Nettavisen Økonomi har omtalt superbetingelsene store medlemsorganisasjoner får i storbankene. Dette er betingelser som vanlige kunder stort sett kan drømme om og som avviker fra de betingelsene bankene oppgir i Finansportalen.no.

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet og består av digitale verktøy som for å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter. Både banker og forsikringsselskaper har innrapporteringsplikt til finansportalen. Det er imidlertid strid om hvor representative disse betingelsene er.

Handelsbanken har inngått en stor kollektivavtale med Juristforbundet. Og storbanken er kritisk til nytteverdien av den offentlige tjenesten fra Forbrukerrådet, på grunn av kollektivavtalene og mange individuelt betingelser.

Svært liten grad

- Om man benytter Finansportalen for å sjekke renter i markedet, er det viktig å vite at denne i svært liten grad sier noe om hvilken pris en kunde kan forvente seg. Bankene er pålagt å oppgi en rente her.

- Men fordi mange banker priser individuelt, har det liten verdi å benytte denne som referanse, sier kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken til Nettavisen Økonomi.

Dette gjelder blant annet Handelsbanken, der tallet i Finansportalen ikke sier noe om hvilken rente en kunde kan forvente seg. Hver kunde vil bli vurdert individuelt.

Ingen prislister

Handelsbanken har i utgangspunktet ingen prislister på utlån, da vi vurderer hver kunde individuelt. Gode kunder har derfor gode priser. Unntaket fra regelen om individuell prising, er avtalen vi har gjort med Juristforbundet, der vi gir faste og gode priser til medlemmene, sier Sæthre.

Han sier de gleder seg over at mange jurister allerede har benyttet seg av dette og blitt kunde i Handelsbanken.

- De får ikke bare gode priser, men en egen rådgiver og et servicetilbud som år etter år har sendt Handelsbanken til toppresultater i Norsk Kundebarometer.

Daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.no liker verken kollektivavtaler eller signalene fra Handelsbanken.

Skjulte kostnader

- Folk bør være klar over at det kan være skjulte kostnader knyttet til boliglånene i begge avtalene. Av betingelsene for Handelsbankens tilbud til Juristforbundet, går det frem at boliglånet forutsetter at kunden har lønnskonto i banken og bruker nettbank og bankenes kort, sier Realfsen.

Hun mener at med mindre banken bevisst feilinformerer publikum med sine prisopplysninger, sier deres listepriser på boliglån en god del om prisnivået, i likhet med listeprisene hos andre banker.

Når det gjelder Danske Banks avtale med Akademikerne, krever det ifølge Realfsen kjøp av en pakke som består av minimum tre produkter.

- Videre forutsettes det at du benytter Danske Bank som dagligbank, det vil si har lønnsinngang og regningsbetaling fra bankens løsninger, sier hun.


Tilleggskjøp

Realfsen mener at hvis tilleggsproduktene koster mer enn hva kunden ellers kan oppnå i markedet, innebærer det at de faktiske kostnadene for boliglånet er høyere enn den oppgitte renten. Det er tilleggskjøp knyttet til boliglånene, som gjør de faktiske effektive rentene for lån usikre.

- På Finansportalen merker vi lån som forutsetter kjøp av tilleggsprodukter med spørsmålstegn, fordi det er usikkerhet knyttet til hva lånet faktisk koster. Folk må sjekke selv hva som kan påløpe av eventuelle merkostnader i forbindelse med tilleggskjøpene som ligger i bankenes produktpakker før de velger.

- Hvis man skulle tegne medlemskap i Akademikerne og Juristforbundet med boliglånstilbudene som eneste begrunnelse, bør jo også den årlige medlemsavgiften til foreningene strengt tatt også inkluderes i de faktiske lånekostnadene.

Ingen rasjonell grunn

BNbank er også skeptisk til kollektivavtalene. Privatøkonom og direktør for personmarked i BNbank, Endre Jo Reite, mener dert finnes ingen rasjonell grunn til å gi hele grupper lavere pris.

- Det fører bare til at andre kunder melkes. Du kan forsvare en ørliten rabatt til grupper fordi banken får en lavere distribusjonskostnad, men det er snakk om 0,1, kanskje 0,2 prosent lavere rente. Ikke 1 prosent som vi ofte ser, sier Reite.

Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld i DNB peker på at boliglån er et individuelt produkt og egentlig lite egnet til å lage generiske listepriser som skal gjelde for alle.

Individuell vurdering

- Vi har alle ulik økonomi og ulik belåningsgrad. Boligen vi stiller som sikkerhet, er unik for hver kunde. Også myndighetene krever at vi som bank gjør en individuell vurdering av hver enkelt kunde, og det resulterer naturligvis i at også rentebetingelsene vi kan tilby vil variere, sier Westerveld.


- Samtidig pålegger myndighetene alle banker å publisere prislister slik at forbrukerne kan sammenligne vilkår, og sånn sett er Finansportalen en nyttig guide for forbrukerne. Man må likevel uansett ta kontakt med oss for å se hva vi kan tilby av betingelser for den enkelte kunde.

Kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i Nordea poengterer at prisene i Finansportalen er veiledende og gir bankkundene en god pekepinn. Men prisene gir ikke et fullstendig bilde av hvilken rente kundene kan forvente å få, fordi Nordea vurderer hver kunde individuelt.


Veiledende

- For boliglån er prisene på Finansportalen å anse som veiledende priser, mens for øvrige produkter opererer vi i all hovedsak med faste priser, sier Kjønnås Thorsen.

- Har dere som bank nytte av Finansportalen?
- Finansportalen er et butikkvindu for bankkunder, og vi har absolutt nytte av tjenesten som en veiledende prisliste. Vi er konkurransedyktige på pris og ønsker nye kunder velkommen.

Pressesjef Øystein A. Schmidt i Danske Bank sier at materialet i Finansportalen gir de uten organisasjonsmessig tilknytning og individuelt forhandlede betingelser informasjon om hvor markedet ligger med hensyn til boliglån.


Ikke fullstendig bilde

- Samtidig får man nok ikke det fullstendige bildet dersom man utelukkende forholder seg til denne nettsiden. De beste, individuelle, prisene fra de største bankene finner man ikke i Finansportalen, noe som gjør at vi forstår at spørsmålet om relevans stilles, sier Schmidt.


Det er hovedsakelig informasjon om prisene på boliglån som kan bli noe mangelfull. Dette kan ifølge Schmidt også delvis gjelde individuelt forhandlede betingelser på andre typer lån og innskudd.

- Har Danske Bank nytte av Finansportalen ?
- Ja, det vil vi definitivt si. Den er nyttig all den tid den tydelig viser hvor markedet ligger, svarer pressesjefen.