Det har lenge versert påstander om hvorvidt asylsøkere får gratis tannhelse. Ganske nylig faktasjekket nettstedet Faktisk.no påstanden, og konkluderte med at det var «delvis feil».

En gjennomgang Nettavisen har gjort, viser imidlertid at staten har punget ut betydelige beløp i gratis tannhelse for asylsøkere.

Asylsøkere er personer som har søkt asyl og befinner seg på et asylmottak i påvente av at søknaden behandles. De får penger for å holde seg med mat, klær og medisiner. I tillegg kan imidlertid asylsøkere søke om ekstra stønad til tannhelse.

For selv om hovedregelen er at tannhelse ikke skal dekkes, på lik linje med voksne statsborgere - er det mange som søker om å få tannhelsetjenester dekket av det offentlige.

Les mer: Nettavisens partimåling: Verste Ap-resultat på 17 år

29 millioner

Ifølge tall Nettavisen har fått innsyn i via Utlendingsdirektoratet (UDI) er det brukt omtrent 29 millioner kroner på gratis tannhelse for asylsøkere siden 2015. Det gjelder enten «akutt tannlegebehandling» eller «tilleggsytelser til akutt tannlegebehandling».

Regiondirektør Veronica Mikkelborg i UDI presiserer at det i utgangspunktet ikke er andre regler for asylsøkere enn for den øvrige befolkningen.

– Grunnstønaden til asylsøkere er lav og dekker kun basisbehov, og de kan derfor søke om tilleggsytelser ved behov. Beboere med full basisytelse (altså de som ikke har endelig avslag) må i tillegg selv dekke en egenandel på 2000,- for enslige eller 3000,- for familier, sier hun til Nettavisen.

Dersom asylsøkere ikke har mulighet til å dekke egenandelen, kan de søke om få forskudd på ytelsene - og bli trukket senere.

Les mer: Flertall sier de vil hente flere asylsøkere fra Hellas

Søknaden sender asylsøkeren til UDI, og dersom asylsøkeren har fått endelig avslag, og egentlig skal forlate landet - er det kun akutt tannlegebehandling som dekkes.

– Omfattende protetisk behandling med flere kroner, større broer, implantater eller tannregulering omfattes ikke av ordningen, presiserer Mikkelborg.

– Helt feil signal

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim (Frp) reagerer kraftig på tallene Nettavisen presenterer.

– Dette føyer seg inn i en lang rekke tilleggsytelser og ordninger som vi gir til asylsøkere, som ikke har en god begrunnelse. Asylordningen er blitt noe helt annet enn det var ment å være. I stadig større grad diskuterer vi penger og rettigheter - og ikke om de har et reelt beskyttelsesbehov, sier Helgheim.

Les også: Høyre vil stramme inn i innvandringspolitikken: - Vi stiller krav

Han presiserer at det er mange norske statsborgere som heller ikke har råd til tannbehandling til enhver tid.

– Denne politikken gir et helt feil signal. Det bidrar til en mistillit mot det politiske systemet, og samtidig gir det en urettferdig mistillit til innvandrerbefolkningen. Politikerne har skapt ordninger som skaper denne mistilliten, fordi det fremstår urettferdig. Det er ikke innvandrernes skyld, men politikernes, sier han.

Les også: Siv Jensen varsler Frp-krav om kutt i flyktninger og avgifter

– Men en voksen beboer i asylmottak får omtrent 2.500 kroner i måneden - er det ikke da greit at de får noe ekstra utbetalt til tannhelse?

– Nei. Asylsøkere har gratis sted å bo. Det å være asylsøker er ikke noe man skal leve av. Det er en høyst midlertidig løsning for dem som er i en alvorlig krise. Problemet med å utvide slike rettigheter, er at det er allerede så mange som misbruker ordningen og må returneres. Dermed kan vi ikke gi bedre rettigheter, for da vil det komme enda flere, sier Helgheim.

– Asylsøkere lever i fattigdom

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er rykende uenig med Frp-politikeren, og mener heller asylsøkere bør løftes økonomisk, fremfor at man kutter ytterligere.

– NOAS mener det er riktig - og i en del tilfeller helt nødvendig at asylsøkere får dekket nødvendig tannbehandling, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå til Nettavisen.

Les mer: Hudfletter media i Moria-saken: – Ukritiske, tårevåte reportasjer

Hun mener at personer som har blitt utsatt for tortur, skade og levd under kummerlige forhold over tid, kan slite med matinntak om de ikke får nødvendig tannhelsehjelp.

Problemet er heller at asylsøkere lever i konstant fattigdom, mener Austenå.

– Beboere i asylmottak lever i fattigdom. En voksen beboer i ordinært asylmottak får ca 2500 kroner i måneden. Det skal dekke mat, klær, medisiner, transport, telefon, hygieneartikler og andre nødvendigheter. Stønadene til beboere i mottak ligger langt under satsene for sosialhjelp, sier hun.

Les også: Asylsøkere tilsto falsk ID – får sakene sine gjenopptatt

Hun mener det er et alvorlig problem at mange asylsøkere får fattigdom som starten på deres tilværelse i Norge.

– Det er en dårlig start på integreringsprosessen i Norge å leve i fattigdom. Det hindre deltagelse i ordinært hverdagslig og gjør at mottaksbeboere kan havne utenfor samfunnet, sier hun.

Frp-politiker Jon Helgheim mener NOAS går altfor langt.

– NOAS betegner alt som har med asylsøkere å gjøre som et stort elendighetskapittel. De blir aldri fornøyd. Det er i stor grad en jakt på rettigheter, stønader og ytelser som driver asylsøkere til Norge. Dermed kan vi ikke ha lukrative ordninger, sier han.