På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Respondentene er økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Og den seneste undersøkelsen viser blant annet at 50,8 prosent av husholdningene venter at innskudds- og lånerenter vil øke i løpet av de neste 12 månedene. Det er riktig nok en nedgang på 7,8 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.

Andelen som venter rentene vil være uendret det kommende året, er på 39,3 prosent, som er en økning på 8,0 prosentpoeng fra forrige kvartal. Kun 5,5 prosent av husholdningene tror rentenivået vil falle fremover.

Les også: Norges Bank slå alarm - husholdningenes gjeld får rødt faresignal

Godt gjettet

Tre av fire husholdninger tror at prisene på varer og tjenester vil bli høyere i løpet av de neste 12 månedene, en av fem at de vil være uendret. I gjennomsnitt venter husholdningene en prisstigning det kommende året på 2,1 prosent.

Det er bare marginalt over prismålet til Norges Bank (2 prosent). En høyere prisstigning enn dette øker isolert sett faren for renteøkninger.

Hvis vi ser på forventningene til partene i arbeidslivet, ser de for seg en gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2019 på 3,1 prosent. Denne lønnsveksten ventes å stige marginalt neste år til 3,2 prosent. Ikke overraskende spår arbeidsgiverne en litt lavere vekst enn arbeidstakerorganisasjonene.

Les også: Ny rapport om nordmenns boliggjeld - 1 av 4 har gjeldsgrad over 400 prosent

Bedre kjøpekraft

Prisene spås å stige med 2,3 prosent. Hvis disse spådommene slår til, ligger det an til en bedring i kjøpekraften neste år på et snaut prosentpoeng, den såkalte reallønnsveksten. Det er godt nytt for landets lønnsmottakere.

Forventningsundersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og ble første gang gjennomført i februar 2002. Den forrige undersøkelsen kom i august i år.