De siste ukene har katastrofeoverskriftene lyst mot alle som har interesse for boligmarkedet. Det verste boligprisfallet siden finanskrisen var vinkelen mange valgte, og i Dagens Næringsliv spurte finansredaktør Terje Erikstad: «Er det markante fallet i oktober bare starten på et dypt og langvarig boligprisfall i Norge?»

De som sitter på gjerdet i boligmarkedet og håper på 25 prosent fall forregner seg, følge seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken. Halvparten av boligprisfallet er tatt og rentetoppen er nær.

Nedjusterer

Skal vi tro henne så vil ikke boligprisfallet i Norge bli så ille. Siste hun besøkte podkasten Ness spådde hun et boligprisfall på 7,5 prosent ned fra toppen i august i år. Nå tror hun at fallet fra toppen kun blir 6 prosent.

Hun mener at mediene gjerne overdriver og dramatiserer prisforandringene. Fallene blir dypere, toppene høyere, i avisenes overskrifter enn i hennes regneark.

Se og hør hele hennes analyse øverst i saken!

Tre forklaringer

Det er tre forklaringer på at hun er blitt mer optimistisk.

For det første vil rentetoppen komme tidligere. For det andre så bygges det få boliger, især i Oslo. Og for det tredje så får vi en massiv økning av behovet for boliger på grunn av øke nettoinnvandring. 40.000 ukrainere i år, og 30.000 til neste år.

– Det er stor usikkerhet med ukrainerne. Hvor mange kommer, blir de værende og hvor vil de bosette seg?

Hvis de velger å flytte mot Oslo over tid, så tror hun at boligmarkedet i Oslo kan komme til å svinge brått oppover.

Hør hele samtalen her: