Oslo kommunes prosjekt for ny «visuell identitet» vil totalt koste over 13,5 millioner kroner. 80 prosent av budsjettet går til et PR-byrå, viser dokumenter Nettavisen har fått tilgang til.

I tillegg til summen på 13,5 millioner kroner som totalt skal brukes, er det to ansatte satt til å jobbe med det - og det er hyret inn to konsulenter.

Les også: Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte

10,9 mill. til PR-byrå

Siden prosjektet startet i 2016 har kommunen brukt omtrent 10,9 millioner kroner hos PR-byrået Creuna.

Da kommunen la frem den nye logoen i fjor, høstet det sterk kritikk for å endre på det tradisjonstunge byvåpenet med historiske røtter tilbake til 1892.

– Skrivebordsidioti! La oss beholde St. Hallvard slik vi kjenner ham, sa forfatteren Leif Gjerland til Vårt Oslo da logoen ble lagt frem.

Les også: Ga millioner til nye trær i Bygdøy allé: Ett år senere er ingen plantet

Gjerland har gitt ut en rekke bøker om Oslos historie, og er Aftenpostens Oslo-spaltist. Flere har kalt ham den ekte «Oslolosen». Når Nettavisen viser han regnestykket, reagerer han kraftig.

– Dette rir oss som en farsott. De ulike etatenes egenart er visket vekk, også koster det veldig mye, sier Gjerland til Nettavisen.

Han mener det hele minner om arbeidsledighetstiltak for grafikere.

– Stadig vekk skal vi fornye oss utenfor, med logo og navn. Vi tror vi fornyer oss, selv om det ikke nødvendigvis betyr noe. Grafisk bransje jubler jo. Det hadde vært riktigere om de bare kalte det et arbeidsledighetstiltak for grafikere, sier han.

Gjerland er litt mer fornøyd etter kommunen gikk vekk fra det første forslaget til ny logo, som han sier «så ut som en gnom.»

– Den nye er i alle fall til å leve med.

Kommunikasjonssjefen i Oslo kommune sier imidlertid at det er kun gjort små endringer siden forslaget som Gjerland mener så ut som en gnom.

Oslo-byrådet forsikret til slutt at byvåpenet skulle bestå, og at det nye skulle være en logo, og ikke erstatte det opprinnelige byvåpenet. Går du inn på kommunens nettsider, er det imidlertid den nye logoen som er å finne.

Slik er pengene brukt

Ifølge dokumentene Nettavisen har fått tilgang vil det bli brukt 13,5 millioner kroner på arbeidet med ny logo og profil.

10,9 millioner kroner er brukt på byrået Creuna. I tillegg er det satt av omtrent 2,2 millioner kroner som enda ikke er brukt. En god del av disse vil også gå til PR-byrået ifølge budsjettet.

Les også: Kommentar: Arbeidstilsynet bør anmelde tusenvis av lovbrudd som er avslørt i Oslo kommune

Ifølge dokumentene Nettavisen har fått tilgang på, er pengene gått til innsiktsarbeid, involvering av ansatte og innbyggere – og utvikling av designmanualer, designverktøy og maler for de ulike etatene.

Det er også to stillinger ved Utviklings- og kompetanseenheten som er satt av til arbeidet med den nye profilen, og enheten har hyret inn to konsulenter som kan brukes etter behov.

Du kan se hele oversikten over hvordan pengene er brukt her.

– Helt nødvendig

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune mener at arbeidet med ny logo har vært helt nødvendig.

– Oslo kommune har hatt over 200 logoer og visuelle profiler. Utvikling av selvstendige logoer og visuelle identiteter er kostnadskrevende. Det gir store besparelser for kommunen å forvalte én felles visuell profil, og ikke flere hundre, sier Gjørtz til Nettavisen.

Hun mener det handler om at kommunen skal gjennom en digital transformasjon.

– Fragmentert kommunikasjon gjør det vanskelig å se hva fellesskapets midler går til, og innbyggerne kan ikke se hva som er tjenester, tilbud og opplevelser i Oslo kommune. Tiltak er også nødvendig for å oppnå kommunens ambisjoner om en helhetlig digital transformasjon, sier Gjørtz.

Kommunikasjonssjefen sier hun er veldig stolt over resultatet, og at pengebruken er helt i tråd med budsjettet.

– Vi er veldig stolte av den nye visuelle identiteten. Pengebruken er helt i tråd med vedtatt budsjett. Creuna har levert en designmanual med verktøy og maler. Tidligere har virksomhetene brukt byråer til å utforme plakater, skilt, arbeidstøy, bilprofilering og andre visuelle uttrykk. Nå kan ansatte i virksomhetene selv lage dette med enkle grep fordi verktøyene fins.