Regjeringen la fredag frem ordningen for strømstøtte til bedrifter som er rammet av høye strømpriser. Ordningen berører mer enn 20.000 bedrifter, og har en totalramme på tre milliarder kroner.

– Det er for sent. Jeg tenker det er helt bak mål at de har brukt så lang tid på å fatte denne beslutningen, sier Simen Haugestad.

Han er daglig leder ved hagesenteret Hageland Nordtvet, som er én av bedriftene som har fått merke de høye strømprisene i år. Som Nettavisen kunne fortelle forrige uke, tvinges bedriften til å holde vinterstengt. Haugestad kritiserte da regjeringen for å ikke ha en strømstøtteordning til næringslivet på plass.

Nå som ordningen imidlertid er på plass, er han klar på at planen ikke endres.

– Avgjørelsen er tatt. Vi jobber som gale for å tømme butikken, og fokuserer heller på å gjøre den klar til vårsesongen, sier Haugestad og legger til:

– Nå handler det om å begrenset tapet.

– Politisk rot

Haugestad reagerer på at ordningen ikke har kommet på et tidligere tidspunkt.

– Hvis strømprisene var et problem allerede i fjor vinter, så er det ganske rart at det ikke er en pakke på bordet før det blir kaldt igjen.

Han er klar i sin tale om hva han syns om prosessen.

– Dette er politisk rot og byråkrati på sitt verste, konkluderer Haugestad.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) slår fast at ordningen ikke kunne kommet på et tidligere tidspunkt.

– Når vi står overfor en økonomi som står i fare for å bli overopphetet, med en rekordlav ledighet, så er det viktig å ikke gå inn med slike ordninger for tidlig. Regjeringens vurdering er at det rette tidspunktet er nå, sier Vestre.

Han understreker at det nå er opp til Stortinget å vedta ordningen, men at det sender et tydelig signal at regjeringen, LO og NHO nå er enige om en løsning.

– Vi fikk dette mandatet for noen uker siden, og står her og har presentert en totalpakke på tre milliarder. Jeg synes det er ganske fint, konkluderer næringsministeren.

– Føler vi blir glemt

På Hagesenteret nord i Oslo er likevel fokuset å rydde bedriften klar til vårsesongen. Nisser, juletrær og andre vintervarer selges unna til lave priser, og de ansatte forbereder seg på en vinter uten jobb på hagesenteret.

– Det har vært litt forskjellige reaksjoner. Noen tar det greit, mens andre er mer stressa, sier Haugestad om de ansatte.

Han forteller at totalbelastningen de siste årene har vært tøff, og sammenlikner situasjonen med koronapandemien.

– Mye av det samme så vi under pandemien. Det var ikke forutsigbart nok fra regjeringens side, og det kom nye endringer hele tiden, sier Haugestad og legger til:

– Vi blir veldig slitne av det. Vi føler på en måte at vi blir glemt i det store bildet.

Frykter for mindre bedrifter

Selv om hagesenteret til Haugestad ikke kommer til å benytte seg av strømstøtteordningen i vinter, er det flere bedrifter som kommer til å gjøre nettopp det.

Én av bedriftene er bakerikjeden Baker Hansen. Økonomisjef Cathrine Hals Alsaker forteller at de kommer til å søke støtte.

– Vi tenker vi kommer til å få et bra tilskudd i form av strømstøtte før jul. Ordningen fra oktober til desember ser bra ut, sier Hals Alsaker.

Hun er imidlertid litt mer skeptisk til fastprisordningen som innføres fra 1. januar.

– Jeg er litt mer spent på ordningen etter nyttår. Det er markedet som bestemmer, og hvis alle skal ha fastprisavtale, så er jeg spent på hva det kommer til å bety for prisene.

Hals Alsaker er uansett klar på at Baker Hansen kommer til å klare seg. Hun er mer bekymret for fremtiden til mindre konkurrenter.

– Jeg er opptatt av at tiltakene nå ikke bare fører til at de store bedriftene sitter igjen som vinnere. De små må også få støtte, slik at de overlever. Se bare til vår bransje, hvor vi trenger både store og små bakerier for å sikre et godt mangfold, sier Hals Alsaker.

Kjenner du personer, bedrifter eller idrettslag som sliter i strømkrisen? Tips meg.