Handelsbanken har alltid vært en kostnadseffektiv bank og tradisjonelt brukt mindre kostnader på å tjene 1 krone sammenliknet med sine nordiske konkurrenter.

Da daværende storbanker som DNB og Kreditkassen (nå Nordea Norge) typisk brukte 60 øre på å tjene 1 krone, var Handelsbanken nede i 40 øre.

Men konkurrentene har langt på vei innhentet dette kostnadsforspranget, og nå går det altså mot en reduksjon på 800 personer i den kostnadsbevisste banken. Ved utgangen av tredje kvartal arbeidet det 12.500 i konsernet. I Norge har banken 47 kontorer og rundt 800 ansatte.

Les også: Handelsbanken slakter Finansportalen

Vil vokse videre

800 personer av totalt 12.500 tilsvarer 6,4 prosent av totalen. En tilsvarende andel for Norge ville ha betydd at ca. 50 årsverk må bort. Det er det lite som tyder på.

- Vi har ingen informasjon om at dette vil berøre noen av våre ansatte i Norge i særlig grad. Vi har snarere tenkt å bruke våre rundt 800 ansatte til å vokse videre, sier kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre til Nettavisen Økonomi. Han understreker lønnsomheten i Handelsbanken i Norge og at de driver svært kostandseffektivt.

Men de ansatte i konsernet må gjennom en omstrukturering. Målet er ifølge Dagens Industri å kutte kostnadene med 1,5 milliarder svenske kroner, altså over 1,4 milliarder norske kroner.

Les også: Rentejubel fra Handelsbanken

Mer fornøyd nå

3900 personer arbeider i den svenske bankvirksomheten, i tillegg arbeider 3300 personer i sentrale staber. Mesteparten av disse finnes i Sverige.

Dagens Industri skriver at adm. direktør Carina Åkerström (bildet) er mer fornøyd med bankens utvikling nå enn hun var etter halvårstallene.

Da var hun ikke fornøyd med den underliggende kostnadsutviklingen. I tredje kvartal falt imidlertid med 2 prosent på årsbasis.