Gå til sidens hovedinnhold

Haga vil ha høyere rente

Midt i valgkampen kommer det en brannfakkel fra det rødgrønne regjeringsalternativet: Norge trenger en høyre rente, mener Senterparti-leder Åslaug Haga.

Haga tok først til ordet for høyere rente i Norge i TV 2s partilederutspørring mandag, og hun gjentok det samme under TV 2 Nettavisens nettmøte tirsdag.

- Det er ikke bare et mål å holde renta lav, vi må også ta utgangspunkt i at vi skal ha et næringsliv som fungerer, uttalte Haga under gårsdagens partilederutspørring, og hun fortsatte tirsdag med en lignende uttalelse under nettmøtet på TV 2 Nettavisen.

- Rentenivået er en indikator på hvor godt det går i landet. Lav rente tyder på at industri og næringsliv sliter, og renta settes ned for å få fart i økonomien. På motsatt side er høy rente en indikator på at aktiviteten er for høy og bør kjøles ned. Det beste for samfunnet totalt sett og for næringsliv og sysselsetting er et rentenivå midt i mellom, skriver Haga som svar på ett av spørsmålene fra TV 2 Nettavisens lesere.

- Meningsløst oppslag
Åslaug Haga mener at TV 2 Nettavisen tar hennes uttalelser totalt ut av sammenheng, og at saken er spekulativ.

- Jeg ønsker ikke en høyere rente. Jeg førte et økonomisk resonnement som gjøres i alle økonomiske sammenhenger. Det må det være mulig å gjøre uten at det lages slike meningsløse oppslag, sier Haga til TV 2 Nettavisen.

- Du sier at det ikke bare er et mål å holde renta lav og at det beste for samfunnet totalt sett og for næringsliv og sysselsetting er et rentenivå midt i mellom. Hva mener du med midt imellom?

- Det var kanskje et litt upresist uttrykk. Poenget mitt er at en ikke kan ha en enøyd fokus på pengepolitikken og renta, men også på næringsliv og arbeidsledighet, sier Haga.

Hun understreker at lederen for Norges Bank, sentralbanksjef Svein Gjerdrem, tidligere i år varslet at renta bør opp fordi den er unormalt lav.

- En renteøkning skjer uavhengig av hvem som sitter i regjering etter valget, sier Haga.

Høyre jubler
Høyre Finansminister Per-Kristian Foss (H) har tidligere ved gjentatte anledninger hevdet at en sosialistisk regjering vil medføre en høyere rente, noe det rød-grønne regjeringsalternativet hardnakket har benektet.

Også finansministerens partikollega Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann i Høyre, har rettet en advarende rentefinger mot en rød-grønn regjering.

- Dette betyr at Åslau Haga er i ferd med å forberede det norske folk på at en regjering hvor Senterpartiet deltar, vil gi en vesentlig høyere rente, sier Sanner til TV 2 Nettavisen.

Han peker på at en rask renteoppgang i Norge vil føre til en styrking av krona, som igjen vil føre til tap av industriarbeidsplasse og høyere ledighet. I tillegg rammer en renteøkning alle med store boliglån.

- Det spørsmålet folk må stille seg, er hvor mange tusenlapper de er villige til å betale for å få Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i regjering, sier Sanner.

- Trenger ikke høyere rente
Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra Securities avviser kategorisk at næringslivet har behov for en høyere rente.

- Det er to forhold som er avgjørende for det. For det første vil en renteoppgang påvirke kronekursen, noe som er skadelig for norsk næringsliv og industrien. Likedan er det heller ikke slik at den innenlandske etterspørselen er farlig stor. Se bare på boligbyggingen, som er halvert i juni i år i forhold til samme periode i fjor, sier Andreassen, som heller har et annet forslag til løsning, dersom Senterpartiet synes husholdningene bruker for mye penger.

- Fjern heller da rentefradraget. Det vil gjøre det dyrere å låne penger, og dermed redusere forbruket. Men dette vil ikke påvirke kronekursen, og dermed ikke gjøre det vanskeligere for norsk næringsliv.

Reklame

Disse gressklipperne er best i test

Kommentarer til denne saken