Gå til sidens hovedinnhold

Hagens Orkla økte driftsinntektene med 8 prosent

I 2020 økte Orkla driftsinntektene med åtte prosent, og driftsresultatet hadde en vekst på 7,9 prosent.

Det kommer fram av kvartalsrapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Driftsinntektene økte fra 43,6 milliarder i 2019 til 47,1 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet økte fra 5,08 milliarder kroner til 5,5 milliarder kroner.

Også i fjerde kvartal av 2020 gjorde Orkla det bra. Orkla økte i fjerde kvartal driftsinntektene med 5 prosent til 12,6 milliarder kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) ble 1,57 milliarder kroner kroner, noe som var en fremgang på 3,8 prosent.

Les også: De ser helt like ut, men prislappen viser det dobbelte: - Lett å bli lurt

Justert resultat per aksje økte med 18,9 prosent, og endte på 5,04 kroner. Orklas styre har en intensjon om å foreslå at utbytte for regnskapsåret 2020 øker med 15 øre til 2,75 kroner per aksje. Med én milliard aksjer, øker utbyttet fra 2,6 milliarder til 2,75 milliarder kroner.

Påvirket av koronarestriksjoner

- Jeg er tilfreds med at vi i 4. kvartal har klart å levere både topp- og bunnlinjevekst, samtidig som vi har økt våre reklameinvesteringer. Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem, skriver Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i børsmeldingen.

Les også: Reagerer på ammepress og bonusnekt: - En målgruppe som er lett å manipulere

«Out of home» -sektoren, som utgjør om lag 25 prosent av Orklas omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende koronarestriksjoner.

- Siden pandemien brøt ut i mars har våre prioriteter vært å ta vare på våre ansatte, opprettholde produksjons- og leveransekapasitet og ha en god kontantstrøm. Med vedvarende smitte i samfunnet og utbrudd av nye mutanter har vi fortsatt full beredskap knyttet til koronasituasjonen, skriver han.

Betydelig vekst for Jotun

Koronakrisen har imidlertid gitt Orkla sterk resultatvekst for Jotun.

Driftsresultatet i fjerde kvartal ble mer enn doblet sammenlignet med samme periode foregående år, og driftsmarginen økte fra 5,9 prosent i 2019 til 11,9 prosent i 2020. Den positive resultatutviklingen forklares av økt salg, styrket bruttomargin og god kostnadskontroll, ifølge kvartalsrapporten.

I Skandinavia og Tyrkia har koronakrisen ført til en sterk økning i etterspørsel etter maling, som bidro til salgsframgangen.

Jotun gikk inn i 2021 med en positiv salgsutvikling, og forventer vekst for Jotun også i år.

«Koronasituasjonen skaper imidlertid økt usikkerhet, og vekstraten vil påvirkes av lavere nybyggingsaktivitet innen shipping, et svakt olje- og gass marked, og lavere vekst i Skandinavia hvor salget var ekstraordinært høyt i 2020», skriver Orkla.

I tillegg forventer de at råvarepriser, som har hatt en stigende trend, vil øke ytterligere i tiden fremover.

«Selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til de langsiktige konsekvensene av koronapandemien, har Jotun en robust forretningsmodell som gjør selskapet godt posisjonert til å oppnå videre lønnsom vekst», skriver selskapet.