NAV-kontorene i Hordaland har nådd smertegrensen. For å møte krisen med dagpenger har de måttet nedprioritere andre poster ved sine kontor.

Saksbehandlingstiden på barnebidrag er som følge seks måneder.

Les også: Nav får beholde ekstramannskap

- Krevende
I januar meldte NAV Hordaland om saksbehandlingstid på seks til åtte uker for søknad om dagpenger.

Nå melder fylkeskontoret at behandlingstiden er tilbake innenfor kravet på tre uker, men at prioriteringen går på bekostning av andre stønadsposter.

- Situasjonen er kritisk. Vi prioriterer dagpenger da disse tross alt skal dekke livsoppholdet til folk, sier fylkesdirektør i NAV Hordaland, Truls Nordahl, til Nettavisen.

- Vi har gjennomført dugnadspregede aksjoner for å få ned ventetiden på dagpenger. Dette innebærer at vi reduserer virksomheten på enkelte poster, og setter innkraftig trykk på andre i en periode, sier Nordahl.

Har du problemer med NAV? Ta kontakt med oss på vaktsjef@nettavisen.no

Han ser ikke bort fra at samme taktikk må brukes om saksbehandlingstiden for barnebidrag.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen presenterte mandag ettermiddag nye tiltake for å styrke NAV. Blant tiltakene er at midlertidige stillinger beholdes.

- Lei situasjon
Knut Kristiansen i foreldreorganisasjonen F2F forstår viktigheten med å prioritere dem som nylig har mistet jobben, men peker på problemene køen skaper for de involverte.

- Det er trist at det skal måtte gå på bekostning av andre poster, sier Kristiansen til Nettavisen.

Bidragsmottaker er sikret i den forstand at man skal kunne søke bidragsforskudd og få utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned. Men også her er det to måneders ventetid.

- To måneder uten barnebidrag kan bli en utfordring for mange aleneforsørgere, sier Kristiansen.

- Høy gjeld
Likevel er det ikke bare bidragsmottaker forsinkelsen skaper problemer for. Forsinkelsen kan vise seg å bli vel så krevende for bidragsyter.

- Problemet med forsinket saksbehandling rundt barnebidrag melder seg ofte hos bidragsyter. Når kravet endelig kommer, har en plutselig opparbeidet seg en stor gjeld gjennom flere måneder, som igjen kan være vanskelig å betale, sier Kristiansen.

- Dette er fra før en kjent problemstilling hos oss, og når NAV nylig har allokert sine ressurser vil nok det gi utslag også hos oss på sikt, sier Kristiansen.

F2F har foreløpig ikke merket økning i saker rundt forsinket barnebidrag.

- Utslagene av dette har ennå ikke sett virkeligheten, forklarer Nordahl.

- Legg penger til side
Nå oppfordrer Kristiansen bidragsytere til å legge til side penger som kan komme som bidragskrav senere.

- Samlivsbrudd resulterer som oftest i en knekk i økonomien for begge parter, og tiden som følger er en fase hvor det er viktig å holde tunga rett i munnen. Vårt råd er å forsøke, i den grad det er mulig, å legge av midler til det bidraget man kan forvente at kommer, sier Nordahl.

Krisen øker
5742 hordalendinger var registrert arbeidsledige i januar i år. Dette er 1621 flere enn i samme periode i fjor, en økning på hele 39,3 prosent. Det er innen industri og bygg og anlegg økningen har vist seg størst, og disse bransjene står for omtrent halvparten av veksten i arbeidsledigheten i fylket, melder NAV avdeling Hordaland i en pressemelding.

- Jobber i dialog
Fylkeskontoret er i dialog med direktoratet om hvordan møte krisen på en forsvarlig måte, opplyser Nordahl.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi