge avhandlingen at børskursen kan være 5-60 prosent lavere enn de underliggende verdiene i selskapet.