Nettavisen har fortalt historien til sigar-gründeren Håkon Aanonsen som risikerer å miste levebrødet etter Helsedirektoratet har innført strenge restriksjoner på nettbutikken hans.

Etter 20 år med drift av nettbutikken som i hovedsak selger til utenlandske sigar-nytere ble han bedt om å fjerne alle bilder av sigarer og røykeutstyr. I tillegg har gründeren måtte slette både Facebook- og Instagram-profil.

Begrunnelsen er at han bryter reklameforbudet mot tobakk.

I fjor omsatte han for omtrent 13 millioner kroner, med kun Aanonsen som ansatt. Siden Aanonsen gjennomførte alle pålegg fra direktoratet, har salget hans stupt med omtrent 75 prosent ifølge tall han har delt med Nettavisen.

Etter Nettavisens sak har stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) engasjert seg i saken og sendt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie.

I svaret som ble tilgjengelig mandag, sier helseministeren at han er fornøyd med Helsedirektoratets håndtering av saken.

– Departementet har tidligere mottatt henvendelser fra bransjen som har ønsket mer aktiv håndheving av tobakksskadeloven på nett og i sosiale medier, av hensyn til like konkurransevilkår.

– Jeg er derfor fornøyd med at Helsedirektoratet ivaretar sitt tilsynsansvar. Jeg anser for øvrig at lovreguleringen på området per i dag er dekkende og ser ikke behov for endringer, skriver Høie i svaret til Stortinget.

Helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun Gundersen (Frp) reagerer kraftig på svaret hun fikk fra Bent Høie.

– Høie og Høyre viser at de er mer opptatt av å håndheve dette regelverket strengt, enn å finne gode løsninger for de som ønsker å finne mer informasjon om sigarer.

– Dette er en lukket nettbutikk som krever innlogging og alderskontroll. I praksis betyr det mer kontroll enn fysiske butikker. Jeg håper Høie vil vurdere denne saken på nytt, sier hun.

– Fordummende

Sigar-gründeren selv er veldig skuffet over helseministerens svar.

– Det er tydelig at Bent Høie ikke har satt seg inn i saken. Han har heller neppe lest klagen fra advokatfirmaet Elden.

– Sigar.com er Norges største spesialbutikk for premium sigarer, og må ha samme vilkår som en fysisk tobakksbutikk. Vi driver ikke å reklamerer, men vi har en plikt og rett på å informere våre voksne kunder om et lovlig produkt de ønsker å kjøpe, sier han til Nettavisen.

Han mener saken er fordummende og øker politikerforakten.

Fredag ble det klart at gründeren har hyret inn Elden advokatfirma for å levere klage til helsedirektoratet, og håper på å få vedtaket omgjort.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

– Kan bli mange dusteforbud fremover

Bruun-Gundersen er bekymret for at dette er et tegn på at det vil bli en streng forbudslinje i tiden fremover med den nyslåtte regjeringen.

– Da vi hadde folkehelseministeren var vi opptatt av å stoppe slike dusteforbud, sier hun.

Spesielt viser hun til Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe som nylig foreslo smaksforbud på e-sigaretter.

Andre saker har inkludert smaksforbud på snus, som kan fjerne over halvparten av markedet med snus. Nettavisen har tidligere tatt en gjennomgang av snustypene som kan bli fjernet som konsekvens av et slikt forbud.

– Vi frykter at Senterpartiet vil skaffe flertall for den forbudslinjen de har hatt lenge. Mot øltester, nikotinprodukter, e-sigaretter og så videre. Hvis målet til helseministeren er å styrke folkehelsen håper vi de snakker med forbrukerne, sier Bruun-Gundersen.

Hun mener e-sigaretter og snus burde ses på som skadereduserende, og ikke behandles som andre tobakksprodukter.

– Jeg vil oppfordre Bent Høie til å lytte mer til fornuften enn den moralske pekefingeren.