Royal Unibrew fra Danmark har avtalt å kjøpe 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier.

Med dette blir Royal Unibrew eneeier av drikkevarekonsernet Hansa Borg Bryggerier, som er Norges nest største bryggerikonsern med rundt 300 ansatte.

Hansa Borg Bryggerier har gjennom flere år vært eid 75 prosent av Borg Invest og 25 prosent av Royal Unibrew. Hansa Borg Bryggerier består av de tre tradisjonsrike bryggeriene Hansa, Borg og CB.

- Selskapet er i dag godt posisjonert for videre vekst, og vi har tro på at Royal Unibrew er en sterk og langsiktig industriell eier som kan ta virksomheten til neste fase, sier styreleder i Borg Invest, Thor Bendik Weider, på vegne av selger.

Royal Unibrew er et børsnotert selskap i Danmark, som i 2020 omsatte for 10,5 milliarder norske kroner. Gjennom årene har selskapet blitt til gjennom fusjoner av mer enn 30 regionale danske bryggerier.

Selskapets største markeder er Danmark, Finland, Italia, Tyskland, Frankrike og landene i Baltikum. Royal Unibrew er den nest største markedsaktøren i Danmark med en andel på rundt 25 prosent - bak Carlsberg, som har en markedsandel på 53 prosent.

Vil bli sterkere på alkoholfritt

Royal Unibrew sier på sin side at oppkjøpet vil styrke det danske selskapets markedsposisjon i Norge.

- Vi har vært fornøyde aksjonærer siden 2002 og er glad for at det endelig lykkes å skape en stor nordisk familie, og vi ser frem til å utvikle Hansa Borg Bryggerier til å bli den ledende multidrikkevare-leverandøren i Norge, sier toppsjef Lars Jensen i Unibrew.

Hansa Borg skriver at det nye eierskapet vil styrke konsernet i et marked med økende konkurranse fra internasjonale aktører. Danske Royal Unibrews markedsplattform er bedre rigget for vekst enn den Hansa Borg alene ville kunnet skape, heter i meldingen.

I sum vil selskapet få en sterkere drikkevareportefølje, og da spesielt innen kategorier som lavalkohol og alkoholfritt, skriver Hansa Borg.

– Vi står ved et veiskille der vi ser behov for store oppgraderinger av anleggene våre for å kunne ha en bærekraftig og mer effektiv fremtidig drift. Royal Unibrew kjenner oss godt og vet hva vi står for. Under deres eierskap skal vi videreføre satsningen og utviklingen av vår kvalitetsportefølje, sier administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil.

Verdsettes til tre milliarder

Oppkjøpet verdsetter hele Hansa Borg til rundt 3 milliarder norske kroner.

Partene forventer at oppkjøpes gjennomføres i løpet av første halvår 2022, etter at transaksjonen har vært gjenstand for regulatoriske vurderinger.

I en børsmelding skriver Royal Unibrew at Hansa Borg er forventet å omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2022, med et driftsoverskudd på 210 millioner kroner.

Royal Unibrew betaler 10 prosent av summen, tilsvarende 231 millioner kroner, i kontanter. Resten vil bli betalt med Royal Unibrew-aksjer.