- Styr unna! Har du en av disse strømavtalene betaler du garantert for mye for strømmen, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

Ny statistikk fra NVE viser at variabelpris- og fastpriskontrakter generelt er dyrere enn spotpriskontrakter, og at prisforskjellen var større i 2020 enn tidligere år.

Nå har Forbrukerrådet laget en oversikt som viser de 25 dyreste strømavtalene i Norge, og alle er såkalte variable avtaler. Se liste lenger ned i saken!

- Variable avtaler viser seg å være mye dårligere over tid enn spotpris. Samtidig markedsfører strømselskapene massivt for disse, og fremstiller dem som billige og gode avtaler, sier Blyverket.

Les også: Klagestorm mot strøm-giganter: Advarer mot lureprodukter

Årsaken til at en variabel strømavtale er dårlig, er at prisen settes på forhånd, og er som regel alltid dyrere enn spotpris. Prisen på slike avtaler stiger gjerne kjapt når det er minimale økninger på kraftbørsen, men går ganske sakte ned når spotprisen synker.

- Du betaler mer enn du trenger, sier direktøren i Forbrukerrådet, som fraråder disse avtalene.

Sparer flere tusen kroner

NVEs prisstatistikk, med utgangspunkt i et forbruk på 20.000 kilowattimer i året, viser at du i gjennomsnitt vil kunne spare 4319 kroner på å endre fra variabel avtale til spotprisavtale. Forbrukerrådet påpeker imidlertid at man vil kunne spare betydelig mer om man bytter fra den dyreste variable avtalen til den billigste spotprisavtalen.

- Det er helt åpenbart at vi som kunder ikke har interesse av å betale flere tusen kroner mer enn vi må. Det er jo ingen kvalitetsforskjell på strømmen uansett hvilken avtale vi har, påpeker Blyverket.

Forbrukerrådet har sett på de dyreste strømavtalene, og har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsforbruket i en norsk husholdning, som er på 16.000 kilowattimer i året. De har også de tatt utgangspunkt i Oslo, men det vil være ganske likt hele landet.

Grunnet kaldere vintre lenger nord i landet, vil det derfor være noen som bruker det dobbelte av gjennomsnittsforbruket. Men da vil også besparelsene ved å bytte avtale bli større.

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020, ifølge SSB. Tar vi utgangspunkt i et årlig forbruk på 16.000 kilowattimer i året, blir prisen 3312 kroner.

Av cirka 500 strømavtaler, er dette de dyreste avtalene (per 12. april), ifølge Forbrukerrådet.

Lures av strømselskapene

Blyverket mener strømselskapene ofte er uærlige og lurer kundene i markedsføringen av variable avtaler. Hun viser til at for eksempel Hafslund kaller sin variable avtale for «garantipris», mens Fortum lover «garantert god årspris» med Fortum Trygg.

- Dessverre er det ingen sammenheng mellom lovnader og prisen du ender opp med å betale. Det eneste som er garantert her, er at du blir lurt til å betale altfor mye for strømmen, sier Blyverket.

Les også: Ekspert advarer mot «snarvei» til lavere strømregning: – Bør få varsellampene til å lyse

Hun mener det er nesten umulig for forbrukere å sammenligne strømavtaler, og etterlyser derfor en enkel og enhetlig pris på alle strømavtaler. I tillegg mener Blyverket det bør bli krav om å informere om hvor lenge prisen på en avtale minimum varer.

- Når vi ikke vet hvor lenge prisen garanteres, kan prisene skrus opp straks etter avtalen er inngått, noe mange selskaper også gjør, sier hun.

Forbrukerrådet fraråder variable avtaler, og anbefaler heller spotpris. Har du behov for forutsigbarhet, kan du velge fastpris, selv om det er noe dyrere enn spotpris.

Les også: Har fått nok av jukse-priser: Truer norske strømselskaper med heftige bøter

- Vil ha forutsigbarhet

Marte Hortemo, kommunikasjonsrådgiver i Fortum, har fått framlagt kritikken fra Blyverket.

- Kunder som velger en variabel avtale vil ha større forutsigbarhet, og er ikke nødvendigvis ute etter den aller billigste avtalen. De aller fleste kundene våre velger derfor spotavtaler, mens de som velger variabel gjør det nettopp fordi de ønsker større forutsigbarhet, sier Hortemo.

Hun sier at prisen for variable avtaler settes prisen for minimum 14 dager av gangen, for at kundene skal kunne ha bedre forutsigbarhet i markedet i de kommende ukene. Hortemo sier at de garanterer at prisen ikke endrer seg innenfor disse 14 dagene.

- Prisen varsles direkte til kunde og det er ingen bindingstid på produktet, så kunden kan når som helst bytte produkt, sier hun.

Hortemo påpeker imidlertid at det er viktig å huske på at strømprisene stadig endres, og det er viktig å se på strømprisene over tid.

Flesteparten velger spotpris

Julie Hæhre, kommunikasjonssjef for Hafslund Strøm, sier at de fleste kundene deres ønsker en spotavtale som følger markedet fra dag til dag, da det trolig vil være billigere over tid.

Men også hun fremhever forutsigbarheten noen kunder ønsker.

- Derfor velger noen en variabel avtale hvor de vet hva prisen vil være noen uker frem i tid, for å unngå ekstreme pristopper når markedet er på sitt mest uforutsigbare. Det så vi for eksempel i vinter, da det i perioder endte med å være billigere med en variabel avtale, sier Hæhre.

Hun svarer også på kritikken fra Blyverket, og viser til at uttalelsen om at Hafslund kaller sin variable strømavtale for «garantipris».

- Det blir for lettvint og ta et produktnavn slik det fremkommer på strompris.no, hvor vi ikke har mulighet til å forklare hva avtalen innebærer, å si at det ikke er sammenheng mellom produkt og pris, sier hun.

Hæhre sier at kundene som velger garantipris, vet at garantien det henvises til er at den gjennomsnittlige årsprisen skal være minst like god som gjennomsnittet av variabelprisene til 10 utvalgte leverandører av variabelpris i Norge.

- Det er informasjon ligger svært lett tilgjengelig for kundene som er interessert i produktet, sier hun.

Hæhre kommenterer også på NVEs rapport, som viser gjennomsnittbesparelsen på å bytte fra en variabel avtale til spotprisavtale.

- NVE rapporten du viser til tar for seg gjennomsnittet av alle produkter i bransjen levert av hundrevis av strømleverandører. Et gjennomsnitt er åpenbart ikke representativt for våre produkter som én enkelt leverandør, sier hun.

Les også: Mener strømkunder blir lurt av forbrukerportalen: - Definitivt bevisst at de utelater informasjon

Dyrest i markedet

Det var Hallingkraft som hadde den dyreste strømavtalen per 12. april, slik tabellen viste.

Daglig leder Kirsten Helling kjenner seg ikke igjen i at du kan spare så mye penger på å bytte fra en variabel avtale til spotprisavtale hos Hallingkraft, som NVEs prisstatistikk viser.

Hun kjenner seg imidlertid igjen i at prisbesparelsen NVE-statistikken viser, kan stemme i markedet generelt.

Helling sier imidlertid at Hallingkraft ikke kan kjenne seg igjen i Blyverkets uttalelser om at strømselskapene markedsfører variable avtaler massivt, og fremstiller dem som billige og gode avtaler.

- Hallingkraft har ikke markedsført variabel pris på mange år, påpeker Helling, som forteller at de anbefaler kundene sine spotprisavtale:

- Det er det rimeligste over tid. De aller fleste kundene i Hallingkraft har valgt en form for spotpris, sier hun.