Modell og laksearving Gustav Magnar Witzøe (27) er allerede kjent som en av Norges aller rikeste personer, men i 2019 skjøt formuen for alvor fart. Witzøe økte formuen med nesten 2000 prosent, fra 1,02 milliarder kroner i 2018 til 20,9 milliarder kroner i 2019.

Det gjør han på papiret til Norges rikeste person ut fra ligningsverdiene, ifølge ferske skattelister. 27-åringen i hadde i fjor en skattbar inntekt på 184 millioner kroner og betalte 235,5 millioner kroner i skatt.

I tabellen under har vi gjengitt formuen, inntekten og skatten til de 20 rikeste personene i Norge i 2019 ut fra skattelistene.

Witzøe var ifølge skattelistene i 2017 og 2018 oppført med en formue på rundt én milliard kroner, ti milliarder mindre enn i 2016. Men i 2019 spratt formuen opp igjen, og var på over 20 milliarder kroner.

Les også: Laksemilliardær advarer: - Visst kan vi flytte ut av landet

Overførte

I 2006 overførte SalMar-grunnlegger Gustav Witzøe (67) nesten alle aksjene i det børsnoterte lakseimperiet til sønnen Gustav Magnar. Allerede som 23-åring hadde sønnen over 11 milliarder i formue.

SalMar var ved børsslutt mandag verdt 52,6 milliarder kroner. Witzøe-familiens investeringsselskapet Kverva Industrier eier gjennom Kverva AS 52,5 prosent av SalMar, altså børsverdier for 27,6 milliarder. Witzøe jr. eier igjen snaue 97 prosent av dette, slik at hans SalMar-formue i går var verdt 26,7 milliarder.

Det er en del mer enn den totale ligningsformuen, men junior eier B-aksjer, som ikke har stemmerett. Det er fortsatt senior som har kontrollen over selskapet.

Norges desidert rikeste kvinner

Kjell Inge Røkke hadde i 2019 en skattbar formue på 19,4 milliarder kroner. Han står oppført med 0 i inntekt og 165 millioner kroner i innbetalt skatt.

I 2018 tronet Røkke på den hjemlige formuestoppen med 18,6 milliarder og var da et hav foran nestemann på listen, Fredrik Wilhelm Mohn. Mohn hadde i fjor en formue på 5 milliarder. Det er stort sett menn det handler om når det gjelder Norges rikeste personer.

Den eldste datteren til Johan Andresen jr, Katharina Gamlemshaug Andresen, har inntatt den desiderte formuestoppen blant kvinnene. 25-åringen hadde ved utgangen av fjoråret en ligningsformue på hele 5,89 milliarder kroner, men står oppført med 0 i inntekt.

Les også: Da Norges rikeste kvinne sto midt i stormen, rammet en hittil ukjent personlig tragedie

Hun betalte 50 millioner i skatt i 2019. Lillesøster Alexandra Andresen (24) følger hakk i hæl på storesøster mer en formue på 5,88 milliarder. De to søstrene er dermed Norges desidert rikeste kvinner, på papiret.

Halvering

Margaret Boel Garmann har de seneste årene vært Norges rikeste kvinne. Hun er datter av den avdøde cruisemilliardæren Gjert Wilhelmsen. Hennes ligningsformue oppgis i år til 3,12 milliarder kroner, nesten en halvering fra fjoråret.

Blant andre kjente milliardærer finner vi Petter A. Stordalen med 8,9 milliarder i formue og Trond Mohn med 4,46 milliarder. Trond Mohn troner derimot på inntektstoppen i 2019 med hele 598,5 millioner kroner.

Les også: Ellevill inntekt: Nå er Ole Gunnar Solskjær helt på inntektstoppen i Norge

Men formuesverdiene gjengitt i de offisielle skattelistene avviker til dels mye fra milliardærenes reelle verdier. Bladet Kapital kommer hver høst med et anslag over hva Norges 400 rikeste personer egentlig er gode for. Her har de ikke tatt hensyn til verdier som er overført til barna, men hvem som reelt sett kontrollerer disse verdiene.

Les også: Skatteoppgjør i 2019 for 637 milliarder

Ikke norsk

I årets Kapital-rangering tronet John Fredriksen som vanlig på toppen, men han er «kypriot» og skatter ikke til Norge. Det gjør heller ikke cruisekongen Torstein Hagen (Sveits), som under koronakrisen har fått barbert bort mye av verdiene.

Kapital vurderte i høst Odd Reitan til Norges nest rikeste person med en anslått formue på 44,5 milliarder kroner, hakket foran dagligvarekongen Johan Johannson. Nettavisen kåret sistnevnte nylig til Norges mektigste dagligvareeier.

Men disse to har i motsetning til Kjell Inge Røkke og Gustav Magnar Witzøe en liten del av formuen plassert i børsnoterte selskaper. Ligningsverdiene blir derfor langt lavere.

Skattelistene for 2019 tilsier en papirformue på respektive 6,08 milliarder for Reitan og 1,8 milliarder for Johannson. Odd Reitans to sønner Ole Robert og Magnus har begge en formue på 4,8-4,9 milliarder kroner.

Økt formuesskatt er en viktig årsak til at milliardærer som Petter Stordalen, Odd Reitan og Johan Johannson ikke har villet børsnotere selskapene.

Skatteadvokat Bettina Banoun forklarte i fjor høst hvordan rikingene krympet skatten og den store forskjellen mellom ligningsformuen og reell formue.

Rabatt

- En viktig årsak til det er at mange har investert i eiendom, driftsmidler, aksjer eller annen arbeidende kapital som verdsettes med en rabatt.

- Primærboliger gis 75 prosent verdsettelsesrabatt, og fritidsboliger verdsettes lavt. Det kan forklare noe av forskjellene fra reelle verdier, sa blant annet Banoun.

Et annet viktig moment ifølge Banoun er at gjelden slår mye mer ut som fradrag i nettoformuen på ligningslistene enn den gjør på Kapital-listen. Det er egenkapitalen - formuen - som stiger når eiendelene jekkes opp til virkelige verdier. Børskursene går direkte på verdiene både i oppgangstider og nedgangstider.

Banoun poengterte for et drøyt år siden at formålet med skattelistene ikke er å gi en oversikt over de reelle verdiene til skattyterne. Listen som offentliggjøres i dag, viser den delen som skal formuesbeskattes.